Categories
Skriftlighed Software Todays Meet

To Days Meet

De fleste 1g’ere er nu ved at være igennem deres tre timer introduktion til IT på HG. Som lidt krydderi på den sidste lektion introducerede jeg dem til “Todaysmeet”.  Her er tale om et lille internetbaseret program. http://todaysmeet.com/

Man opretter et rum, på nydansk: en backchannel; man giver den selv et navn (et rødt kryds viser, det ikke dur, et grønt at det gør). Man vælger hvor længe det skal vare – og man kan nøjes med at lade siden eksistere i to timer.

Jeg har brugt siden til at holde kontakt med eleverne i løbet at AT-lektioner, hvor de arbejdede i grupper. Her kan de fortælle mig hvor de sidder og ønsker hjælp, stille spørgsmål som jeg kan besvare så alle kan se dem. Det fungerer godt.

I lektioner har jeg brugt det som en mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer under en forelæsningslignende situation. Her fungerede det ikke så godt. Eleverne er tydeligvis ikke vant til at formulere skriftlige spørgsmål, men måske er det alligevel en god mulighed for nogle af de mere tavse?

 

The following two tabs change content below.

Anders Sørensen

LektorHerning Gymnasium

Nyeste indlæg af Anders Sørensen (se alle)

3 replies on “To Days Meet”

Jeg har netop anvendt TodaysMeet i min 2g tyskklasse, der var ude i et længerevarende gruppearbejde. Her blev Todaysmeet brugt til at få hjælp til spørgsmål mm. Eleverne udtrykte tilfredshed med formen, de kunne hurtigt få svar på deres spørgsmål, kunne læse svar til andre og dermed slippe for selv at spørge og de slap for at gå forgæves og lede efetr læreren, der ofte kan være ud hos andre elever, når man prøver at finde hende.
ML

Jeg har brugt todays meet i forbindelse med tekstarbejde i 1.g. Eleverne har hjemme forberedt at skrive 3 sætninger, der sammenfatter essensen af dagens lektie. I klassen gik de i gang med at skrive deres forslag til sætninger ind, mens alle kan følge med via projektoren. Øvelsen gik nu ud på at kåre de tre bedste sætninger, både sprogligt og indholdsmæssigt. De tre sætninger blev efterfølgende skrevet på tavlen. Fordelen ved todays meet er, at det er ekstremt nemt at bruge, at alle kan være aktive på en gang, og at man som lærer umiddelbart kan se, hvem der er aktive. Ulempen er, at man ikke kan rette i sit indlæg, når man opdager en fejl, og at produktet er flygtigt med en levetid på timer til dage. Derfor egner det sig godt til brainstorm og udveksling, hvor der så bagefter foregår en opsamling, der har mere permanent karakter.
MBR

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.