Ove Christensen

Om brug af it i undervisningen i ungdomsuddannelserne