Categories
didaktik Differentiering Software

Bevægelse i undervisningen

I en varieret undervisning er det hensigtsmæssig, at eleverne kommer op af stolen og får sig bevæget. Dette kan sagtes ske med fagligt indhold kombineret med IT.

Jeg har lavet en kort inspirations video til forskellige digitale værktøjer Get moving med IT samt en pdf med forslag til konkrete  opgaver med bevægelse: IT og bevægelse

 

Categories
IPad Smartphones Tablets

Orienteringsløb med QR-koder

Man ser efterhånden de mærkelige “QR”-koder alle mulige steder. Som nybagt ejer af en smart phone har jeg fundet ud af, hvad det er: man kan scanne sådan en kode og se fx en tekst. For at variere undervisningen og forsøge at appellere til elever, som ikke plejer at være så aktive i timerne, har jeg forsøgt mig med et orienteringsløb. Posterne var almindelige arbejdsspørgsmål, der bare var maskeret vha. QR-koder. Mange steder på nettet, fx på  http://qrcode.kaywa.com/ , kan man finde “maskiner”, der kan generere disse QR-koder ud af almindelig tekst. Da orienteringsløbet blev brugt i historieundervisningen, var posterne så vidt muligt anbragt på steder rundt omkring på skolen med relevans for historiefaget. Til sidst kårede vi vinderen; gruppen, hvis besvarelser var bedst. Eleverne syntes, at orienteringsløbet var en sjov variation, de ofte passive elever i klassen blev aktive, og jeg tror, de fik et godt fagligt udbytte – bl.a. træning i at formulere sig klart og læservenligt.

Ideen er hermed bragt videre.