Categories
Google Drev Tysk

Min erfaring med brug af Google Docs i 1.z

Efter at være blevet introduceret overfladisk for Google Docs på et par pædagogikumkurser og efter at have hørt en del herom fra kolleger bestemte jeg mig for at eksperimentere lidt med det selv.

1.z er min vejleder Lenes (LV) klasse, som vi har til tysk. I klassens næstsidste time før jul stod jeg for at udarbejde et stationsarbejde, som jeg syntes var en oplagt mulighed for at få afprøvet Google Docs. Jeg forsøger generelt at få så mange produkter som muligt ud af de forskellige stationer, da grupperne lader til at arbejde mere effektivt, når de ved, at der efter de enkelte stationer skal foreligge et konkret produkt, som læreren (i dette tilfælde lærerne) kan se og kommentere på. Derudover havde jeg hørt fra kolleger, at det med netop Google Docs er muligt at få skabt ekstra fokus på processen, således at eleverne bliver sig denne mere bevidst. Det er med dette værktøj nemlig muligt for læreren at kommentere løbende på indlæggene fra eleverne, som derved tvinges til at reflektere (en ekstra gang) over det skrevne.

I den omtalte time inddelte jeg klassen i ni grupper. Eleverne havde som lektie genlæst to kapitler fra den tyske tekst “Die Kinder von Moorhusen”, og gruppe 1, 4 og 7 skulle nu ved hjælp af Google Docs  påbegynde et resumé af de to kapitler (jeg havde på forhånd skrevet gruppe 1-3, gruppe 4-6 og gruppe 7-9 ind i dokumentet, så de kunne se, hvor de skulle skrive). Forud for introduktionen til opgaven valgte grupperne selv en sekretær, der skulle skrive deres indlæg. Det var således kun tre elever, der skrev i dokumentet på én gang, hvilket dels skulle forhindre overload samt styrke gruppens samarbejde (de skulle selvfølgelig hjælpe hinanden). Grupperne fik 20 minutter til at skrive så mange sætninger som muligt – de behøvede vel at mærke ikke at nå det hele, for når tiden var omme, overtog gruppe 2, 5 og 8 arbejdet (og til sidst 3, 6 og 9). Inden de nytilkomne begyndte at skrive videre på de tre påbegyndte resuméer, skulle de dog læse det skrevne igennem og se, om de ville rette eller supplere noget. Sideløbende hermed kommenterede LV og jeg med rødt de grammatiske fejl (med fx tempus, genus, etc.) , og det var så op til grupperne selv at rette til.

Fra andre havde jeg forud for mit eksperiment hørt, at der godt kunne være problemer med teknikken, idet alle eleverne skal have en googlemail/-konto for at kunne redigere i dokumentet. MEN DET PASSER HELDIGVIS IKKE! Man kan nemlig nøjes med at sende et link ud til eleverne, og husker man så også under “Indstillinger for deling” at angive, at alle der har linket, også må redigere i dokumentet (her skylder jeg 1.z’s elever en særlig tak), så er der (stort set) ingen problemer med teknikken. Der var dog enkelte, der oplevede, at de lige pludselig ikke kunne skrive mere, men de fleste problemer lod dog til at forsvinde ved blot at lukke fanen ned og så følge linket på ny.

Jeg vil helt sikkert bruge Google Docs igen – ret sikkert også til det skriftlige arbejde (på skolen og i form af afleveringer).

 

The following two tabs change content below.

Anita Kjær Larsen

Nyeste indlæg af Anita Kjær Larsen (se alle)

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.