Today’s Meet – nu som buzz’er :-)

Jeg har afprøvet Today’s Meet til en lidt alternativ funktion – som buzz’er til en quiz i engelsk.

I forbindelse med en tekstanalyse gav jeg eleverne en række analysekategorier, som de fik at vide, de kunne forvente en række spørgsmål indenfor (både finde- og tænkespørgsmål). Efter 25 minutters nærlæsning af teksten deltog eleverne så i quiz’en i grupper. Der var én i hver gruppe, som gik ind på et Today’s Meet-rum oprettet til lejligheden, hvorefter de joinede (jo, kom nu – det er da et verbum ikke…) og skrev deres gruppenummer i en kommentar uden at sende den. Herefter stillede jeg et spørgsmål, og på det sidste ord i spørgsmålet klikkede jeg selv en besked af sted med ordet “go”. Når eleverne så havde et svar, skulle de klikke sig ind ved at sende beskeden med deres gruppenummer, og det gruppenummer, der lå lige efter mit “go”, fik lov til at svare.Todaysmeet som buzzer

Dette setup var ment som en måde at komme af med problemet med at overskue, hvem der lige får hånden op først i en hel klasse af elever. Samtidig havde setup’et den herlige effekt, som konkurrencer kan give – nemlig at eleverne arbejde uhyre koncentreret i de 25 minutter, de havde til rådighed.

The following two tabs change content below.

Kim Allan Pedersen

Nyeste indlæg af Kim Allan Pedersen (se alle)

Leave a Reply

7 Comments on "Today’s Meet – nu som buzz’er :-)"

Kommentarer

Sort by:   newest | oldest | most voted
Tine Lund Klejs
Member

Hej Kim
Inspireret af dit indlæg, har jeg selv brugt det, når eleverne skal fordele arbejdsopgaver mellem grupper. F.eks. skulle min 1g engelsk ‘buzze sig ind’ på det grammatiske emne (f.eks. kongruens, præposition + that, substantivernes pluralis osv.), som de kunne tænke sig at arbejde med.Det fungerede meget godt, og eleverne kunne godt lide denne form, fremfor at læreren suverænt fordeler opgaverne.
Jeg oplevede dog lidt brok hist og her, når eleverne ikke følte, at deres computere var hurtige nok til at opdatere. Derfor kan de nok godt føle, at det er lidt ’snyd’. Oplevede du ikke selv det i din spørgsmålskonkurrence?

Lars Henriksen
Admin

Hvordan “buzze” – havde du skrevet alle emnerne ind i Today’s Meet, eller ét af gangen – jeg forstår det ikke helt?

Lars Henriksen
Admin

Sorry Kim, mit spørgsmål ovenfor var til Tine – det kunne jeg godt have skrevet.

Tine Lund Klejs
Member

Hej Lars. Ja, jeg lagde kun ét emne ud ad gangen, og så skulle de ‘buzze’, når de så et emne, de gerne ville arbejde med. F.eks. var et emne “kongruens”, og den første gruppe til at ‘buzze’ fik så lov til at arbejde med kongruens. Imens dette foregik, havde jeg afskåret forbindelsen til projektoren, så eleverne kun kunne se det på deres egne skærme.
Jeg afprøvede det igen i dag ved fordeling af musikvideoer til analyse i grupper.

wpDiscuz