Sara Brygger

Professionel profil

Navn

Sara Brygger

Skole

Birkerød Gymnasium, HF og IB

Fag

Dansk, Religion

Faglig bonusinfo

Udover mine fag, hvis muligheder og begrænsninger inspirerer mig i det daglige, så er jeg meget interesseret i didaktik og pædagogik generelt. Mit yndlingsproblem er, hvordan man kan integrere IT i undervisningen på en faglig og didaktisk understøttende og elevaktiverende måde, hvilket har ført til at jeg pt fungerer som IT-pædagogisk konsulent på mit gymnasium. Jeg blogger også på sarabrygger.wordpress.com, som er tilknyttet min masteruddannelse i IKT og læring.

Om brug af it i undervisningen i ungdomsuddannelserne


%d bloggers like this: