Wikispaces i engelskgruppen

I engelskgruppen har vi som en del af IT-springet arbejdet med Wikispaces (www.wikispaces.com). Helt grundlæggende er sitet en mulighed for at oprette hjemmesider meget enkelt. Efter man har registreret sig som bruger, kan man oprette sider til bestemte inviterede medlemmer via mail (hvis man betaler et symbolsk beløb for det, kan man også bekræfte sin konto og få mulighed for at gøre siden offentligt tilgængelig). Basisudgaven er helt gratis, og man får endda udvidede muligheder, hvis man sørger for at registrere sig som del af en uddannelsesinstitution (hedder ”K12 plan”).

Invitationen af medlemmer kan foretages med få klik, da alle elever kan inviteres på samme tid. Eleverne kan i en lektion selv indtaste deres e-mail-adresser på lærerens computer, så de selv bestemmer, hvilken mail-adresse der skal bruges, men et tidsbesparende TIP er at kopiere elevernes mail-adresser ud fra adresselisten i Outlook (man skal dog være opmærksom på, at ens elever allerede kan være oprettet på wikispaces i Edit navigationforvejen – evt. med en anden adresse, og så går det ikke, at man inviterer dem med skolemail-adressen, da de så skal til at huske, hvilken bruger de anvender hvor. Det kunne således være en god ide, hvis teamet om en klasse på et tidligt tidspunkt blev enige om, hvilke adresser der anvendes).

Når wiki’en er oprettet, er det muligt at oprette en række undersider, som organiseres i en genvejsmenu. Denne genvejsmenu kan let redigeres, så menupunkternes rækkefølge ændres, og så man kan organisere siderne efter forskellige emne-tags. Når eleverne er inviteret, og de skal have mulighed for at skrive noget inde på selve siderne, så får de på samme tid mulighed for at redigere i genvejsmenuen. Det vil vi gerne advare imod! Det er muligt, at en elev kan kopiere sin tekst ind i dette felt ved et uheld i stedet for ind i en bestemt side, og det er muligt at få slettet det programmeringselement, som danner genvejene til alle siderne i wiki’en. Det hele kan genetableres igen, for det er kun genvejene, der forsvinder, men der er lidt arbejde i at få alle links oprettet igen. Eleverne bør således få at vide, at ”Edit navigation” (se illustration) er nix pille.

Inde på siderne kan man via knappen ”Edit” komme ind og redigere indholdet. Det er mange muligheder, men grundlæggende er der mulighed for at skrive tekst, uploade billeder/lydfiler/videoklip m.m. samt linke til materiale både på selve wiki’en og diverse netsteder. Det gør wikispaces ideelt til at samle mange forskellige typer materialer. TIP: Udover at placere filer inde på den enkelte side, så de afspilles/vises i sidens egen Linkmulighedafspiller, så prøv også at tilføje et link til filerne, for så er de lette at downloade (se illustration). Til gengæld er vi flere, der er stødt på det problem, at det ikke er muligt, at flere redigerer i samme dokument samtidigt. Med andre ord er det ikke muligt at stille eleverne spørgsmål samlet på samme side og lade dem besvare dem sideløbende med hinanden. TIP: bed eleverne besvare spørgsmålene offline, og så kan de efter tur få tilladelse til at redigere i wiki’en (f.eks. lige før/efter de har fremlagt, så det ikke tager tid fra fremlæggelserne). TIP: Hvis der er tale om et længere forløb, hvor alt materiale samles på wiki’en, kunne der også bruges en variant, hvor spørgsmål i en enkelt time besvares i Google Docs, hvorefter de kopieres ind på en wiki-side.

Anvendelsesmulighederne er mange, og faggruppens medlemmer har arbejdet med følgende varianter:

 • Som (international) kommunikation (se BAT’s indlæg herom her på ”It i gymnasiet”).
 • Som element i værklæsning, hvor eleverne har hver deres side til at skrive om deres værk.
 • Som klasseplatform til løbende samling af materiale (f.eks. videoer, PowerPoint-/Prezi-præsentationer), hvor hvert enkelt emne har en side.
 • Som materialeplatform til støtte for læsningen af større enkeltværk (samling af lydklip/podcast, videoklip/vodcast, gloser, arbejdsspørgsmål/besvarelser/logskrivning, elev-ppt fra fremlæggelser m.m.), dvs. hvor wiki’en er organiseret efter det enkelte værk.

Fordelene ved værktøjet er:

 • Øget engagement i forhold til situationer, hvor eleverne kan se, at der er andre modtagere af deres skriftlige produkter end dem selv + en wiki er med til at kunne skabe et klart produktkrav.
 • Det er muligt at få klart overblik over, hvem der får bidraget til siderne.
 • Mulighederne for at samle meget forskelligt materiale ét sted (TIP: Der er oven i købet en eksportfunktion under menupunktet ”Settings” –> ”Exports / Backups”, hvor det er muligt at skabe en zip-fil, så man efterfølgende kan hente alt materialet ned på sin computer og bruge det offline, hvilket jo kan være ganske nyttigt, så længe eleverne ikke har adgang til nettet i en eksamenssituation).
 • Vi har oplevet meget få tekniske problemer i forhold til elevernes brug af sitet, så vi må konkludere at basisopbygningen af sitet er relativt let forståeligt.
 • Gratis!

Ulemperne ved værktøjer er:

 • Værktøjet kræver netadgang i arbejdsprocessen, så man vil være sårbar overfor nedbrud (både lokalt og (som oplevet en enkelt gang i de sidste måneder) som nedbrud på selve Wikispaces. Wikispaces skulle dog, efter hvad de selv oplyser, have en meget lav procentsats for nedetid.
 • Ikke muligt at flere redigerer i samme dokument (se ovenfor), dvs. ved gruppearbejder kan værktøjet ikke hjælpe med til at virke elevaktiverende i varianter, hvor alle svar skal ind på samme side.
 • Begrænsede muligheder i forhold til layout (både hvad angår tekstredigering og sideopsætning).
 • Ud over den simple tekstredigering er det lidt af en udfordring at manøvrere i mulighederne, og nogle centrale funktioner er et par klik væk i forskellige (nogle gange let skjulte) menuer.
 • Når brugere har redigeringsrettigheder, kan en enkelt elevs fejl (og lærers – host!) forårsage tab af data.

Opsummerende ser vi klart muligheder i værktøjet, og flere melder tilbage med planer om at bruge Wikispaces igen, men layoutbegrænsningerne og problemet med ikke at kunne redigere flere personer på samme side samtidig giver sine klare begrænsninger.

The following two tabs change content below.

Kim Allan Pedersen

Nyeste indlæg af Kim Allan Pedersen (se alle)

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.