Categories
Google Drev histpip

Europæiske opdagelser uden tavle

I sidste skolegår gennemførte jeg et forløb baseret på, at eleverne skulle producere vidensprodukter og gennem arbejdet med produktion, peer-review og distribution opnå den fornødne viden (produktionsdidaktik som jeg kalder det). Jeg underviste overhovedet ikke udover at give instruktioner og formativ evaluering.

Jeg underviste overhovedet ikke… tweet

De europæiske opdagelser
– et undervisningsforløb, hvor I skal på banen!

Columbus
Columbus går i land i vestindien. Maleri af John Vanderlyn. Public Domain


Faglige mål

I skal blive i stand til at:

 • Fremlægge og vurdere årsager og motiver for opdagelserne
 • Kunne vise overblik over centrale begivenheder og aktører
 • Kunne forklare og diskutere spaniernes fremfærd overfor indianerne
 • Kunne diskutere konsekvenserne af opdagelserne
 • Kunne diskutere eftertidens syn på opdagelserne

Kompetencemål

 • I skal kunne skabe og formidle et overblik over perioden
 • I skal blive bedre til at udarbejde problemstillinger pba. ukendt materiale
 • I skal kunne fremlægge og præsentere temaet og jeres problemstillinger

Arbejdsform

 • Arbejdsformen er valgt, fordi I skal være aktive og lære noget
 • Den afspejler eksamenssituationen
 • Den giver mulighed for kreativitet og fælles diskussion
 • Den giver frihed – under ansvar

 Beskrivelse

I skal arbejde i grupper på 3

 • I skal undervejs udarbejde en Prezi og en Screencast (se plan på næste side – og handouts med anvisninger til produkterne/produktkrav).
 • Der er derudover en test til sidst
 • Til hvert modul er der en lektie. Og til hvert modul har jeg lavet en on-line Jeopardy
 • On-line Jeopardyen skal I i gruppen i starten af hvert modul spille/lære/gennemgå. (se anvisningen)
 • Til hvert modul er der max 10 minutters spørgetid til mig. Det er jer som stiller spørgsmålene. Der vil ikke være nogen egentlig tavleundervisning. Hvis I ikke har nogen spørgsmål går vi direkte til arbejdet med produkterne. Det er jeres ansvar at være aktive og lære noget!
 • Til hele forløbet er der et oprettet et pointsystem, hvor ”stillingen” kan følges .
 • Der er præmier til nr. 1 og 2.

Materiale

–          Kompendium med følgende værker:

Flemming Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne”, Munksgaard 1996
Thomas Ohrt: ”De store opdagelser”, Systime 2001
Sven Skovmand: Politikens Verdenshistorie, 2005.
Willemoes Jørgensen: ”De store opdagelser”. I serien historiske Kilder (red. Rudi Thomsen). Gyldendal 1974.

Plan (NB. Der kan ske ændringer undervejs)

Modul Lektie Fokus Aktivitet Deadlines
1 Ohrt s. 7-24 IntroÅrsager og motiver 1 Introduktion – læsning mv.
2 Ohrt s. 14-20 Årsager og motiver 2 Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til Lars/ Arbejde med Prezi
3 Willemoes s. 20-25midt+
Skovmand s. 176-181
Portugal og opdagelserne i Øst Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til Lars/ Arbejde med Prezi Prezi  afleveres ved timens afslutning.
4 Skovmand s. 183-188
+Madsen og Nielsen s. 32-37 
Spanien og opdagelsen af Amerika + menneskesynet Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til LarsPeer-review. Tilbagemelding på Prezi.
Intro til ”eksamensøvelse” (Screencast)
5 Madsen og Nielsen s. 37+40+41+43-45 Spaniernes fremfærd og menneskesynet Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til Lars/Arbejde med Screencast
6 Madsen og Nielsen s. 66-69+71-74 midt Eftertidens fortolkninger og holdninger Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til Lars
5. min formel  vejledning  hos LA (tider på Lectio)Arbejde med Screencast
7 Færdiggørelse af Screencast Screencast afleveres ved timens slutning.
8 Hele kompendiet
NB:Test
Alle temaer Peer-review  ScreencastTest i alt det læste
9 Evaluering Fremvisning af eksemplarisk Screencast Testresultater udleveresOpstart og introduktion til nyt forløb.
The following two tabs change content below.

Lars Due Arnov

LektorGribskov Gymnasium
Har en master i ikt og læring. Anvender ofte it og film og tv i min undervisning.

Nyeste indlæg af Lars Due Arnov (se alle)

Af Lars Due Arnov

Har en master i ikt og læring. Anvender ofte it og film og tv i min undervisning.

8 replies on “Europæiske opdagelser uden tavle”

Nja…ikke bare det. Pointsystemet er også for, at eleverne kan få fornemmelsen for min vægtning, og hvad der er vigtigt i faget og i det pågældende forløb. Men jo drengene gik en del op i pointsystemet, men begejstringen faldt lidt, da de fandt ud af, at pointene ikke kom af sig selv, men krævede faglig indsigt og indsats. Så kom pigerne lidt mere på banen 😉

Det ser spændende ud og jeg vil netop i gang med et forløb om koloniseringen/opdagelserne. Er det muligt at få/se de on-line-jeopardy-spørgsmål, du lavede til forløbet??

Ja, ja de er hér: Vær opmærksom på, at jeopardyspørgsmålene ikke var nogen jeg gennemgik. Det var eleverne som kunne spille/tjekke lektien med hinanden, hvis de havde lyst. Normalt giver Jeopardylabs bedst mening ift. at eleverne selv skal udarbejde spørgsmål og selv lave Jeopardyerne. Men i dette forløb var formålet et andet.

Modul 1+2 https://jeopardylabs.com/play/fokuspt-12
Modul 3: https://jeopardylabs.com/play/modul-32
Modul 4: https://jeopardylabs.com/play/modul-43
Modul 5: https://jeopardylabs.com/play/modul-52
Modul 6: https://jeopardylabs.com/play/modul-64

Det er meget inspirerende, det her. Jeg skal også igang med et forløb om opdagelserne. Jeg forsøgte mig med screencasts for nogle år siden (i old), men opgav igen efter et par forløb. Kan du overtales til også at vise os den (det?) eksemplariske screencast, du nævner i forløbsplanen?

Hej Helga
Den eksemplariske screencast er ikke en jeg selv har lavet, men den ift. læringsmål mv. bedste screencast som elevgrupperne havde lavet. M.a.o. jeg tog simpelthen den, som var fagligt bedst og gennemgik, hvilke elementer, der gjorde den god.

Hej Lars

Som det allerede er blevet sagt så er det meget inspirerende læsning. Er det muligt at komme til at se de handouts med anvisninger til produkterne/produktkrav du henviser til? Vh. Mikkel

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.