Leg & kreativ it-brug

Mit første indlæg her på bloggen handler ikke først og fremmest om it, hvilket måske kan undre, når temaet nu er “it i gymnasiet”. Det har dog i adskillige år været min måske hyppigst formulerede og mest simple pointe, at vi ikke bør interessere os voldsomt for it i sig selv.

Der er ganske vist mange aktører, der forsøger at sælge (både i den ene og den anden forstand) forestillingen om it og teknologi som løsningen på alle vores problemer. Det er nemt at lade sig lokke af nemme løsninger, men vi ved jo udmærket godt, at det blot er en (fristende) illusion. Teknologi forandrer ingenting i sig selv, og det interessante spørgsmål er selvfølgelig, hvad vi har tænkt os at gøre med teknologien, som vi ikke er i stand til at gøre uden.

Mit forslag er, at vi skal bruge teknologien til at blive mere legende mennesker.

For mig er leg ikke blot “for sjov”, “for børn” eller “spild af tid”. Leg er ikke blot en aktivitet, men også en særlig sindstilstand og måde at møde verden på. Det “legende” definerer, udvider og omkonfigurerer en persons repertoire af handlemuligheder. Legen er udtryk for en deltagelseskultur, hvor de legende indgår i en løbende forhandling om formål, mål og regler. Hvorfor leger vi? Hvordan skal legen foregå? Hvem indtager hvilke roller? Dermed er legen afhængig af, at de legende forstår hinanden og sammen kan få legen til at fungere. I den henseende giver legen os mulighed for at afprøve nye roller og nye måder at være sammen, og dermed også hvordan vi kan finde sammen, altså hvordan samfundet kan indrettes. Legen forbinder os til en mere fantasifuld tilstand, hvor vi ikke er begrænset af vaner, traditioner og konventioner og derfor har nemmere ved at bruge vores kreativitet til at forestille os, hvordan verden også kunne se ud. Legen styrker dermed vores evne til at træde ud af eksisterende mentale mønstre for at afprøve det ukendte.

How do we discover who we are? How do we determine the character of the world in which we live? And how do we decide what we can do in a world so configured? […] we learn about ourselves and the world— and about the intersection of these two realms— through acts of playThomas S. Henricks.

Legen er altså vævet tæt sammen dannelsen, og spørgsmål om, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi lærer at navigere, agere og leve et godt liv i en kompleks og kaotisk verden.

Når vi med undervisningen i gymnasiet skal “udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans”, så bliver det svært at komme uden om legen. Vi er nødt til at skabe et rum, hvor vi kan omfavne uforudsigeligheden og det ukendte, og det er jo netop det, vi gør når vi leger. Samtidig vil en legende tilgang til teknologi åbne vores øjne for muligheder, som vi ellers ikke ser.

maker2Når jeg fx er begejstret for “maker kulturen”, der jo vinder frem overalt disse år, så er det først og fremmest fordi den repræsenterer en legende tilgang til teknologi. En “maker” er bare et menneske, der nysgerrigt og legende udforsker alverdens teknologier, fordi de herigennem kan udtrykke sig kreativt. Nogle gange kommer der nogle helt fantastiske landvindinger ud af legen, mens det i mange tilfælde mere handler mere om processen, om at gå på opdagelse i det ukendte.

Ret ofte bliver digitale medier i undervisningen brugt på en helt anden måde, der snarere er en forlængelse af et analogt undervisningsparadigme. Mange læremidler udvikles og sælges netop på at passe ind i det eksisterende paradigme, og gør dermed ikke nogen nævneværdig forskel. Hvis vi skal indfri det massive potentiale, der afgjort ligger i de mange forskellige digitale teknologier, så er vi altså nødt til at lege med dem. Vi må turde anvende teknologi også til eksperimenter, hvor udfaldet ikke er givet på forhånd. Vi må turde lege med forestillingen om, at verden kan være anderledes, at vi kan skabe positive ændringer, og at vi kan bruge teknologien som redskaber i den proces.

For nogle uger siden præsenterede jeg nogle af disse tanker for en stor flok gymnasielærere, der også blev kastet ud i et “play jam”, som er et forsøg på, med simple midler, at skabe et rum til leg. Det gav både spændende diskussioner og en fornemmelse for, hvordan vi med små skridt kan skabe plads til leg, også i gymnasiet. Klik her for at se præsentationen fra den dag.

Hvis du vil vide mere, så hold øje med CounterPlay, som er en international festival vi afholder for tredje gang d. 14.-16. april på DOKK1 i Aarhus. Læs mere på www.counterplay.org, hvor du også kan se hele programmet (som stadig udbygges).

The following two tabs change content below.

Mathias Poulsen

Nyeste indlæg af Mathias Poulsen (se alle)

Leave a Reply

6 Comments on "Leg & kreativ it-brug"

Kommentarer

  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Jeppe Wolff Ejlskov
Member

Meget spændende indlæg, tak for det. Blev inspireret af din “play jam” præsentatation og adskillelse af leg som aktivitet og leg som mindset. Forsøger selv hele tiden at indtænke leg som en del af undervisningen. Det er nok mest leg som aktivitet så?

Bo P. Ullersted
Member
Hej Mathias. Jeg har lige udgivet en blog med mine erfaringer fra gameification. Her handler det ikke om leg, men om spil. På trods af forskellen i struktur mellem leg og spil er der også store ligheder – nemlig at oplevelsen er i centrum. Kvaliteten i leg og spil er det samme: hvis deltageren får en god oplevelse er det en god leg eller et godt spil. Forskellen er grundlæggende at spillet har klart definerede regler hvori man kan udfolde sin kreativitet, hvorimod legen har flydende grænser. Mange voksne er mere engagerede i spil (f.eks. sport) end i leg, netop… Read more »
Bo P. Ullersted
Member
Og så en refleksion: Jeg tror at de mest legende øjeblikke jeg har oplevet på et gymnasium har været i samtaler om fysik. Ikke at det er kropsligt, men i en uformel samtale (der altid finder sted når eleven føler sig fri, fordi han egentlig burde lave noget andet – som f.eks. et forsøg) er der massere af fantasi på spil når eleven så spørger i alle retninger: Hvad kan lade sig gøre? Kan man forestille sig det her? Hvis nu vi stødte ind i et sort hul… Faktisk har jeg læst at Kina tilladte science-fiktion litteratur efter det havde… Read more »