Categories
Flipped Classroom Onlinekurser Screencast

Er flippede filmforelæsere fremtiden ?

Ideen med ”Flipped Classroom” er kort fortalt, at man optager det oplæg, man ellers ville holde i timen og lader eleverne se det hjemme. Tiden på skolen kan man så bruge til andre ting.

Jeg skrev for et års tid siden et lidt reserveret indlæg om Flipped Classroom. Nu har Anders og jeg selv prøvet det, og det har gjort mig lidt mere positiv. Men det ER altså en overvindelse at optage og høre på sig selv første gang – og det tager lang tid.. Og så var det endda kun en skærmoptagelse.

Man kan selvfølgelig ikke bruge det til klassediskussioner, men når man skal gennemgå nogle lidt mekaniske ting, som fx at lave automatisk litteraturliste i word, så er det faktisk meget smart.

Fordelen for elever kan være, at de kan se tingene, når de vil, og så mange gange de vil. Fordelen for læreren kan være, at man faktisk kan undervise på flere niveauer. Man kan forklare ting meget grundigt, for eleverne kan bare spole hen over det, de har forstået.

Kritikere mener, at det er skidt at binde elever mere til skærmen og at det er en undervisningsform, der gør eleverne meget passive. Her kan du se en grafisk fremstilling af fordele og ulemper.

Her vil jeg gerne vise et par eksempler på undervisere, der gør det væsentligt bedre end mig selv:

Anders Schunk, som arbejder på en folkeskole i Århus, laver nogle meget kreative videoer, som eleverne ser som lektier:

Gymnasieflippere

Anne Cathrine Gotaas, matematiklærer på Sandvika vgs
Anne Cathrine Gotaas, matematiklærer på Sandvika vgs

Anne Cathrine Gotaas underviser på Sandviken VGS i matematik og har lavet rigtig mange videoer, som hun deler på sin offentlige Youtube-kanal. Tilbage i juni var der et positivt indslag om hende og hendes brug af Flipped Classroom på norsk TV2.

På Midtsjællands Gymnasium kører man et forsøg i kemi, som du læse en artikel om her.

Nedenfor er en lektie til en kemitime, med dejlig vestsjællandsk (?) accent :

Det kan virke overvældende  – og det tager tid at blive fortrolig med at optage sig selv.

Men man kan/skal jo ikke “flippe” alle sine timer… det egner sig ikke til alt.

Man kan starte med én film – Eller man kan bruge nogle af de hundredvis af videoer som andre lærere allerede har lavet!

 

Video + Quiz + Forum + Video = MOOC

I denne uge kom det frem at Google og edX går sammen om at lave en Open Source platform til MOOC’s (Massive Open Online Course).

Det vil formentlig betyde at alle lærere i 2014 frit kan lave hele forløb/kurser, som eleverne kan tage. Det vil revolutionere undervisningen på universiteter, mener dansk forsker – KU har allerede et onlinekursus, hvor 21000 har meldt sig.

Mon ikke undervisningen på gymnasiet også vil blive påvirket af det? Vi kommer i de kommende år til at tænke mere over, hvad vi skal lave sammen på skolen og hvad der skal køre online, tror jeg.

Vel at mærke uden at smide barnet ud med badevandet…

(Opdateret 14/9 med afsnit om kemi på Midtsjællands Gymnasium.)

Categories
Biologi Mundtlighed Screencast

Screencasts som lektie

I forbindelse med undervisningen af et biologihold har jeg anvendt programmet Screencast-o-matic.

Eleverne skulle som lektie til næste lektion lave en præsentation med titlen ”Hukommelse og indlæring”, som skulle indspilles på screencast. Eleverne fik en kort introduktion til programmets anvendelse og ved den efterfølgende lektion  skulle de afspille deres præsentation.

Efter afspilningen af udvalgte præsentationer blev Screencast evalueret med et spørgeskema i Lectio jf. nedenstående figurer.

2013-08-23 14_47_58-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word
Skærmbillede fra Lectio

2013-08-23 14_48_22-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word

2.2 Mener du, at Screencast kan anvendes i forbindelse med hjemmearbejde?

ja, det er nok en god måde at huske læsestoffet på.

