Frode Brueland

Professionel profil

Navn

Frode Brueland

Skole

Jåttå videregående skole, Norge

Fag

Samfundsfag

Faglig bonusinfo

Underviser i norsk, men det var ikke i listen. Har en master i IKT og læring og jobber som IKT-ansvarlig/E-pedagog i tillegg til jobben som lærer i norsk og samfunnsfag. Kursholder for Nyweb.no og gjennom mitt eget firma, epedagog.no. Jeg bruker svært mye OneNote i mitt arbeid og sammen med mine elever. I tillegg bruker jeg andre programmer i o365, padlet, quizlet og mange flere.