Kopi af Jellingestenen, kilde: EMU.dk

Skitse til vikingeforløb

Jellingestenen, kilde: EMU.dk
Kopi af Jellingestenen, kilde: EMU.dk

Skitse til et vikingeforløb på 8 lektioner á 70 min. Det er første historieforløb, og det skal køre sidst i grundforløbet.

Det er et mix af lidt jeg har kørt før og nye ting, så der tages alle mulige forbehold for ændringer…

1) Introtime

Hvad er historie og hvad bruger vi historie til – in casu: vikingehistorien. PK’s powerpoint (som jeg ikke lige ved om han synes, jeg skal dele her) – det indeholder nutidige reklamer og billeder, der bruger vikingereferencer.

2) Landsbyer, byer og kongemagt :

Peter Frederiksen : “Grundbog til danmarkshistorie” (GD) s. 27-32. + Foredrag om Danmarks oprindelse

3) Harald Blåtand, Jellingestenen og trosskiftet:

GD s. 30-32 + http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jelling-stenene-ca-935-985/

4) Vikingetogterne

GD 32 – 35 + kilde 5 “Vikingerne ved Volga”

5) Vikingetogter i England + intro til historisk metode

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vikingetogter-i-england-793-896/ + se filmene på kilder.dk

6) Vikingetogter

Gruppearbejde med 7 kilder om vikingetogter i England under ‘kilder’ i højre side af denne side

– hvem er afsender og modtager?
– hvilke spørgsmål kan kilden hjælpe os med svar på?
– hvor sikre kan vi være på vores svar (kildens repræsentativitet)

=> grupperne fremlægger

7) Historiebrug – Bayeux-tapetet og brugen af historien om Slaget ved Hastings.

8) Opsamling  og evt. en lille quiz..

Kommentér endelig – #crowdforberedelse 🙂

The following two tabs change content below.

Lars Henriksen

LektorHerning Gymnasium
Jeg underviser i dansk og historie - pt. nørder jeg mest med klassenotesbogen.

Nyeste indlæg af Lars Henriksen (se alle)

En tanke om “Skitse til vikingeforløb”

 1. Tak fordi du deler. Der er helt bestemt dele jeg vil sakse når vi skal have vikingetid efter ferien.
  Hvis jeg må komme med et indspark, så har jeg nogle didaktiske overvejelser der kan være relevante i dette forløb:

  Få eleverne til at læse og huske faglitterære tekster

  En del elever prioriterer opgaveløsning højere end læsning, når der skal laves lektier.

  Det er skidt for fag med meget læsestof. Det især skidt for fag, hvor der ikke er opgaveafleveringer. Med andre ord: Det er især skidt for historie. Det er også kendt, at nogle elever ofte har svært at ved at koncentrere sig om, og dermed huske, de informationsmættede tekster i historie.

  Ad omveje er jeg kommet på en ide, der kan afhjælpe problemet (en smule). Ideen er også brugbar til faglitterære tekster i sprogfag m.v.

  Forleden startede jeg på et forløb om vikingetiden. Jeg valgte at bruge Else Roesdahls tekst fra danmarkshistorien.dk. Denne tekst kopierede jeg fra nettet til et tekstbehandlingsdokument, som jeg lagde ud til eleverne. Det er helt lovligt, danmarkshistorien.dk opfordrer ligefrem til det.

  Copy-paste nedenstående adresse til din browser og læs resten.
  http://digitaldannelseigymnasiet.blogspot.dk/2012/03/fa-eleverne-til-at-lse-og-huske.html

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.