Hvis læreren laver en gennemgang af nogle svære begreber med screencast kan man høre dem derhjemme og dette gør det nemmere at forstå en tekst man skal læse.

Nej, jeg kan ikke se hvordan det er godt. Det fungerede ikke for mig til dagens lektion, jeg fik intet ud af det.

Ja. Men kun hvis det ikke er helt nyt stof vi skal lave en screencast over. Det kræver for meget arbejde og kan blive rigtig svært.

Ja

Nej, vil foretrække at fremlægge mundtligt

Nej, det virker nemmere at selv skulle præsentere noget i stedet for at lave et screen cast

nej

Ja, det kan være et godt alternativ til en fremlæggelse på klassen, men ikke til en aflevering da det i sig selv tager lang tid at indspille screencast.

Ja det synes jeg godt det kan, men læreren skal bare have med i sine overvejelser at det tager tid at få til at fungere og indspille og derfor tager det længere tid en normalt at lave en præsentation.

Nej

Ikke dag-til-dag lektier.

ja nogle gange. men ikke konstant.

ja, hvis man skal lave en fremlæggelse.

Det kan være tidskrævende, hvis man først får problemer med det.

 

2.3 Mener du, at Screencast kan anvendes i lektionerne?

nej, det er kedligt at se på,

Nej, jeg synes ikke det er noget specielt. Jeg vil lige så gerne høre læreren snakke.

Ja, men det skal IKKE erstatte tavleundervisningen med læreren. Det er langt mere inspirerende at lytte til en lærer som er fysisk tilstede ved tavlen og som man undervejs kan stille spørgsmål.

Ja

Nej. Vil igen foretrække at fremlægge mundtligt

Heller ikke

ja

Ja, det kan være et godt alternativ til en fremlæggelse på klassen.

Ja det kan det, men igen.. det er teknik og det tager bare længere tid at arbejde med.

Nej

Ja, som et alternativ til fremlæggelser. Det er for meget arbejde at lægge i dag-til-dag lektier.

ja men det skal ikke erstatte tavleundervisning.

Til præsentationer af emner.

Jeg synes det er et bedre værktøj, hvis man f.eks. mangler en ekstra hjælp med en ting/emne, men ikke som en del af undervisningen, da en fremlæggelse ved tavler virker på nogenlunde samme måde.

 

 

2013-08-23 14_48_49-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word

 

2.5 Hvordan mener du, at Screencast bedst anvendes i undervisningen?

til hjemme arbejde, ikke på klassen.

Jeg synes at det ville være mega godt hvis lærerne begyndte at lave screencasts til os hvis vi har svært ved nogle ting. Fx hvis jeg skriver en mail om at jeg har problemer med proteinstrukturen som jeg skal have med i min afleveringer, så kan læreren lave et screencast der forklarer hvad jeg behøver at vide. Dette vil virke bedre end både mail og en mundtlig dialog da vi herved kan gå tilbage hvis noget går hurtigt.

I gruppearbejde – det skal ikke erstatte læreren!

Læreren kan bruge det

Den kan anvendes i form af præsentationer, da det er godt redskab til at redegøre for emne på en visuel måde.

Det kan bruges hvis læren fx,.vil illustrere noget, så kunne man bruge screen cast men ellers syntes jeg ikke det skal benyttes

som vi gjorde i bio i dag

Det andevendes bedst ved små fremlæggelser.

Vil sige det fungere godt nok, men kan ikke rigtig se dens formål da man lige så godt kunne lave en præsentation med et powerpoint på klassen og ikke indspille det hjemmefra.

Jeg synes den bedste idé til anvendelse af Screencast, er hvis læreren måske bruger det som et redskab i sin undervisning. F.eks. ligger et screencast ind på lektionen, som variation fra alle læselektierne.

Til forklaring af enkle små nye emner.

