Categories
Fremmedsprog Vodcast

Screencasts – et praktisk formidlingsredskab

Screencasts – hvad skal vi dog bruge dem til?

Screencastens kombination af en visuel og mundtlig formidling på én og samme tid giver en række fordele i flere forskellige formidlingssituationer. Jeg har eksempelvis brugt screencasts i forbindelse med de refleksioner, jeg har foretaget mig i forbindelse med mit pædagogikumforløb på Herning Gymnasium. Det har jeg gjort af to centrale årsager:

1. Screencast-optagelsen gør det muligt at pege på og/eller markere sætninger, ord og andre elementer med musen, mens man forklarer tilhørende pointer mundtligt – eksempelvis i forbindelse med kommentarer til udarbejdede lektionsplaner eller andet materiale. Dette skaber en formidlingsmæssig overskuelighed, som ikke kan opnås ved en rent skriftlig tilgang. For hvor kan man nedskrive sine kommentarer uden at ”forstyrre” eller skabe uorden i det materiale, man ønsker at kommentere på?

2. Skal alle ens refleksioner som pædagogikumkandidat skrives ned mundtligt, kan det hurtigt blive en utrolig ensformig affære – både for, den der skriver, og den, der skal læse det skrevne. Brugen af screencasts bidrager her til en kærkommen variation for både afsender og modtager.

Men nu kan screencasts altså også anvendes til andet og mere end pædagogiske refleksioner, blandt andet i diverse undervisningssammenhænge. Af sådanne brugsmuligheder kan nævnes:

1. Optagelse af et miniforedrag med gennemgang af et bestemt fagligt punkt, der volder eleverne problemer. En del elever har nemmere ved at lære, når der bliver peget og fortalt i forbindelse med formidlingen af stoffet, og denne elevtype tilgodeses ved brugen af screencasts.

2. Eleverne kan selv lave en screencast i forbindelse med en opgave eller aflevering. Formålet vil her være, at eleverne forklarer deres fremgangsmåde inden for den pågældende opgaveløsning og således demonstrerer et øje for og en bevidsthed omkring deres arbejdsproces frem for udelukkende at fokusere på resultatet.

Mulighederne er mange. Kun fantasien sætter grænser!

Eksempel på screencast

For at bruge screencasts kan du eksempelvis oprette dig som bruger på www.screencast-o-matic.com. Det tager 2 minutter og er klar til brug straks derefter.

 

The following two tabs change content below.

Helle Foged

1 reply on “Screencasts – et praktisk formidlingsredskab”

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.