Categories
didaktik

IT-supervision: we have lift-off

Torsdag d. 11. september sætter vi for alvor gang i Paderup Gymnasiums IT-supervisionsprojekt for skoleåret 14/15. 16 lærere har organiseret sig i fire grupper, der hver især kaster sig ud i et forsøg med at få IT-værktøjer til at understøtte elevernes læring. De værktøjer vi særligt satser på, kan ses i venstre menu under “IT-værktøjer på PG”. Disse IT-værktøjers potentiale vurderes og diskuteres med udgangspunkt i vores IT-matrix, som også kan findes i menuen til venstre.

Klasserumskultur:
En vinkel på projektet handler om klasserumskultur. Alle elever på Paderup Gymnasium medbringer PC til undervisningen, men som det er velkendt fra ungdomsuddannelserne i almindelighed oplever vi også her i Randers at PCen alt for ofte en vej ud af læring snarere end en vej ind i læring. Da jeg gik i skole, så vi ud gennem vinduet – nu ser man ud gennem windows. Det skal der rettes op på, og det skal der ved at eleverne får mere ansvar for at arbejde med deres maskiner i læringens tjeneste.
Produktive elever:
Det fører videre til en anden vinkel på projektet. I kraft af PCerne og de IT-værktøjer vi har valgt at satse på, håber vi at kunne gøre indsatsen mere orienteret mod det produktive frem for det receptive. IT-værktøjerne skal hjælpe eleverne ud i process- og projektrummet, og ved at arbejde målrettet med en progression i ansvarlighed håber vi at skabe en skole hvor eleverne arbejder kreativt og innovativt samtidig med at de løfter fagenes helt centrale læringsmål. Flugten fra undervisningen – ud gennem windows – er det sikre tegn på manglende motivation og ejerskab. Den motivation og det ejerskab vil vi have skabt hos eleverne.
Data og feedback:
En tredje vinkel handler om data og feedback. Når 28 elever sidder bænket i klasserummet i 90 min og har ordet og lærerens opmærksomhed på skift, er der med lidt god vilje 3 min pr elev – og af dem tager læreren og almindelig tidsspilde ofte 2/3. Og det er så de data læreren får til at evaluere eleven og give feedback. Data vel at mærke som kun kan fastholdes i kraft af lærerens hukommelse, og data som er skabt ved en temmelig arbitrær tildeling af taletid. I kraft af øget inddragelse af IT-værktøjer kan vi sikre et kvalitativt og kvantitativt forbedret datagrundlag. Dermed får lærerne bedre feedback på deres undervisning, eleverne får  bedre feedback på deres progression i forhold til læringsmålene, og vi sikrer et bedre grundlag for evaluering og karaktergivning. En sidegevinst kan måske være at vi kan foretage en mere reel evaluering af de elever hvis personlighed ikke lige egner sig til at præstere i klasserummet. Alt for ofte resulterer et ringe datagrundlag i at elever får karakterer efter personlighed – og kulturel kapital i hjemmet. Således kan IT-værktøjerne måske også styrke den sociale mobilitet på ungdomsuddannelserne.
Aktionslæring:
Vi tænker på projektet som et aktionslæringsprojekt. Vi kaster os ud i ny praksis, monitorerer denne praksis, sikrer os feedback og bruger den feedback til at udvikle praksis yderligere. Og vi gør det her på Paderup Gymnasium. Med vores elever. I vores lokaler. Under vores omstændigheder. Så vi kan blive bedre til at gøre vores elever bedre.
Ovenstående indlæg af:
Morten Caspersen, Vice-rektor
Twitter:MortenCaspersen
The following two tabs change content below.

Morten Caspersen

VicerektorPaderup Gymnasium
Arbejder med sammenhængen mellem læringsmål, progression, elevansvar, Web 2.0 og skyen. Underviser selv i dansk eller engelsk

Nyeste indlæg af Morten Caspersen (se alle)

Af Morten Caspersen

Arbejder med sammenhængen mellem læringsmål, progression, elevansvar, Web 2.0 og skyen. Underviser selv i dansk eller engelsk

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.