Categories
Google OneNote Sharepoint Videndeling

EdCamp

En EdCamp er et møde, hvor deltagerne selv bidrager med alt indholdet. Der er ikke forberedt dagsorden eller oplæg, men alle kan byde ind både med spørgsmål, viden og holdninger. Formen hylder mange af de principper, som vi også bruger i vores egen undervisning, bl.a. at vores forståelse udvikles mest gennem sociale interaktioner peer-to-peer. Dermed ikke sagt at det ikke kan være fint, at få et puf fra en god oplægsholder. Introduktion til konceptet:

EdCamp den 3/3 2016 i Odense med ca. 50 deltagere hos ITCfyn omhandlede systemerne Google Apps for Education, Office365/Sharepoint og Moodle. Jeg havde deltaget i noget af planlægningen. Formatet EdCamp blev valgt, da målgruppen var IT-vejledere o.l., og disse forventes at have nogen, men ikke fuldkommen, kendskab til de tre LM-systemer. Så der var overhængende risiko for, at planlagte oplæg ville ramme ved siden af.

Efter 20 minutters introduktion ved Anne Mette Lundstrøm og Peter Olsen, var der afsat tid (og frokost) til at diskutere hvilke emner, der skulle på bordet, og disse blev skrevet op på tre tavler med tusch. Det var frit for enhver at skrive forslag på. Desuden skulle hver deltager sætte streger ved de emner, som de fandt mest interessante, da vi havde begrænset antal lokaler og deltagere. Hvem skal kategorisere eller sortere i emne-forslagene? Vi valgte afstemning med streger, mens andre EdCamps vist lægger det over til facilitatorer at kategorisere alle forslag.

1. session a 45 minutter:

Inden for o365 kunne jeg vælge mellem Klassenotesbøger, Apps og Sharepoint sites. Et par andre emner var sorteret fra. Jeg valgte klassenotesbøger, og mødtes med ca. 15 andre lærere om emnet. Læs mere på ITCfyns FaceBook side.

Stregerne på tavlerne blev slettet efter første session, og der var nu ti minutter til at supplere med emner og til at sætte streger ved nye eller eksisterende emner.

2. session:

Jeg valgte apps til Sharepoint. Gode apps til Sharepoint blev efterlyst, men ingen havde bud, såvidt jeg kunne høre. Derfor må der linkes til eller indlejres andre tjenester og programmer på Sharepoint websteder. Desuden blev der snakket om Sway, InLogic, Webtop, Teachers Dashboard, Newsfeed og OneNote som LMS.

3. session:

Valgte Office Mix. Her blev Microsofts mand Erik Carter bedt om at fortælle, hvordan man installerer og bruger Mix. Har du et oplæg, og er der enighed om at høre det: Go for it. Jeg havde hørt hans oplæg før og gik videre til Google Classroom. Dette emne var uden deltagere i denne session. Jeg kunne også vælge klassenotesbog eller apps igen, men synes jeg havde været dér, så jeg gik (noget mod min vilje) videre til Google Expedition. Expedition er Googles Virtual Reality-software, så du kan “gå en tur på den kinesiske mur”. Her var mange deltagere, men ikke meget diskussion.  Jeg havde svært ved at se det store læringsudbytte af Expedition p.t. Fik i stedet en god snak ved kaffevognen.

 

Mit samlede indtryk var: Fedt format. Svært at vide om det giver mere end almindelig konference. Min vurdering er “det gør det”, men det skal ikke bruges hele tiden. Modigt af ITCfyn at kaste sig ud i en EdCamp.

Lidt mere åbenhed i emnet og fra deltagerne ville måske give den energi, som jeg savnede i sidste session. Efter min smag måtte der gerne komme endnu flere forskellige emner på banen. De steder jeg var, havde vi gode, og ret tekniske diskussioner, men ikke mange pædagogiske fx hvad vil vi med vores LMS? eller hvordan motiverer vi kolleger og elever til at bruge vores LMS? Nogle af disse blev behandlet i en efterfølgende fokusdiskussion, men kunne lige så vel have været genstand for emner på EdCampen.

