Categories
Dansk didaktik Differentiering Engelsk Google Drev Læsning

Værklæsning med Google Docs

Når man skal læse et værk og lade eleverne lave gruppearbejde med det, duer det bare ikke, når eleverne ikke får læst eller finder opgaven uoverkommelig.

Google DocsHolberg

Jeg har flere gange – med et godt udfald – anvendt Google Docs til at hjælpe eleverne med at få styr på deres værklæsning. I dette indlæg vil jeg skrive specifikt om Holbergs komedie Erasmus Montanus. 

Eleverne læste dramaet sammen i grupper á tre, hvor hver elev havde et individuelt læsefokus (enten personkarakteristik, miljø eller handlingsreferat), som de skulle sørge for at tage noter og skrive citater ned til hjemmefra. Dette fungerede også som differentiering af eleverne. Eleverne oprettede selv et fælles Google Doc til deres gruppe, og de delte det med mig. På den måde kunne jeg holde øje med de enkelte elevers opfyldelse af deres tildelte læsefokus.

5. Det er fedt at kunne sige “Big mother is watching”. 😉

Det var en virkelig god måde at læse værket på, og det fungerede godt på flere måder.

1. Jeg kunne meget let kommentere i deres Google Doc, hvis de havde misforstået eller overset noget og på den måde hjælpe den enkelte elev.

2. Det gav mulighed for at rose en god indsats, hvilket især de lidt mere stille elever, der pludselig havde en meget konkret mulighed for at demonstrere, at de havde lavet deres ting, satte stor pris på.

3. Eleverne var meget motiverede for at lave deres lektier, fordi jeg kiggede med fra sidelinjen. Stort set alle mødte velforberedte op.

4. Det ’tvang’ eleverne til ikke at give op i en ellers meget svær tekst. Og de fælles noter og små matrixdelinger (i timerne fik eleverne mulighed for at sparre med andre elever, som havde arbejdet med samme læsefokus i en matrixform) hjalp dem til bedre at forstå komedien.

5. Det er fedt at kunne sige “Big mother is watching”. 😉

Og efterfølgende har hver gruppe et rigtig godt udgangspunkt for at kunne analysere værket i dybden. Evt. med forskellige fokuspunkter eller emner. Jeg gav mine elever forskellige emner, som de så fremlagde for hinanden.

Jeg vil stærkt anbefale, at man læser et værk på denne måde.

Categories
Mindmap

Hvordan mindmapper man bedst?

En kollega spurgte forleden dag,  om jeg kunne anbefale et mindmap-værktøj?

Det kunne jeg ikke sådan lige svare på. Der er så mange, og jeg har langt fra erfaringer med de nedenfor nævnte i undervisningen.

Jeg kan komme i tanke om følgende tjenester:

At man ikke har prøvet alle er måske også problemet for dig, hvis du skal stemme nedenfor – men alligevel: hvad ville du anbefale min kollega?

 

Hvad har jeg glemt … ?

Categories
Blogs didaktik Google Religion Screencast Skriftlighed Smartphones Sociale Netværk Videndeling Web 2.0

Bloggen – en gammel kending

Det er måske første gang jeg blogger for IT i undervisningen, men det er bestemt ikke første gang, jeg blogger om hvilke muligheder, der ligger i at have en hjemmeside eller en blog til sit hold. Bloggen var et af de første værktøjer jeg kastede IT-kærligheden efter. Dog sker der for mit vedkommende ofte det, at jeg bliver så optaget af nye IT-værktøjer, at jeg helt glemmer nogle gode gamle travere. Derfor er dette indlæg tilegnet bloggen.

En blog kan mange andre ting end at være talerør for modedyr og folk med politisk korrekte holdninger. Eller gymnasielærere med smarte idéer. I undervisningsøjemed er det for det første en nem måde, hvorpå man kan samle sine elevers skriftlige og visuelle produkter. For det andet er det en meget effektiv platform til socialt funderet læring, hvis man altså husker ikke kun at bruge bloggen som en opslagstavle.

Blogs til hvilke typer hold?

Jeg har I år oprettet blogs til mine to religion C-hold. Jeg sværger ellers til sites, når det handler om at strukturere mine forløb for og med eleverne, men jeg har måtte sande at det er for tidskrævende at oprette sites til alle mine hold. Derfor skelner jeg nu mellem at have hold på A- og B-niveau (dansk og valgholdsreligion) og C-niveau. På denne måde har jeg IT-platform til c-holdene, men det letter min arbejdsbyrde, da der er ingen vedligeholdelseskrav på bloggen. Dette skal ses i forhold til den måde jeg arbejder med sites, – som I kan læse mere om her.

