Categories
Flipped Classroom Matematik

GPS-styring og Flipped classroom

2014-09-01 17_32_15-GPS-styring og Flipped classroom – Google ChromeEfter at have prøvet flipped classroom i nogle år, er jeg begyndt på noget nyt. Det har ikke rigtigt noget smart engelsk navn endnu. Jeg gør følgende.

 1. Vælger et emne til undervisning, som regel et fra kernestoffet.
 2. Dele emnet op i små dele med hvert deres delmål. Delene skal være så små at de kan forklares på 3-10 min. Dette er der nogle der kalder GPS styring af eleverne.
 3. Til hver del producere jeg en video, der er opbygget af følgende dele
  1. Kort præsentation af formål med video (hvad skal I lærer nu).
  2. Gennemgang af del emnet.
  3. Eksempler på anvendelse.
 4. Til hver video, som jeg kalder lektioner, laver jeg 3-4 opgaver, der svare til de eksempler, der blev gennemgået i videoen.
 5. Lektionerne nummereres så progressionen i emnet bliver tydelig for eleverne.
 6. For at sikre der er stof til de dygtige elever laver jeg videoer der er specielt designet til dem.
 7. Det hele samles på min hjemmeside, for at det bliver overskueligt for eleverne hvad de skal igennem og hvad det har været igennem.
 8. I selve timen, ser vi videoen sammen via Youtube. Jeg kommer med mine kommentarer, svare på elevernes spørgsmål, ekstra eksempler og eleverne løser de opgaver jeg har lavet til lektionen. Videoen stoppes og startes når jeg eller eleverne har spørgsmål eller vil forklarer noget.
 9. Eleverne får løbende opgaver der referere tilbage til tidligere videoer/lektioner. Elever kan på forholdsvis kort tid genopfriske tidligere lektioner ved at gense dem.
 10. Elever får, til nogle af lektionerne, til opgave at nedskrive på papir, hvad der vises af formler og figurer ledsaget af en forklarende tekst.

Her ses et eksempel på en video:

Her ses et eksempel på hvordan det samles på min hjemmeside:

Maple Lektion 1