Kristina Kring Jensen

Om brug af it i undervisningen i ungdomsuddannelserne