Categories
Læsning

Faglig læsning

thinking-studying-means-reading-learn-and-considering-100283359

I læsevejledningen kommer der med jævne mellemrum elever, som har brug for hjælp til at få noget ud af at læse lektier. Som lærer i oldtidskundskab er det heller ikke sjældent, at elever kløjes i teksterne, når de sidder derhjemme. Men hvordan hjælper vi vores elever med lektielæsningen?

For nylig kom en elev i læsevejledningen, der ikke anede, hvad hun skulle stille op med sine historielektier. Hun kunne sagtens forstå alle ord og sætninger, forklarede hun, men hun kunne ikke forstå sammenhængen, og dermed fik hun intet ud af at læse lektien, heller ikke to gange læsning hjalp.

Problemet viser sig at være, at hun som mange andre elever ikke læser ”aktivt”; hun finder bogen frem, slår op på den relevante side, læser og lægger så bogen væk igen. At læse aktivt er noget vi som akademikere gør nærmest ubevidst, og det er efterhånden tydeligt, at mange elever ikke er klar over, hvordan man læser lektier – aktivt.

Jeg guidede eleven gennem en aktiv lektielæsningen således:

Før læsning

  1. Find ud af, hvad I beskæftiger jer med i timerne lige nu; hvad lavede I sidste gang? (Har din lærer måske givet et fokus for lektien?)
  2. Bladr siderne igennem og læs overskrifter, billedtekst og kig på billederne. Overvej imens, hvordan overskrifter og billeder hænger sammen med igangværende forløb i historie.
  3. Svar nu på følgende: Hvilke forventninger har du til sidernes indhold? Formulér ud fra forventningerne nogle spørgsmål, som du forventer at få besvaret.

Under læsning

  1. Læs et lille afsnit, stop op og formulér kort med egne ord, hvad du lige har læst.
  2. Skriv nogle kortfattede noter til det vigtigste i afsnittet, før du læser videre. Formulér spørgsmål til det, du ikke forstår.

Efter læsningen

  1. Resumér lektien mundtligt vha. dine egne noter. Fik du besvaret dine spørgsmål fra trin 3?

Ved at guide passive læsere igennem disse simple trin, giver man dem en stor hjælp til at få mere ud af lektielæsningen. De vil måske opleve, at det tager længere tid, at komme igennem lektierne. Til gengæld sidder det læste bedre fast, og efterhånden vil de forskellige trin være så opøvet, at de ikke er så tidskrævende længere.

På Mulernes Legatskoles hjemmeside ligger lignende ”læseopskrifter” skræddersyet til de forskellige fag på STX. Du kan finde dem her.

The following two tabs change content below.
Jeg er glad for at variere min undervisning, og jeg skriver gerne om nye ting, jeg har afprøvet i den sammenhæng på http://frauczepluch.blogspot.dk/

Nyeste indlæg af Frau Czepluch (se alle)

Af Frau Czepluch

Jeg er glad for at variere min undervisning, og jeg skriver gerne om nye ting, jeg har afprøvet i den sammenhæng på http://frauczepluch.blogspot.dk/

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.