Kategorier
Dansk didaktik Google Google Drev Lectio Portfolio Skriftlighed

ALLE AFLEVERER ALT (næsten)

Skrivemapper på Googledrev

Hvis skriftlige afleveringer skal give mening i forhold til tid, pædagogik & læring bliver man hurtigt udfordret. Mit bud på en løsning er at oprette skrivemapper på google drev. Ved skoleårets start opretter jeg en overordnet mappe til mine klassers skriftlige arbejde – og en undermappe pr. elev. Disse elevmapper deler jeg så med eleverne individuelt. På min skole er det gjort lidt nemmere ved at alle elever er oprettet i googles univers via Lectio-import. Hvis det ikke er sådan klaveret spiller kan man uden de store sværdslag gøre det selv – og google drev er jo gratis. Når mapperne er oprettet og alle i klassen er kommet på er man køreklar.

ALLE AFLEVERER ALT
Ideen er nu, at eleverne skriver alle deres projekter direkte i googlemappen. På den måde har alle (nærmest) altid afleveret (et eller andet), for det kræver jo dybest set blot at de er gået i gang. Det giver rigtig god mulighed for at læreren kan kigge med, både i forbindelse med omlagt skriftlighed, og ved øvrigt rettearbejde undervejs i processen. Jeg orienterer mine elever om, at jeg kigger i mapperne en gang om ugen (på en fast dag afhængig af skemaet).

STØRRE PROJEKTER
For at eleverne gøres bevidste om de forskellige genrekrav og arbejdsdogmer i gymnasieuniverset skelner jeg meget eksplicit mellem skriveøvelser og afleveringsopgaver. Det vil sige at skriveøvelser kan afleveres blot ved at oprette et dokument i google, mens en afleveringsopgave skal afleveres på Lectio. På den måde synliggør man for eleverne at der er forskellige krav til form og indhold i fx en dansk studentereeksamensstil (afleveringsopgave) og en kreativ omskrivning af en novelle (skriveøvelse). Afleveringsopgaver kræver: pænt lay-out, faglig redelighed fx i form af henvisninger ol. og bliver tjekket på urkund & i Lectios plagiatkontrol. Skriveøvelserne er i langt højere grad “gratis” omend jeg påtaler de tilfælde der tyder på at eleven ikke har forstået koderne for redelig opgaveskrivning.

ELEVERNE
Skrivemapperne er blevet vel modtaget af mine elever. Specielt ideen om, at man bare kan oprette et dokument, skrive idet – og så er afleveringen klaret virker tiltalende på dem. Jeg har gjort det klart, at det giver bedst udbytte, hvis man skriver sine produkter i en reel proces – der levner tid til dialog med mig om det skrevne. Tiden må vise om dét kan fungere i praksis.

Idéen opstod efter læsning af denne blogpost:
http://www.alicekeeler.com/teachertech/2014/09/02/turn-the-assignment-in-and-then-do-the-assignment/

Ideer til viderudvikling eller forbedringer modtages gerne i kommentartråden 🙂
-> Det har Rene A. Christoffersen fx gjort – og hans spørgsmål får mig til at anføre, at den summative evaluering i forbindelse med denne rettestrategi er holdt stramt: en karakter og en kort (mundtlig) kommentar i forlængelse af processen. Dette for ikke at øge rettetiden unødigt – og fordi det er min overbevisning at det er den formative evaluering der virker bedst. Hvis der er en øget belastning er det således fordi der er flere der skriver end før…

/Casper

Kategorier
Dansk OneNote

Skydrive

Jeg er nu på andet år i gang med at afprøve Microsofts web-baserede produkt: Skydrive (eller live.edu, kært barn har flere navne) – i 2p og 1p.

Mit ønske var at finde et sted, hvor eleverne altid kunne tilgå deres filer, læse og skrive, helst samtidigt og endda være uafhægige af om de nu skrev på en Mac eller Windows-pc. Jeg ville endda prøve om man kunne nøjes med at bruge de Word, Excel, PowerPoint og OneNote udgaver, som ligger her i “skyen”, således de ikke var tvungne til at købe en Officepakke.

Min erfaring er at det går ganske godt. Det største problem er at blive oprettet, men det hjalp Christian med.  Vi bruger derfor Skydrive ganske meget. Vi deler filer her og vi har et par gange haft alle 29 til at skrive i og arbejde med det samme OneNote-dokument (nej, det gik kun galt for to elever  og deres fejl var lette at rette).

Jeg synes derfor at mine erfaringer er gode. Eleverne har brugt Skyen meget, især i forbindelse med AT-forløb. Den åbne tilgang (man kan se hvem der sidst har redigeret et dokument og man kan kommenterer på både mappe og dokument) har fungeret godt. Har man Office 2010 på sin computer kan man åbne sky-dokumenterne her og bruge flere faciliteter end man kan finde i Skyen. Man gemmer endda direkte herfra (undtagen OneNote der selv gemmer uanset hvor man arbejder med det).

Ulemper: ja, det har der da været. Kan vi ikke få en stabil forbindelse til internettet for 30 personer på en gang, svigter deres koncentration… for nu at sige det mildt. Men det er kun sket få gange. Et større problem har været at få nogle få på… de ville helst være fri! Det er også en ulempe at vi ikke ved med sikkerhed hvilken politik Microsoft har for denne platform i fremtiden. Lige nu er det gratis, men ….?

Det er ikke svært at komme i gang – programmerne kender vi jo i forvejen, så det er kun oprettelsen, der kræver lidt arbejde….

I er velkomne til at komme og se hvordan det fungerer… !

AS

Kategorier
Office Word

Word … for opgaveskrivere!

I 1g får alle elever et to-timers kursus i at skrive deres større skriftlige opgaver ved hjælp af relevante, arbejdsbesparende funktioner i Word.

Introduktion til Words vigtigste funktioner