Når eleverne bliver eksperter i fysikrapporter

Jeg har på det seneste prøvet at gøre min undervisning til et spil – hvad der også kendes under begrebet gameification. I denne omgang handler det om ekspertsystemet, hvor eleverne kan blive eksperter i forskellige områder af en fysikrapport – som også let kan anvendes til afleveringer fra andre fag. Det handler med andre ord ikke om at eleverne […]

IT-projekter på Paderup Gymnasium

Nu har de fire IT-supervisionsgrupper på Paderup Gymnasium beskrevet deres projekter, og det er meget interessant at se lidt nærmere på fokus i de fire projekter, da det alt andet lige vil vise noget om hvor vi har en forventning om at IT kan hjælpe. Evaluering, feedback, progression: Et element der udkrystalliserer sig i projekterne, […]

Feedback og omlagt skriftligt arbejde

Der er virkelig kommet fokus på nye rettestrategier, feedback frem for rettelser og omlagt skriftlighed i kølvandet på OK13. Men det handler ikke bare om at spare lærertid og -kræfter. Det handler om at bruge lærerkræfterne på noget, der rent faktisk virker. Jeg tror stadig, jeg har til gode at møde den gymnasielærer, der elsker […]

%d bloggers like this: