Categories
Engelsk Todays Meet

Today’s Meet – nu som buzz’er :-)

Jeg har afprøvet Today’s Meet til en lidt alternativ funktion – som buzz’er til en quiz i engelsk.

I forbindelse med en tekstanalyse gav jeg eleverne en række analysekategorier, som de fik at vide, de kunne forvente en række spørgsmål indenfor (både finde- og tænkespørgsmål). Efter 25 minutters nærlæsning af teksten deltog eleverne så i quiz’en i grupper. Der var én i hver gruppe, som gik ind på et Today’s Meet-rum oprettet til lejligheden, hvorefter de joinede (jo, kom nu – det er da et verbum ikke…) og skrev deres gruppenummer i en kommentar uden at sende den. Herefter stillede jeg et spørgsmål, og på det sidste ord i spørgsmålet klikkede jeg selv en besked af sted med ordet “go”. Når eleverne så havde et svar, skulle de klikke sig ind ved at sende beskeden med deres gruppenummer, og det gruppenummer, der lå lige efter mit “go”, fik lov til at svare.Todaysmeet som buzzer

Dette setup var ment som en måde at komme af med problemet med at overskue, hvem der lige får hånden op først i en hel klasse af elever. Samtidig havde setup’et den herlige effekt, som konkurrencer kan give – nemlig at eleverne arbejde uhyre koncentreret i de 25 minutter, de havde til rådighed.

The following two tabs change content below.

Kim Allan Pedersen

Nyeste indlæg af Kim Allan Pedersen (se alle)

7 replies on “Today’s Meet – nu som buzz’er :-)”

Hej Kim
Inspireret af dit indlæg, har jeg selv brugt det, når eleverne skal fordele arbejdsopgaver mellem grupper. F.eks. skulle min 1g engelsk ‘buzze sig ind’ på det grammatiske emne (f.eks. kongruens, præposition + that, substantivernes pluralis osv.), som de kunne tænke sig at arbejde med.Det fungerede meget godt, og eleverne kunne godt lide denne form, fremfor at læreren suverænt fordeler opgaverne.
Jeg oplevede dog lidt brok hist og her, når eleverne ikke følte, at deres computere var hurtige nok til at opdatere. Derfor kan de nok godt føle, at det er lidt ‘snyd’. Oplevede du ikke selv det i din spørgsmålskonkurrence?

Jeg læste bare spørgsmålene op foran klassen, og så sendte jeg en besked på TodaysMeet med ordet “Go”, når jeg sagde det sidste ord i spørgsmålet. Og så var det de elever, der timede det rigtigt i forhold til min besked, eller var de første der fik snakket sig frem til et svar, som fik lov til at svare.

Jo, der var da frustrationer at spore hos dem, der ikke fik timet deres klik rigtigt, og der var da også et par gange, hvor en gruppe klikkede sig ind uden at kende svaret, fordi den der sad ved computeren bare forsøgte at være først med et indlæg.

Hej Lars. Ja, jeg lagde kun ét emne ud ad gangen, og så skulle de ‘buzze’, når de så et emne, de gerne ville arbejde med. F.eks. var et emne “kongruens”, og den første gruppe til at ‘buzze’ fik så lov til at arbejde med kongruens. Imens dette foregik, havde jeg afskåret forbindelsen til projektoren, så eleverne kun kunne se det på deres egne skærme.
Jeg afprøvede det igen i dag ved fordeling af musikvideoer til analyse i grupper.

Så er jeg med på, hvad eleverne mener med, at skærmen ikke opdateres. Jeg måtte også opdatere min skærm med F5 for at se, hvem der havde trykket sig ind. Der går ofte en del tid, inden siden opdaterer sig selv, så jeg tror, det er nødvendigt at signalere med stemmen, hvornår man selv trykker sin besked af sted. Så kan eleverne trykke sig ind, selvom lærerens besked ikke er synlig på deres skærm endnu.

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.