Kategorier
didaktik Læsning

Tag notater i pdf’er

På mit gymnasium i Birkerød er årets pædagogiske fokus “At få læst teksten”. Skolens læsevejledere arrangerede en dag i skoleårets begyndelse, hvor lærerne diskuterede strategier for, hvordan vi hjælper eleverne med at læse aktivt frem for at “skøjte henover teksten”. Læseforskeren Elisabeth Arnbak holdt et rigtig godt oplæg for os, hvor vi bl.a. blev præsenteret for hendes  tre læselove:

1. Du må ikke gå i gang med at læse, før du har gjort din hjerne parat til at lære nyt!

2. Du må ikke springe ord og begreber over, du ikke forstår!

3. Du skal gøre tekstens viden til din egen!

Det er især den sidste lov, der optager mig for tiden. Debatten raser nemlig (og har gjort det et godt stykke tid): Hvordan kan man læse godt, tilegne sig tekstens viden, så den bliver til ens egen, når man kun har teksten på en skærm?  Der sker nemlig ofte det, at læreren uploader pdf-dokumenter via lectio/fronter til eleverne frem for at kopiere. Og det gør man (jeg), fordi det er nemt og billigt.  Eleverne synes for det meste også, det er rart at have alle deres dokumenter samlet et sted, så de ikke bliver væk. Men får de læst lektierne ordentligt på den skærm?

Vi er endnu ikke nået til bunds i diskussionen om, hvad der er mest hensigtsmæssigt læringsmæssigt: papir eller pdf.

Under alle omstændigheder er det nødvendigt at holde eleverne fast på at tage notater, selvom de læser deres lektier på en skærm. Derfor har jeg lavet dette lille screencast til dem.  Der er lidt småfejl i den, det håber jeg I kan se bort fra…