Hvordan netværker jeres elever på tværs af klasser?

Share knowledge - Foto af Ewa Rozkosz, CC-licens. http://www.flickr.com/photos/erozkosz/
Share knowledge – Foto af Ewa Rozkosz, CC-licens. http://www.flickr.com/photos/erozkosz/

På min skole er 323 elever i 13 klasser gået i gang med SRP-processen.

Mange elever har omtrent samme emne og bestiller de samme bøger uden at vide det. Så hjemkalder biblioteket bøgerne fra en anden elev, som så beholder dem og får bøder eller afleverer og græder.

Kunne de ikke have glæde af at finde hinanden, så de kunne danne små studiegrupper og dele materiale og ideer? Hvilken it-platform kan hjælpe med det?

Jeg har installeret app’en Forum for pages på skolens facebookside. Men det virker ikke rigtig smart at bruge et kommercielt foretagende, som vi ikke har nogen som helst kontrol over til elevers skolearbejde. Nu har jeg gjort det alligevel i mangel af bedre.

Der burde være it-faciliteter til elevvidendeling i Lectio, fx et almindeligt forum. Mail eller beskedfunktionen i Lectio er ikke særlig velegnet.

Eleverne netværker jo vildt og tovligt – men kun med dem , de kender.

Hvordan giver vi dem mulighed for at finde sammen med nogen, de IKKE kender?

Hvordan netværker elever på din skole?

The following two tabs change content below.

Lars Henriksen

LektorHerning Gymnasium
Jeg underviser i dansk og historie - pt. nørder jeg mest med klassenotesbogen.

Nyeste indlæg af Lars Henriksen (se alle)

Leave a Reply

5 Comments on "Hvordan netværker jeres elever på tværs af klasser?"

Kommentarer

Sort by:   newest | oldest | most voted
Amalie Ambrosius
Member

Det lyder umiddelbart som en utrolig god ide Lars. Det er i sandhed et problem i forbindelse med SRP. Hvis alle lærere præsenterer app’en i deres SRP-skrivende klasser, hvis det brandes på skolens facebookside og på hjemmesiden samt sendes rundt via mail, tror jeg at mange elever ville have interesse i at netværke – også med folk de ikke kender. Er det en besvarelse til det du problematiserer?

Hanne Jørgensen
Member

Kunne man ikke ligge linket til dokumentet under aktuel information. Det lyder rigtig godt med netværk mellem eleverne.

wpDiscuz