Kategorier
Dansk Feedback

Formativ feedback i Peergrade

Jeg vil gerne anbefale Peergrade som platform til formativ peer-review, altså elever, der evaluerer andre elevers arbejde.

Der er lavet nogle virkelig gode instruktionsvideoer både til lærere og elever. Det er meget simpelt at oprette et hold, som man inviterer elever til. Derefter opretter man en opgave til holdet (assignment) og nogle feedbackkriterier, som kaldes ‘rubrics’ i systemet. (Jeg kendte ikke ordet, men går ud fra at ‘rubrikker’ henviser til rubrikkerne i den feedbackformular, som man opretter til eleverne.)

Screenshot
Screenshot fra interfacet på opgaven “kronik om børndeopdragelse”. Her opretter man sin ‘rubric’.

 

 

Der er mulighed for at lave ja/nej-spørgsmål, gradueringer, og fritekst. Mit feedbackskema så sådan ud (opgaven var en kronik om børneopdragelse)

 • Præsenteres teksten korrekt med medie/afsender/dato? (ja/nej)
 • Er synspunkterne i teksten hierarkiseret, altså fremhæves der et hovedsynspunkt (ja/nej)
 • I hvor høj grad karakteriseres argumentationsformen med danskfaglige begreber (slet ikke, i nogen grad, i høj grad)
 • Hvad er godt ved karakteristikken og hvad kunne forbedres? (fritekst)
 • I hvilke passager diskuterer skribenten synspunkterne sagligt og godt? (fritekst)
 • Tager skribenten selvstændigt stilling til emnet henimod slutningen af diskussionen? (ja/nej)
 • Hvad kan skribenten ellers forbedre (fritekst)
 • Hvilken karakter ville du give (de 7 trin, minus den dårligste 🙂 )

Eleverne uploader deres besvarelser uden at skrive navn på. Så mixer Peergrade dem i salatskålen og spytter 3 opgaver ud til hver elev, som de skal give feedback på. Her anvendes det feedbackskema (rubric) som læreren har oprettet. Når eleven har givet feedback, så modtager han/hun herefter selv anonym feedback fra  3 klassekammerater.

Feedback på feedback

Eleverne giver også feedback på feedbacken. Man skal svare på om den var konstruktiv og hjalp videre i processen og man har mulighed for at ‘flagge’ feedback, så læreren kan få besked, hvis nogen ikke opfører sig ordentligt.

Man kan vælge at lade aflevering og feedback foregå hjemme, men jeg prøvede det af på skolen i en skrivtime. Så skal man starte en ‘live-session’:

 1. Eleverne uploadede før timen
 2. Jeg tjekkede at alle var uploadet
 3. Jeg startede livesession. Her beregnede jeg 3×15 min til feedback
 4. Herefter var der ‘feedback på feedback’
 5. Eleverne fik 2 dage mere til opgaven, før den skulle afleveres i Lectio.

Der er nogle muligheder for at få statistik på feedbacken, som jeg ikke helt har overblik over, og måske gælder det ikke når man kører live sessions i stedet for at det er hjemmearbejde.

Fordelene kan være at eleverne får flere øjne på deres arbejde og at de selv lærer noget ved at give feedback.

Efter den 25. maj kræver det en databehandleraftale, hvis man vil overholde persondataloven.

 

The following two tabs change content below.

Lars Henriksen

LektorHerning Gymnasium
Jeg underviser i dansk og historie - pt. nørder jeg mest med klassenotesbogen.

Nyeste indlæg af Lars Henriksen (se alle)

Af Lars Henriksen

Jeg underviser i dansk og historie - pt. nørder jeg mest med klassenotesbogen.

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.