IT-projekter på Paderup Gymnasium

Nu har de fire IT-supervisionsgrupper på Paderup Gymnasium beskrevet deres projekter, og det er meget interessant at se lidt nærmere på fokus i de fire projekter, da det alt andet lige vil vise noget om hvor vi har en forventning om at IT kan hjælpe.

Evaluering, feedback, progression:

Et element der udkrystalliserer sig i projekterne, angår monitorering af elevernes læringsprogression. Læring kan ved mange undervisningsformer være noget af en black box. Undervisningen kan ses og diskuteres, men læringen forbliver utilgængelig, og særligt vil det være vanskeligt at monitorere læringsprogressionen for de elevtyper der ikke umiddelbart deltager hyppigt i klassesamtalen. I nogle fag kan man inddrage den skriftlige dimension, men på den ene side er der en del fag der ikke har en sådan dimension, og på den anden side er der ofte et krav om en mundtlig karakter i de fag der faktisk har en skriftlig dimension. Dette gælder fx i begyndersprogene, hvor netop elevernes naturlige appetit på deltagelse i klasserummet kan variere ganske meget.

IT har to styrker. IT kan distribuere, og IT kan fastholde. IT distribuerer tid og adgang. I klasserummet kan tid kun gives til en elev ad gangen, og typisk er der kun en elev der har adgang til at tale ad gangen. Samtidig er elevens produkt væk fra alt andet end lærerens hukommelse så snart adgangen distribueres videre til næste elev.Ved at bruge IT-værktøjer, fx screencastomatic, vil læreren kunne distribuere tiden og adgangen bredere, og læreren vil samtidig kunne fastholde produktet til brug ved monitorering og feedback.

Øget elevrefleksion:

God feedback er en relationel affære. Elev og lærer skal være enige om målet, og eleven skal være tryg ved at modtage konstruktiv kritik. Samtidig er der brug for et produkt som kan danne basis for feedbacksamtalen, og når IT-væktøjer udnyttes til at fastholde og dele elevernes produkter, vil disse kunne bruges som udgangspunkt for feedback processen. Elever vil kunne gense eller genhøre sig selv, og eleven vil således få et bedre rum til selv-refleksion.

Mundtlig formidling og klare elevprodukter:

I de traditionelle skriftlige afleveringer har vi egentlig et udmærket datagrundlag for feedback, men for så vidt angår den mundtlige dimension er der, som det ses af ovenstående, et underskud, som IT kan hjælpe os med at rette op på. Mange lærere oplever alt for hyppigt mundtlige oplæg af skuffende kvalitet både hvad angår indhold, form og kommunikationsbevidsthed. Blandt årsagerne til dette skal uden tvivl tælles at eleverne får for ringe feedback på deres mundtlige produkter, og at eleverne i ringe grad indgår i selvrefleksion over produkterne – både før og efter præsentationen. En af forventningerne i IT-projekterne er at systematisk brug af IT-værktøjer i forbindelse med mundtlige præsentationer vil danne baggrund for en bedre feedback og selv-refleksion, og at de mundtlige præsentationer dermed vil blive bedre i forhold til fagligt indhold, form og kommunikationsbevidsthed.

Aktivitet og interaktivitet med tavle:

Idet IT som tidligere nævnt kan udnyttes til at distribuere tid og adgang, bør det også kunne føre til øget faglig aktivitet, øget time-on-task så at sige. Samtidig vil arbejde med delte produkter i skyen betyde at alle elever i klassen vil få adgang til de elektroniske tavler. Faren ved de elektroniske tavler kan ellers være at eleverne bliver ret passive mens læreren brillerer ved sit nye legetøj. Når skybaserede tjenester køres ind over tavlerne, bliver tavlerne derimod til elevernes tavle, og elevproduktioner vil kunne deles hurtigt og smidigt.

Nærlæsning og analyse:

Skybaserede tjenester der deles via tavlerne, har særligt potentiale i forbindelse med detaljerede tekstiagttagelser. Dermed er der et godt udgangspunkt for at arbejde med nærlæsning og tekstanalyse. Elever vil kunne udvælge, markere og kommentere på tekstdele, og deres valg og analyser vil kunne gennemgås fra tavlerne. Ideelt set skabes altså en klasserumssamtale hvor emnet er elevernes faglige arbejde.

Motivation:

Det er gennemgående for projekterne at der er en forventning om at øget elevaktivitet, mere arbejde med egne produkter, mere fokuseret feedback og selv-refleksion og et mere dynamisk klasserum vil føre til øget motivation og ejerskab.

Værktøjer i fokus:

Mindmeister, Conceptboard, Screencastomatic, Quizlet, Padlet tænkes alle inddraget i projekterne, og en del af projekterne bliver naturligvis at vurdere disse værktøjers potentiale.

The following two tabs change content below.

Morten Caspersen

VicerektorPaderup Gymnasium
Arbejder med sammenhængen mellem læringsmål, progression, elevansvar, Web 2.0 og skyen. Underviser selv i dansk eller engelsk

Nyeste indlæg af Morten Caspersen (se alle)

Leave a Reply

3 Comments on "IT-projekter på Paderup Gymnasium"

Kommentarer

Sort by:   newest | oldest | most voted
Mads Neergaard Jacobsen
Guest

Interessant og tydeligt indlæg, Morten. Tak.
Jeg kunne kommentere meget, men holder mig til den fare du nævner; passivitet ved interaktive tavler. Tænk evt. videre i værktøjer som twitterbeam.com, liveflow.in, socrative.com og lignende, hvor det interaktive og dialogen elev-elev og lærer-elev i fokus.

Og til sidst selvfølgelig reklame for blog om IT og læring drevet af nogle studerende på Læreruddannelsen i Aarhus: https://iteacherslia.wordpress.com/

Rasmus Kragh Wendelbo
Member

Tak fordi vi kan følge udviklingen.
Apropos dagens nyheder (http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/09/0209230517.htm), at mange lærere står ret alene med deres erfaringer og projekter: Har I tænkt over hvordan I vil dele jeres erfaringer i organisationen?

Lars Henriksen
Admin

Ja, må vi høre hvordan det gik … ?

wpDiscuz