Categories
Dansk Facebook

Face book som opslagstavle i 1b

Eleverne i 1b har i AT1 forløbet skrevet et resumé af en relativt lang lektie fra Indsigt og Udsyn om middelalderen og kristendommen. Teksten var inddelt i 7 afsnit, og eleverne fik hver tildelt et. Kravene var, at resumeet skulle være dækkende for hovedpointerne i afsnittet, og at det skulle være formuleret, så de øvrige klassekammerater fik lyst til at læse det. Resumeet skulle så slås op i holdets ( i øvrigt hemmelige) face book-gruppe, så alle i klassen kunne læse de andres resumeer. Hver elev fik desuden tildelt 3 likes og skulle så stemme på de opslag, de synes bedst levede op til kravene.

Formålet var naturligvis, dels at eleverne skulle tilegne sig tekstens hovedpointer, dels at de skulle skrive med formidlingsbevidsthed. Ved at slå teksten op på gruppens væg i face book og på den måde gøre alles arbejde læst, håbede jeg at kunne skabe et større engagement end (mine fordomme tilsagde) at jeg ellers kunne forvente. Eleverne arbejdede koncentreret og alle fik et produkt færdigt til opslag. At de selv skulle være med til at bedømme/”synes godt om” udløste en god opmærksomhed ift. de andre elevers produkter, og eleverne gav udtryk for, at det var motiverende at andre skulle læse deres. Jeg kunne sagtens finde på at gentage processen, men vil for overskuelighedens skyld prøve at systematisere indlæggene, sådan at resumeerne af de enkelte afsnit ikke kommer hulter til bulter, men i den rækkefølge de også optræder i i den oprindelige tekst.

The following two tabs change content below.

Tina Hvolbøl

Nyeste indlæg af Tina Hvolbøl (se alle)

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.