Categories
histpip Screencast Web 2.0

Screencast som elevproduktion i historie

Screencast om det spanske imperium
Screencast om det spanske imperium

I min ene 1.g historieklasse havde vi et forløb om de spanske opdagelser og koloniseringen af Amerika. En del af forløbet havde jeg lavet som et gruppearbejde, hvor eleverne selv skulle stille spørgsmål til 3 udvalgte kilder og noget fremstillingsstof. Disse analyser skulle siden formidles videre i en Powerpoint- eller Prezipræsentation. Ofte sætter jeg eleverne til i grupper at udarbejde en sådan præsentation, der skal fremlægges mundtligt. Som regel er der dog kun tid til, at én gruppe fremlægger for klassen og de øvrige præsentationer gemmes som fælles noter i Lectio. Ved at lade grupperne lave et screencast af deres præsentation er der imidlertid mulighed for, at alle grupper kan fremlægge deres skriftlige præsentation mundtligt uden at dette foregår for hele klassen og dermed tager megen undervisningstid.

Jeg lavede følgende opgavebeskrivelse til eleverne:
Projektet strækker sig over fire lektioner og afrunder forløbet om Spaniens historie i middelalderen og renæssancen. Med udgangspunkt i relevant fremstillings- og kildemateriale skal I gruppevis fremstille en PowerPoint eller Prezi-præsentation (http://prezi.com). Denne visuelle præsentation skal alle grupper fremlægge med lyd – ikke for hinanden, men ved at optage en screencasthttp://www.screencast-o-matic.com/ (ca. 10 minutters varighed!) Den screencastede fremlæggelse uploades dernæst i Lectio, så den kan deles med de øvrige grupper i klassen. I den sidste lektion gives der i matrixgrupper respons på de screencastede fremlæggelser.

Som det ses, satte jeg eleverne i matrixgrupper, hvori de skulle give respons på hinandens oplæg. Jeg kunne desuden lytte/se alle oplæggene igennem derhjemme og give grupperne en skriftlig respons herpå. Dette tog naturligvis noget tid, men denne tid hentede jeg ved ikke at skulle forberede detaljeret, sekvenseret undervisning i de lektioner, som projektarbejdet strakte sig over. Eksempel på screencastet oplæg i historie

Af det vedhæftede eksempel på et screencastet oplæg fremgår det, at eleverne måske lige skal vænne sig til denne produktform. Der er ikke mulighed for den øjeblikkelige lærerrespons, som der er ved et oplæg “live” i timen, men til gengæld er der som nævnt mulighed for at lade alle eleverne i klassen komme til orde med deres oplæg uden at der bruges en hel lektion til elevoplæg, hvilket kan være ret monotont og dræbende for lysten til læring. Jeg vil således anbefale at lade eleverne fremlægge deres projekter som screencastede oplæg og jeg har også tænkt mig at bruge idéen igen i min egen undervisning! Jeg vil desuden varmt anbefale screencast-o-Matic, som et særdeles let anvendeligt værktøj for eleverne, der straks fangede, hvordan det skulle bruges i praksis!

 

Categories
didaktik Facebook Screencast

Facebook til deling af – og arbejde med – screencasts

 

Lidt om mine erfaringer med screencasts og Facebook.

Screencasts generelt

Jeg har efterhånden brugt mange forskellige screencastprogrammer – både til elevaktiviteter og som supplement til min elektroniske retning. Her er lidt om de forskellige programmer, samt hvilket jeg foretrækker.

–          Jing (http://www.techsmith.com/jing.html) – et program til download + kræver brugeroprettelse

–          Screencast-o-matic (http://www.screencast-o-matic.com/) – online program + kræver brugeroprettelse

–          Screenr (http://www.screenr.com/) – online + kræver blot at eleverne logger på med deres Facebook-profil

Jeg har klart de bedste erfaringer med Screenr: Ingen brugeroprettelse er lig med sparet tid og ingen glemte kodeord og brugernavne. Eleverne skal blot trykke på ikonet “log ind med Facebook”, og så er de klar til at bruge programmet.

Endnu et plus ved Screenr er, at når videoerne vises, er der mulighed for fuld skærm og ikke alt muligt andet. Jeg synes ikke Jing er lige så lækkert at se på ved afspilning af screencasts.

Screenshot af Screenr-afspilning.

Screencasts i praksis

Jeg har, som mange andre også har blogget om herinde, fundet frem til de klassiske fordele og ulemper ved at bruge screencasts.

