Categories
Skriftlighed SRP

Opfriskning af akademisk skrivning

(En kollega har spurgt om jeg ville dele dette på Facebook, men jeg har valgt at slå op med Zuckerberg, så nu lægger jeg det her.)

Kære faggruppe

Læreplanen siger ”Som optakt til Studieretningsprojektet i 3.g styrkes elevernes bevidsthed om akademisk skrivning” .

Vejledningen nævner ligefrem et obligatorisk skriftlighedsforløb i 3.g  (afsnit 2.2.8).

Vejledningen til dansk i SRP, som X har sendt ud, anbefaler, at man får eleverne til at se på feedback til tidligere opgaver. (s.6).

Et miniforløb på 2-3 lektioner kunne se sådan her ud:

 • 1-2 timer , der samler op på skrivehandlinger + hjælper eleverne med at blive bevidste om, hvad der gik godt/mindre godt i DHO/SRO
 • En time om sproglig korrekthed/grammatik.

Lektieintro til time 1-2:

I din SRP vil du udføre følgende skrivehandlinger, som vi nu vil repetere:

Du indleder

Du gør rede for/forklarer noget fagligt, som skal bruges senere i opgaven.

Du analyserer en eller flere tekster eller du beviser i matematik

Du diskuterer/vurderer

Du konkluderer

Du dokumenterer ved at henvise til baggrundslitteratur eller citere fra de tekster, du analyserer.

Du disponerer din opgave, så du svarer på opgaveformuleringen.

I 1.g lærte du i akademisk skrivning , hvordan man laver fodnoter og litteraturliste i Word. Du lærte at skrive redegørelse i historie, og du har skrevet en DHO. I  2.g lærte du at skrive en diskussion i historie, og du skrev din SRO.

Lektie:

 1. Tænk over, om du forstår forskellen på og kravene til de forskellige skrivehandlinger, som er nævnt ovenfor.
 2. Kig på din DHO og SRO.  Find 2 gode og 2 mindre gode eksempler/afsnit og kopier dem ind i et Word-dokument, som kan deles med din gruppe.

I timen:

 1. I grupperne: Spørg ind til de skrivehandlinger du er usikker på.  Hjælp hinanden med at repetere, hvad der karakteriserer de forskellige skrivehandlinger og del eksempler på dem fra jeres DHO/SRO.

Hver gruppe skal poste 2 gode og 2 mindre gode eksempler som indlæg i Teams fra gruppens samlede pulje af eksempler. Forklar, hvad der er godt ved de gode, og hvad der kunne forbedres ved de mindre gode.

 1. Fremlæggelser i plenum ved hjælp af klassens Team. Opklaring af tvivlsspørgsmål.

Time 2 eller 3 om sproglig korrekthed:

Pararbejde:  

 1. Gå ind på siden https://texta.dk/kommaregler-8-regler-der-goer-dig-til-en-kommaninja/ – gennemgå de 8 regler med din makker på skift. Den højeste forklarer den første, og så bytter i.  Tag derefter de 24 kommaøvelser – evt. sammen med makkeren. 
 2. Gennemgå Hans/sin-reglerne med din makker og tag derefter quizzen 
 3. Skal der ‘r’ på verbet? Gennemgå reglerne, og prøv at lære cykel-reglen, hvis du laver denne fejltype. 
 4. Skal endelsen være ‘ene’ eller ‘ende’? Lær reglen og tag quizzen 
 5. Hvis der er tid: Lav en grammatikquiz i fx Forms, som klassen skal klare. 

Jeg regner med at køre det i de 3 sidste dansktimer op til første skriveperiode, sådan uge 8-9-ish.

Brug eller smid væk .

P.S. Vil du også gerne ud af facebusken?

Categories
SRP Word

Vejledninger til Word 2016 på Mac

Et par videovejledninger til Word 2016 på Mac – måske kan andre bruge dem?

Categories
SRP Videndeling

SRP-vejledning i netværkssamfundet

Nu skal eleverne snart skrive studieretningsprojekt, og vi lærere skal på den igen som vejledere. På skolerne får eleverne tildelt en vejleder i hvert fag, og så vejledes der løs i hundredvis af små siloer i det ganske land –  hvis jeg nu skal spidsformulere mig lidt.

Er det ikke en organisationsstruktur, som har rødder i Autoritetssamfundet før internettet, hvor far og lærer var orakler og onkel Anders blev spillet af Peter Malberg?

I netværkssamfundet er eleverne vant til at interagere med langt flere mennesker,  end vi lærere selv gjorde i gymnasiet  (The Economist). Som elev vil man måske undre sig over, at man kun får tildelt én fagperson.