Det kan også blive interessant, hvordan vi indhenter emner fra deltagerne, da det formentlig kan have indflydelse på antallet og karakteren. Hvis alle forslag slettes efter hver session, skubber det måske deltagerne til at tænke på nye forslag. Post-it’s eller digitale bidrag udfordrer måske blufærdigheden mindre, men kan blive noget sværere at overskue, hvorfor der muligvis skal afsættes mere tid til at afgøre, hvad der skal tages op.

edcamp

Fra en EdCamp i Århus lørdag den 27/2. Med tilladelse fra @danishbuddha

 

Hvorfor ikke afholde en pædagogisk dag som EdCamp med eller uden et fokus? Hvis du vil opleve en EdCamp afholdes det årligt. Følg med på www.EdCamp.dk.

 

 

The following two tabs change content below.

Rasmus Kragh Wendelbo

LektorSvendborg Gymnasium

Nyeste indlæg af Rasmus Kragh Wendelbo (se alle)

2 replies on “EdCamp”

Tak for indlægget Rasmus – og for at du prioriterer tid til videndeling.
Jeg kunne godt tænke mig at prøve Edcamp-konceptet af på en pædagogisk dag – men det er jo lidt tricky at man ikke ved, hvad der skal samles op på til sidst og hvor udviklingen går/skal gå hen bagefter, hvis dagsordenen er helt åben.

Mht. Google Apps vs. Office365, så er vi på min skole på vej over til sidstnævnte med den begrundelse at Google ikke overholder persondataloven. Derfor undrer det mig at man bruger Google Apps på andre skoler – med mindre vi er fejlinformerede?

Hvad lærte du i workshoppen om klassenotesbøger, Rasmus?

Hej Lars!

1) Ja, i begyndelsen skal man nok have et mål, så det ikke virker, som om det hele sejler. Det kan jo være blødt formuleret fx Veje til mere læring.
Hos os var et fokus (LMS). Man kunne byde ind med emner inden campen, og vi havde forslag til emner, så der var lidt struktur.
Måske et fokus og planlagte emner, men åbenhed for input er en måde at starte = ½EdCamp. Dog tror jeg, at der skal skubbes lidt, for at få åbnet posen med forslag -vi er meget vant til at få serveret indhold. På sigt kunne en årlig EdCamp på skolen uden fokus være interessant at afprøve.

2) Det er også sådan jeg har forstået brugen af Google. Jeg har dog endnu ikke set dokumentation for, at man overtræder loven (eller kommer til det i fremtiden) med Google, og derfor tror jeg at mange skoler ser igennem fingre med mulige juridiske problemer.

3) Syntes ikke jeg ville copy-paste fra ITCfyns FB-side til selve indlægget, but here goes:
“Jeg fik indtryk af at rigtig mange bruger OneNote og eksperimenterer med Klassenotesbøger. I en klassenotesbog er der bl.a. individuelle områder, hvor hver elev og læreren har adgang og kan skrive sammen. Nogle anvendelser for disse, som jeg fik med hjem:
• Noter i timerne. Eleverne skal tage noter, det er en studiekompetence. De kan endda optage små lyd-/videoklip med OneNote fx i sprogfagene.
• Mindre skriftlige afleveringer på modulbasis. En mellemting mellem en skriftlig aflevering og private noter. Eleven oparbjeder en portefølje.
• Lærer indsætter et screenclip fra skriftlig aflevering, som eleven skal arbejde videre med, så word/pdf reader ikke skal åbnes igen.
• Reflektioner over egen skriveproces efter skriftlige afleveringer.
• Eksperimenter dokumenteres med billeder. OneNotes skabeloner til sider kan evt. bruges.
Eleverne (og lærerne) foretrækker de værktøjer de kender: FB, word, google docs, men kan lære at bruge nye gennem gode argumenter, ejerskab og øvelse. Jo flere lærere der går sammen om at bruge bestemte værktøjer, desto nemmere bliver det for alle parter.”

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.