Målstyret undervisning / synlig læring

Jeg havde tit svært ved at forstå hvad fag som dansk og historie gik ud på i min gymnasie-tid. Og kan godt forstå at nogen elever kan have problemer med at knække studie-koden når der fx står “analyser teksten” eller “vurder perspektiverne”. Måske kan det hjælpe nogen at få synlige klare lærings-mål og reflektere over egen progression mod […]

ALLE AFLEVERER ALT (næsten)

Skrivemapper på Googledrev Hvis skriftlige afleveringer skal give mening i forhold til tid, pædagogik & læring bliver man hurtigt udfordret. Mit bud på en løsning er at oprette skrivemapper på google drev. Ved skoleårets start opretter jeg en overordnet mappe til mine klassers skriftlige arbejde – og en undermappe pr. elev. Disse elevmapper deler jeg […]

Min erfaring med brug af Google Docs i 1.z

Efter at være blevet introduceret overfladisk for Google Docs på et par pædagogikumkurser og efter at have hørt en del herom fra kolleger bestemte jeg mig for at eksperimentere lidt med det selv. 1.z er min vejleder Lenes (LV) klasse, som vi har til tysk. I klassens næstsidste time før jul stod jeg for at […]

%d bloggers like this: