Categories
didaktik OneNote

OneNote klassenotatblokk

Jeg bruker OneNote klassenotatblokk daglig i mitt arbeid sammen med elevene mine. Jeg underviser i norsk på en  videregående skole i Stavanger på vestkysten av Norge og skal i dette innlegget vise hvordan – og hvorfor jeg bruker OneNote klassenotatblokk som mitt primære verktøy.

Hvorfor?

OneNote klassenotatblokk gir meg på en enkel måte muligheten til å distribuere faglig innhold og oppgaver til elever. Slik sett fungerer det delvis på samme måte som et LMS, men med den sentrale forskjellen at det og er elevens digitale arbeidsbok. Det at jeg har tilgang til elevenes arbeidsbok fra time til time gir meg en god mulighet for kontroll og innsyn i elevens arbeid. jeg kan svært enkelt sjekke hvem som har gjort arbeidet, men jeg kan  – og det er minst like viktig – raskt få en oversikt over hva de har fått til, hvem som trenger repetisjon osv. Det gir meg en god oversikt over nivået til den enkelte elev og danner et godt utgangspunkt for læringssamtaler med den enkelte. Det er min erfaring at elevene jobber bedre og mer målrettet når det er en viss form for kontroll med arbeidet – og dette kan OneNote hjelpe deg med. I tillegg så er det svært enkelt å sette sammen ulike innholdstyper slik at du får en mer multimedial undervisningspraksis uten å måtte veksle mellom ulike kilder. I det følgende skal jeg vise noe mer om hvordan jeg organiserer mine klassenotatblokker.

Hvordan?

Jeg oppretter en klassenotatblokk for hvert fag/klasse og starter med å legge inn alle elevene i denne. Startsiden kaller jeg oppslagstavle og der legges det ut planer for uke til uke.

 

I inndelingen Innholdsbiblioteket legger jeg fagstoff og oppgaver. De oppgavene som  elevene skal svare på sender jeg til en inndeling i hver elevnotatblokk. Denne administreringen av innhold skjer gjennom verktøylinjen klassenotatblokk.

 

 

 

 

Distribuer side

Bruk denne for å dele ut sider til alle elevene i en klasse.

 1. Gå til et innholdsbibliotek eller et samarbeidsområde som inneholder siden eller sidene du vil dele ut.
 2. Velg en side. Du kan velge flere sider å dele ut ved å klikke en side, holde nede Skift-tasten og deretter klikke en annen side.
 3. Klikk Distribuer side.
 4. Velg en elevinndeling som siden skal kopieres til, og siden kopieres til alle de private elevnotatblokkene som inneholder denne inndelingen.

Tips!: Hvis eleven ikke har denne inndelingen eller har slettet den, blir inndelingen automatisk opprettet og siden satt inn i den.

 Distribuer ny inndeling

Bruk denne til å sende en ny, tom inndeling til alle elevene. Du kan for eksempel bruke den til å opprette en ny emne-inndeling i hver elevnotatblokk.

Tips!: Du kan bruke denne til å opprette en ny inndeling i elevens private notatblokk, og deretter sende et sett med sider til dem med funksjonen Del ut side nevnt ovenfor.

Se gjennom studenters arbeid
 1. Velg en klassenotatblokk.
 2. Klikk se gjennom studenters arbeid.
 3. Velg en inndeling – for eksempel Hjemmearbeid.
 4. Det åpnes en rute på høyre side som brukes til å velge en elev

Tips!: Du kan sortere elever etter etternavn

Funksjonen se gjennom studenters arbeid er for mange lærere selve nøkkelfunksjonen i en klassenotatblokk. Det er denne som på en rask måte gir deg en oversikt over elevenes arbeid, innsats, progresjon og forståelse.

Det vil føre for langt å gå gjennom alle muligheter i OneNote, men jeg vil her kort nevne noen stikkord som jeg vil komme tilbake til senere.

 • En svært god søkefunksjon som gjør at du kan søke i og på tvers av notatblokker
 • Mulighet for å linke internt slik at du kan bygge opp innholdet som en wiki.
 • Mulighet for å bygge inn video fra youtube og vimeo ved kun å lime inn lenken til videoen.
 • Mulighet for å bygge inn mange andre former for aktivt innhold, f.eks office forms, sway, geogebra osv
 • Mulighet for tegning, markering osv i tekst. Det kan hjelpe elevene å lese mer aktivt og bedre på skjerm
 • Mulighet for differensiering ved at du enkelt kan sende ulike oppgaver og forskjellig fagstoff til elevene i klassen.

Les gjerne mer om mulighetene i OneNote på digitalvgs.no

 

 

 

Categories
Dansk

Facebook og samtidslitteratur

I 3. klasse i videregående (gymnaset) har vi samtidslitteratur på læreplanen i norsk. Til dette temaet arbeider mine klasser med iscenesettelse og det selvbiografiske som en felles tendens i samtidslitteratur, populærkultur, billedkunst og sosiale medier.

I undervisningen blir elevene kjent med ulike tekster og verk, som Knausgård og Linderborgs romaner, My bed av Tracy Emin, realityserien “Paradise hotel” og tekster fra Facebook, bloggen til fotballfrue og flere. Her er det mye å velge mellom!

I litteratur fra det siste tiåret finner vi romaner der forfatteren selv er hovedperson, som for eksempel Min kamp av Karl Ove Knausgård og Mig äger ingen av Åsa Linderborg. Dag Solstad skriver en fortelling om Dag Solstad i 16.07.41 Roman. I teveserier som «Helt perfekt», «The Trip» og «Klovn» har komikere hovedrollen som seg selv. Billedkunstneren Vibeke Tandberg publiserte en serie bryllupsbilder i en rekke norske aviser, der hun var iført brudekjole og hadde ny mann på hvert bilde. Det disse tekstene har felles er at forfatterne har kontroll på hvordan de fremstår, fordi det er de som velger ut hva som fortelles. En annen egenskap ved dem er at vi som lesere aldri kan være helt sikre på hva som er virkelig og hva som er diktning/skuespill.

Min påstand til elevene er at alle de av oss som har en konto på Facebook, Twitter eller deltar i andre sosiale medier, gjør det samme som disse forfatterne. Vi lager fortellinger om oss selv. Gjennom å velge ut bilder, poste statusoppdateringer, like eller anbefale sider forteller vi hvem vi er. Eller kanskje først og fremst hvem vi vil være?

I undervisningen blir elevene kjent med ulike tekster og verk, som Knausgård og Linderborgs romaner, My bed av Tracy Emin, realityserien “Paradise hotel” og tekster fra Facebook, bloggen til fotballfrue og flere. Her er det mye å velge mellom!

Elevene arbeider med spørsmål omkring det å iscenesette seg selv. Hvem bestemmer hvordan du fremstår i bloggen din? Hvem har kontrollen over hvor pålitelig en deltaker i “Paradise hotel” virker? Kan vi stole på at Knausgård forteller sannheten om seg selv? Hvilke fotografier velger du å legge på Facebook? Hvorfor bruker forfattere og billedkunstnere seg selv i verkene sine? Hvorfor blir noen med på realityserier? Hvorfor er vi så opptatt av å vise oss frem?

Elevene inviteres til å se sammenheng mellom sin egen facebookprofil og Linderborgs roman, og de oppfordres også til å være kritiske, for hva er egentlig ekte? Og er det viktig at det er det?