Fordele:

–          Eleverne er meget engagerede

–          Eleverne oplever øvelsen som kreativ

–          Eleverne kæmper hårdt og fokuseret for at opnå et præsenterbart materiale

–          Eleverne har for altid adgang til de forskellige analyser, i og med at det ikke er en mundtlig præsentation, som ’forsvinder’

Ulemper:

–          Det er tidskrævende

–          Almindelige præsentationer har samme funktion, men tager kortere tid

–          De tekniske problemer

En af de største ulemper har ofte været lydkvaliteten. Dette er dog ikke længere noget problem, da man kan låne headsets fra IT-kontoret til indspilningerne.

Personligt mener jeg, at fordelene opvejer ulemperne. Og så snart en klasse har prøvet det en enkelt gang, bliver det kun lettere og mindre tidskrævende.

Screencasts i forløb

Mine elever i 1r skulle i forbindelse med en analyse af en musikvideo selvstændigt finde frem til så mange interessante analysepunkter som muligt, og forestille sig det hele som en form for eksamenssituation, hvor der for alvor kræves belæg for påstande. Som visuel støtte til analysen skulle eleverne derfor bruge screenshots fra musikvideoen samt citater fra sangteksten i deres screencasts.

Eleverne i 1r har også ved tidligere lejlighed arbejdet med screencasts, så de var bekendte med princippet. Derfor var der denne gang kun et par grupper ud af de ni, som havde problemer. Problemerne blev dog hurtigt løst; og ALLE ni grupper fik lavet et produkt, som kunne ’publiceres’ på vores Facebook-gruppes væg.

Facebook generelt

Jeg har tidligere brugt Facebook i forbindelse med et sagaforløb, hvor eleverne skulle oprette profiler for de centrale karakterer. I mit technology-forløb med 1r besluttede jeg at afprøve gruppefunktionen.

Det er let at oprette en gruppe, og man behøver altså ikke at være venner med eleverne.

Sådan gør du:

–          Opret gruppe med et navn (mit var noget så ‘opfindsomt’ som ”1r – English – HG”)

–          Lad eleverne logge på Facebook

–          Lad dem søge efter gruppen

–          Lad dem anmode om adgang

–          Godkend deres anmodning – og VUPTI: Man står med en Facebook-gruppe – uden krav om et Facebook-venskab

Facebook i forbindelse med screencasts

Eleverne skulle nu lægge deres ni screencasts ind på Facebook.

Jeg fik lavet et matrixsystem, så hver elev i grupperne fik fire videoer for som lektie, og de skulle ud af disse fire videoer afgive enten 1 eller 2 stemmer (= likes) til den bedste screencast.

Alle videoer blev derfor vist.

De tre bedste videoer (=  de med flest likes) så vi sammen fælles på klassen i timen efter.

Samtidig med den enkelte screencasts visning lod jeg eleverne lukke deres computere og i stedet bruge et notepapir til at skrible så mange interessante observationer ned som muligt, som vi så hurtigt samlede op på efter den enkelte visning. Dette fungerer altid rigtig godt.

Efter vi havde samlet de vigtigste pointer fra de tre udvalgte videoer, gik vi i gang med finalen: Der skulle findes en vinder ud af de tre videoer.

Alle eleverne skulle nu åbne computeren, stemme på deres foretrukne screencast samt give en begrundelse for deres stemme.

I starten turde eleverne ikke rigtig kommentere af frygt for fejl, men da jeg forklarede, at det var uden betydning, væltede det pludselig ind med kommentarer. Her er nogle eksempler (uredigerede):

–          The part about history [repeating itself] was good

–          They had noticed some good symbols – fx the sword and the big leaders

–          Many interesting points – lots of images and quotes

–          It was very good that they talk about the colour

–          “Ned i teksten op i Karakter” – They use the lyrics to support their analysis

Efterfølgende havde jeg mulighed for at udpege elever til at forklare og uddybe deres udsagn, hvilket også fik lidt flere på banen end sædvanligt. Et andet plus var, at eleverne blev bevidstgjorte om, hvad den gode præsentation og præstation kræver – og de fik det selv formuleret.

Alt i alt fungerede det rigtig godt at bruge Facebook som fælles delings- og vurderingsværktøj i dette tilfælde.

Jeg vil klart bruge det på denne måde igen. 🙂