Categories
Dansk Engelsk Skriftlighed Wikispaces

Wiki’er som (international) kommunikation

wikispace

Som led i vores ‘IT-spring’ her på stedet vil jeg gerne kort beskrive et projekt, som jeg og en kollega kører i dette skoleår. Jeg er engelsklærer i den samfundsfaglige klasse 1.s, der i dette skoleår skal være involveret i et kommunikationsprojekt, som involverer fagene engelsk og samfundsfag. Af samme årsag er klassens samfundsfagslærer, Peter (PJ) også med. Projektet består i et samarbejde med to klasser på en skole nær Beirut i Libanon og falder i flere faser i løbet af skoleåret. Kommunikationsformen er p.t. en privat wiki (mere herom nedenfor) på internettet og med tiden muligvis også facebook.

Første fase af projektet kaldet ‘My Day’ er netop gennemført her i december 2012. Både de danske og de libanisiske elever har haft til opgave individuelt at beskrive deres dag en bestemt dato (på engelsk), og efter at have arbejdet med retning af egne og hinandens sproglige fejl i en engelsklektion har de danske elever nu lagt deres bidrag ind på vores fælles wiki. De libanesiske elever er i disse dage ved at gøre det samme. Peter og jeg har bl.a. givet vores 1.s for som lektie til timerne, at de skulle læse libanesernes indlæg (med forskellige former for fokus). Vores elever har taget arbejdet med at skrive til wiki’en og dermed til en reel modtager ret alvorligt. Efter jul rejser Peter og jeg på lærerudveksling i Libanon, hvorefter de sidste ca. to faser i projektet afvikles hen over foråret ved hjælp af wiki’en. Muligvis kommer et par libanesiske lærere på genbesøg. Eleverne selv kommer dog ikke til at mødes. Men projektet med wiki’en og libaneserne er således i sin spæde start, og Peter og jeg er spændt på, hvordan det udvikler sig, og hvordan 1.s tager imod det på sigt.

Dette er min første erfaring med wiki’er, og Peter skal da også have størstedelen af æren for at have nørklet med den mere tekniske side af sagen. Men dybest set er en wiki en simpel og gratis hjemmeside, som man har mulighed for at ‘lukke af’, så kun personer, man via mail inviterer ind som medlemmer, kan læse og bidrage på siden. Vi har eksempelvis tilføjet alle i 1.s, og vi lærere i projektet har så administratorrettigheder på siden. Elevernes indlæg kan så grupperes på forskellig vis, ligesom man kan oploade små videoer eller billeder. Er man nysgerrig med hensyn til wiki’er, kan man kigge nærmere på www.wikispaces.com.

Jeg har således brugt den som led i det, man vel kunne kalde interkulturel kommunikation, men man kunne også sagtens forestille sig at oprette en wiki kun til brug i et bestemt fag i den enkelte klasse. Måske endda tilegnet ét bestemt undervisningsforløb. Det er en anderledes og for eleverne måske mere ‘virkelig’ måde at arbejde med stof på.

 

The following two tabs change content below.

Birgitte Thorn

AdjunktRønde Gymnasium

4 replies on “Wiki’er som (international) kommunikation”

Jeg har brugt Wikispaces i en del år og er glad for det fordi det er så nemt at gå til.
Man kan med fordel ved oprettelsen kategorisere sig som K-12.lærer og dermed få flere muligheder uden merbetaling.
Eleverne skal blot meldes på med anvendelse af email-adresser (behøver ikke at være skolemail).
Jeg skelner imellem Wikispaces beregnet på det internationale samarbejde og de mere interne. De første er åbne for alle. Det giver mulighed for at ikke blot samarbejdspartnerne, i mit tilfælde i Istanbul, kan læse indlæggene og se film og billeder, men også forældrene.
Vi sender desuden de bedste artikler videre herfra til AOH.
De andre er kun åbne for de elever der er meldt til. Alle elever kan læse hinandens indlæg. Vi kører for eksempel et forløb i 3d med kobling af selvlæst værk (individuel rapport) og gruppers arbejde med tekster fra samme afgrænsede periode som værkerne. Eleverne har nu mulighed for at kommentere hinandens indlæg og diskutere deres analyser og fortolkninger.

Som en elev røbede – “jeg gør mig mere umage med sproget når det skal stå i Wikispacen” – det er vel næsten det bedste resultat ved anvendelsen af en Wikispace?

Jeg må indrømme, at jeg er blevet MEGET glad for wikispaces. Før har jeg arbejdet med google drevet, med blogspot, etc., men wikispaces giver langt flere muligheder. For at nævne bare en af dem: Jeg er blevet rigtig glad for optionen “widged” for at “embed” de sider, jeg ellers arbejder med. For eksempel bruger jeg quizlet.com for at lave flashcards til eleverne så de kan træne emnerelevante gloser til hvert forløb i spansk. Bagefter får eleverne også tilgang til dem på wikispaces, uden at de behøver at forlade siden eller åbne en ny én. Det betyder, at når de arbejder på wikispaces, kan de hurtigt finde de gloser, som de har brug for. Senere, når de vil se tilbage på forløbet, finder de alle materialerne til emnet samlet i et sted: pdf-filer, youtube videos, flashcards, billeder, links, etc.

I 2z, som jeg har i dansk, havde jeg mere succes med mit IT-eventyr. Her brugte jeg i forbindelse med læsning af selvvalgt værk programmet http://zet-nu.wikispaces.com/space/. Eleverne skulle hver oprette en side på vores blog, hvor de skulle skrive et resume af værket og en anmeldelse af det. De øvrige elever kunne så læse om hinandens værker og jeg fik afrapporteret det selvvalgte værk
Med dette lille projekt var der næsten ingen problemer. Der var kun en elev, som det ikke lykkedes at få oprettet en side på trods af adskillige forsøg og invitationer på forskellige mailadresser.

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.