Om elektronisk aflevering og retning af musikopgaver med brug af Primus.

Om elektronisk aflevering og retning af musikopgaver med brug af Primus
00582-300
.
Elektronisk aflevering af musikopgaver.

Elektronisk aflevering i musik er stort set altid en fordel. Når besvarelsen er udarbejdet i et nodeprogram (f.eks. Primus, som vi bruger her på skolen), giver det eleverne mulighed for at høre deres opgavebesvarelse. I koralharmonisering kan kun få elever ellers høre (=spille) deres besvarelse, mens dette er umuligt for alle i pop/rock og i jazzarrangement.
Elevernes mulighed for at ”høre korrektur” på besvarelsen, hvorved skrivefejl kunne opdages, hindres ofte (især i pop og jazz) af, at de ikke mestrer programmets lydindstillinger.
Hertil kommer at det kunne se ud til at selve det at opgavebesvarelsen sker elektronisk, kunne se ud til at virke fascinerende på eleverne – den virker mere motiverende end gammeldags ”blyant-på-papir”-besvarelse.

Elektronisk retning af musikopgaver.

Retning af koralopgaver ved brug af Primus giver generelt ikke nogen fordele (eller ulemper), i sammenligning med at ”rette i hånden”.
Der er derimod store fordele forbundet med at rette pop- og jazzarrangement, fordi nodeprogrammet muliggør at man kan høre alle stemmer/instrumenter og ikke bare må nøjes med at prøve at forestille sig, hvordan det lyder. Fordelen bliver større, fordi stilgrundlaget er mere uklart end i koralharmonisering – det er derfor oftere nødvendigt at høre hvordan det lyder og ikke bare se om reglerne er overholdt.

The following two tabs change content below.

Peter Lundby Jensen

Nyeste indlæg af Peter Lundby Jensen (se alle)

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.