Categories
Flipped Classroom Læsning

Flipped Classroom og læsning

Viden Om Literacy 16

Flipped Classroom i Danmark, behøver ikke at være det samme som Flipped Classroom USA.  Jeg har skrevet en artikel, ”Video i forberedelse og undervisning – En praktikers perspektiv på, hvordan Flipped Classroom kan bruges til at skabe bedre læsning og mere elevaktivitet i gymnasieskolen”, I ”Viden Om Literacy  nr. 16  – Med strøm på. Læse- og læreprocesser med inddragelse af digitale medier”, Nationalt Videnscenter For Læsning, 2014”. Side 76-87

Genvej til Artiklen ”Video i forberedelse og undervisning” kan findes på http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/16_Henning-Romme-Lund.pdf

Du kan finde hele tidsskriftet og mange andre spændende artikler om digitale medier og læsning, ved at følge dette link:  http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/nr-16-med-strom-pa/

I artiklen reflekterer jeg over Flipped Classrooms muligheder og begrænsninger set i sammenhæng med læsning. Jeg argumenterer for, at lærere ikke ukritisk kan overtage den amerikanske version af Flipped Classroom men, at man som lærer må fortolke både metoden og videoen ind i en dansk undervisningstradition og praksis. Jeg sætter Flipped Classroom i sammenhæng med nyere dansk empirisk gymnasieforskning om elevroller, IT i undervisningen, motivation, forberedelse og lærerroller.

Artiklen skuer overvejende bagud, og evaluerer og reflekterer over egne erfaringer med Flipped Classroom. Dette gør, at artiklen ikke direkte praktisk orienteret. Men jeg håber den kan bruges til inspiration og refleksion over egen undervisning.

Tak til Anne Boie Johansen – Gymnasiekonsulent ved UCC og Lektor ved Køge Gymnasium, for forslag til forbedringer og supplerende litteratur.

Tak til Lene Storgaard Brok – Centerleder for Nationalt Videnscenter For Læsning, for hendes metodekritiske spørgsmål til det første udkast af artiklen.

Tak til alle dem på Twitter, Hangout, ved kurser og på Facebook, som jeg har diskuteret metode, modeller og den skolemæssige virkelighed med. Håber i selv kan se jeres indflydelse i teksten. Ingen nævnte – ingen glemte. Tak til den kollektive viden.

The following two tabs change content below.

Henning Romme Lund

Lektor og it-vejlederRoskilde Gymnasium
samler mine blogs og online skriverier på http://igangmedflippedclassroom.blogspot.dk/

Af Henning Romme Lund

samler mine blogs og online skriverier på http://igangmedflippedclassroom.blogspot.dk/

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.