Vejledningsopgaven kan selvfølgelig også bestå i, at man hjælper eleverne med at søge ekspertviden i de rigtige fagdatabaser.

I netværkssamfundet er eleverne vant til at interagere med langt flere mennesker, end vi selv gjorde i gymnasiet.

Man kan sagtens forestille sig ,at 10 3.g.’ere i forskellige klasser skriver om det samme emne og får hjemkaldt bøger fra hinanden uden at tale sammen, som jeg skrev for et par år siden.

I en faggruppe kan der være en ekspert i 1. verdenskrig, som skal vejlede 5 elever i industrialiseringen, mens industrialiseringseksperten vejleder i 1. verdenskrig.

Selvfølgelig er der videndeling i faggrupperne. E-mails med: “Jeg har en elev, som…” fyger rundt i hele vejledningsperioden, og vi hjælper hinanden med materiale og opgaveformuleringer bag kulisserne.

Men burde man ikke bruge it til at allokere lærernes viden derhen, hvor der er brug for den, og give eleverne mulighed for at finde hinanden?

Måske en slags “skolefacebook” , googlegruppe eller gammeldaws forum, hvor elever og vejledere kunne finde og hjælpe hinanden på tværs ved hjælp af områder/emner/fag som hashtags. Mange bruger jo allerede EMU-siderne med områdeforslag osv. Måske kunne EMU etablere et forum for SRP-elever?

På min skole skal vi teste grouprooms til SRP-vejledning. Det er et online samarbejdsværktøj, som måske kan fungere bedre end e-mails, som jo tit bliver små bidder af en samtale, hvor konteksten mangler. Men er det hensigtsmæssigt at  bruge 1 grouproom pr. ‘1 elev – 2 vejledere.’?

De fleste elever har stadig brug for de fysiske møder og opmuntringer i processen, så jeg er ikke “menneskestormer” og ude på at afskaffe vejlederne, men jeg er nok ude efter et netbaseret supplement – og nej, det er ikke Google Scholar.

Hvad tænker du?

(Billede: Doc Searls, Flickr, ingen ændringer foretaget.)

Categories
Office Word Screencast Skriftlighed SRP

Vejledning: Sidetal og indholdsfortegnelse

Denne vejledning viser, hvordan man kan lave sidetal i Word 2011 til Mac. Det viser sig nemlig, at det driller en hel del at få tallene til at passe, når man gerne vil have både abstract, forside og indholdsfortegnelse i samme dokument, og samtidig gerne vil have opgavens første side med indledning til at være side 1.Vis sidetal på første side

For at få det til at virke, skal man lave sektioner til de forskellige del af opgaven. Én sektion til abstract, én til forsiden, én til indholdsfortegnelsen og én til selve opgaven.

Når man har de tre sektioner, skal man så indsætte sidetal for alle tre sektioner, og her skal man huske at fjerne fluebenet i det felt, der hedder “Vis sidetal på første side”. Det næste man skal være opmærksom på, er at vælge, at sidenummereringen skal begynde med side 1.Begynd med side 1 Når man har gjort det på alle tre sektioner, skulle man gerne have en opgave, der ingen sidetal har på de første tre sider (hhv. abstract, forside og indholdsfortegnelse). Første side – typisk med indledning – skulle så gerne være side 1.

God fornøjelse.

Categories
Facebook SRP Videndeling

Hvordan netværker jeres elever på tværs af klasser?

Share knowledge - Foto af Ewa Rozkosz, CC-licens. http://www.flickr.com/photos/erozkosz/
Share knowledge – Foto af Ewa Rozkosz, CC-licens. http://www.flickr.com/photos/erozkosz/

På min skole er 323 elever i 13 klasser gået i gang med SRP-processen.

Mange elever har omtrent samme emne og bestiller de samme bøger uden at vide det. Så hjemkalder biblioteket bøgerne fra en anden elev, som så beholder dem og får bøder eller afleverer og græder.

Kunne de ikke have glæde af at finde hinanden, så de kunne danne små studiegrupper og dele materiale og ideer? Hvilken it-platform kan hjælpe med det?

Jeg har installeret app’en Forum for pages på skolens facebookside. Men det virker ikke rigtig smart at bruge et kommercielt foretagende, som vi ikke har nogen som helst kontrol over til elevers skolearbejde. Nu har jeg gjort det alligevel i mangel af bedre.

Der burde være it-faciliteter til elevvidendeling i Lectio, fx et almindeligt forum. Mail eller beskedfunktionen i Lectio er ikke særlig velegnet.

Eleverne netværker jo vildt og tovligt – men kun med dem , de kender.

Hvordan giver vi dem mulighed for at finde sammen med nogen, de IKKE kender?

Hvordan netværker elever på din skole?