Categories
Flipped Classroom Matematik

Flipped Classroom – for de fleste men ikke for alle.

Portræt

Jessica Myxters Har skrevet Masterspeciale i pædagogik om Flipped Classroom i Matematik.

Jeg har haft fornøjelsen af at læse Jessica Myxters Master-speciale i gymnasiepædagogik omhandlende Flipped Classroom i Matematik i Gymnasiet i USA.  Hun opsamler den sparsomme forskning på området ,og sammenligner det med hendes egne statistiske undersøgelser, hendes elevinterviews og klasserumsobservationer.  Selvom rapporten velfunderet konkluderer, at eleverne er gladere for Flipped Classroom end tavleundervisning,  og at de klarer sig lidt bedre i prøver, så er det absolut ikke alle elever, der er glade for undervisningen. Det er ikke altid muligt at skabe en kultur, hvor eleverne accepterer at skulle lære fra hinanden.

Et central pointe, som man kan uddrage af rapporten er, at Flipped Classroom rummer nye muligheder for et mere aktivt klasserum og bedre faglige resultater, men succesen er ikke garanteret. Ikke alle elever er glade for og kan fungerer med høj grad af kollaberativ læring.

Pointen må derfor være , at man skal have mange værktøjer i den didaktiske værktøjskasse for at nå alle elever.

Jessica Myxters masterspeciale kan findes her 

I Flipped Classrooms ånd har hun lavet en Maggiterning af hendes speciale, der opsummerer de vigtigste pointer. (10 min)

The following two tabs change content below.

Henning Romme Lund

Lektor og it-vejlederRoskilde Gymnasium
samler mine blogs og online skriverier på http://igangmedflippedclassroom.blogspot.dk/

Af Henning Romme Lund

samler mine blogs og online skriverier på http://igangmedflippedclassroom.blogspot.dk/

1 reply on “Flipped Classroom – for de fleste men ikke for alle.”

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.