Kategorier
Differentiering Engelsk

John Keats på Fakebook

Som en variation af engelskundervisningen i 3d har klassen arbejdet med den romantiske digter John Keats’ digt ”On Seeing the Elgin Marbles”. Digtets stilleje er højt og poesien er udfordrende både sprogligt og kompositionsmæssigt. Derfor arbejdede klassen gennem to moduler på både at omskrive biografiske informationer om John Keats til en Facebook-profil (via internet-værktøjet Fakebook), hvor digtet ”On Seeing the Elgin Marbles” skulle omskrives fra en Italian (Petrarchan) sonnet med et strengt kompositionsmønster til en nutidig Facebook-opdatering (f.eks. ”Var på British Museum i dag – så the Elgin Marbles – tænker at skrive et digt om det” osv.).

Differentiering: Jeg delte klassen over i to hold.

I første modul (70 min.):

1. De fagligt svageste elever skulle i 2-3 pers. grupper arbejde med Keats’ profil ud fra en biografisk tekst om digteren (hvem var han, hvornår levede han, hvilke andre værker har han skrevet, familieforhold osv.)

2. De fagligt stærkeste skulle i 2-3 pers. grupper arbejde med at analysere struktur og indhold i digtet og omskrive det til moderne FB-opdatering.

I andet modul (70 min.):

Jeg sammensatte større grupper med en biografi-gruppe og en digt-gruppe, som sammen skulle formidle deres arbejde gennem Fakebook-profilen. Derved fik eleverne indblik i hinandens arbejde.

Evaluering: to grupper fremlagde deres arbejde for klassen og vi afsluttede med at tale om formålet med øvelsen.

Formålet med øvelsen var bl.a. at gøre eleverne bevidste om genreforskelle, forskellige niveauer af stilleje, forståelse af digtets indhold gennem omskrivning, samt stadig at holde et fagligt fokus på indholdet.

Her er to eksempler på det færdige resultat: http://www.classtools.net/FB/1640-YwbjKK og http://www.classtools.net/FB/1830-wPb8E

The following two tabs change content below.

Karin Refsgaard

Nyeste indlæg af Karin Refsgaard (se alle)

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.