Kategorier
didaktik

Tag selv computer med

Jeg har prøvet begge situationer, at eleverne selv skal tager deres IT-udstyr med og, at skolen står for at forsyne eleverne med IT-udstyr. Jeg vil her opridse pædagogisk fordele ved de to modeller og hvilke løsninger der er til ulemperne, samt fortælle hvad den bedste løsning er.

Fordele ved at eleverne medbringer egen computer

Eleverne er glade for deres computer, og de er gode til mange forskellige ting på computeren. Computeren er for mange af eleverne, et godt værktøj de bruger til naturligt integreret i deres skoledag. Computeren og eleven har et fint samspil. I undervisningen kan dette samspil udbygges til at omfatte nye områder at faglighed. I valget af software skal man som underviser sikre at alle typer af udstyr kan bruge samme type software, hvilket i nogle tilfælde ikke kan lade sig gøre (fx PC og iPad kan ikke begge bruge wordmat eller samme udgave af GeoGebra). For at sikre at alle kan få vejledning i bruges af deres udgave af software, kan man lave digitalt audio visuelt vejledning via fx youtube.

Fordele ved at skolen forsyner eleverne med computer

Alle elever sidder med samme udstyr og IT kan derfor let integreres i undervisningen. Valget af software kan ensrettes og derfor kan alle eleverne vejledes på samme tid og det gør undervisningssituationen mere flydende. Alternativt kommer eleverne til at sidde og vendte fordi vejledningen skal ske individuelt. Man undgår at enkelte elever ikke har udstyr, fordi det er til reparation, og de har ikke en reserve, som de kan benytte. Det er skolen der sætter standarten på udstyret, og derved sikres at der ikke er elever, som sidder med udstyr der i praksis ikke fungerer.

Konklusion

Eleverne skal oplyses om skolens forventninger til IT-udstyr inden de vælger, så det kan indgå i deres beslutningsgrundlag. Eleverne skal i beslutningsprocessen informeres om skolens politik på området fx vil der være digitalt audio visuelt vejledning via fx youtube, giver skolen særlige udgaver af software word og excel, som elevernes computere skal kunne køre, giver skolen alle elever en computer eller iPad osv. Denne politik skal formuleres i samspil med skoles faglærer, så der er overensstemmelse mellem det eleverne bliver informeret om og det som de møder i skoledagen. Politiken skal opdateres hvert år.

Fordele ved en IT-politik

Den første umiddelbare fordel er en bedre relation til eleverne, samt en klarhed over hvilke kompetencer eleverne skal opnår. Disse kompetencer er sjældent specificeret i de faglige mål i bekendtgørelsen, men der er nogle meget klare uskrevne mål. Den næste fordel er samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner på langs i uddannelsessystemet, fordi vi som lærer vil have en bedre idé om elevernes kompetencer når de begynder. På samme måde som vi har en idé om deres faglige kompetencer.

The following two tabs change content below.

Dennis Pipenbring

LektorGefion Gymnasium

Nyeste indlæg af Dennis Pipenbring (se alle)

1 kommentar til “Tag selv computer med”

Vi har også gode erfaringer med at eleverne selv medbringer pc. Vi har også pc’er man kan låne , hvis man har behov for det. Det kan give problemer, hvis nogle lærere vil bruge bestemte ting, som kun kan gøre på DOS… alt software bør godkendes af it-kontoret. Jeg mener også der er noget politisk i det: Enkelte aktører skal ikke have lov at bestemme det hele 🙂

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.