Da det er alene eleverne, der producerer materiale til bloggen, kan jeg læne mig tilbage, mens jeg følger deres indlæg og kommentarer.

I det følgende beskriver jeg en række tilgange til det at blogge, som jeg synes fungerer. De vil forekomme i ret tilfældig rækkefølge. Hvis man gerne vil vide mere om de tekniske detaljer om, hvordan man kommer i gang med at blogge, så anbefaler jeg, at man følger denne blog, som er skrevet af en ren google wiz, Anja Emilie Madsen. Men jeg koncentrerer mig altså om, hvordan jeg har brugt den til mere konkret i min egen undervisning.

Tegninger

 

Hvis man som jeg har en forkærlighed for at lade eleverne tegne i undervisningen, har du med en blog et godt udgangspunkt for at gemme og dele dem. Bed eleverne om at tage et billede af tegningen og upload det via app’en blogger. Det kan i religionsundervisningen f.eks. se sådan ud:

Et begrebskort baseret på Luthers protestantisme

Eleverne kan på denne måde dele deres faglige produkter, hvilket både sikrer at et godt begrebskort som dette ikke går i glemmebogen og at eleverne føler sig set i undervisningen. Altså hvis man bruger det som udgangspunkt som en klassedialog.

Billeder og videoer

Andre visuelle produkter, som deles på bloggen er fotoserier og screencasts, som på samme måde som tegningen er gode måder at arbejde på, men hvis faglige indhold har en tendens til at forsvinde, idet det ikke kan oversættes direkte til elevernes noter.

Her har mine elever lavet en billedserie om forskellen på protestantisme og katolicisme vha foto apps – disse produkter kan nemt deles i blogger-app’en, som eleverne kan hente gratis til deres smartphone. Hvis nogle skulle være i tvivl, så er det dåben, der illustreres ved hjælp af en skraldespand til venstre;-)

Med apps som Photo Collage Maker, kan eleverne lave billedcollager, som de kan uploade til bloggen via Blogger app’en.

Dette er et eksempel på et religionfagligt screencast om Jesu opstandelse, hvilket eleverne på mit re C-hold nu kan bruge som eksamensrepetition, når de læser op på kristendommen.

Det er lavet i Explain Everything, dernæst eksporteret til Youtube og kan derfra nemt integreres på en blog.

Udnyt det sociale potentiale i mediet

Selvfølgelig behøver man hverken billeder eller film for at undervisning med bloggen lykkes.  Det mest væsentlige mener jeg består i, om får udnyttet de sociale værktøjer, der ligger i et socialt medie. Man kan f.eks. som alternativ til en traditionel tavleopsamling af gruppearbejde bede eleverne om at kommentere fagligt på hinandens indlæg. Min typiske formulering er

Kommenter på de andres blogindlæg idet I

1. Beskriver, hvordan deres indlæg hænger sammen med jeres.

2. Giver indlægget konstruktiv, fremadrettet kritik.

Når det fungerer, kan det sådan ud i blogindlæggets kommentarfelt:

Når det ikke fungerer, er det som reglen, fordi der er elever i klassen, som synes, at de kan skrive præcis som de vil, idet de gemmer sig bag mediet.

Men sådanne reaktioner er en oplagt mulighed for mig at diskutere internetadfærd i klassen. Det kræver næsten aldrig mere end en enkelt opsang at stoppe uhensigtsmæssige kommentarer. Som med rigtig mange andre typer af didaktiske redskaber kræver det en vis traditionalisering, førend det virker efter hensigten.

Nærlæsning af pdf’er på bloggen

Vi har på mit gymnasium i Birkerød haft fokus på, hvordan man bruger pdf-readers som Adobe Reader eller Billedfremviser til at kommentere og understrege i scannede tekster. Et meget tiltrængt initiativ.

Jeg mener, at det er meget problematisk, at mange af os sender en jævn mængde indscannede tekster i  elevernes retning uden at tænke over, hvordan de skal komme ned i dem uden at kunne bruge overstregningstusch og kuglepen. Mødet satte fokus på denne udfordring og vi fik alle mulighed for at prøve det for første gang eller forfine vores annoteringsevner.

Jeg har sidenhen tænkt lidt over, hvordan man kommer videre med denne IT-kompetence i undervisningen. En tilgang er jo at vise sine elever, hvordan man gør én gang og dernæst håbe på, at de altid vil forberede sig på denne måde. En anden tilgang er at inkorporere det som et benspænd i den daglige undervisning, og via traditionalisering af en arbejdsform holde eleverne fast i den nære læsning.

Jeg foreslår derfor, at man bruger bloggen til at styrke den digitale dannelse i kombination med almindeligt gruppearbejde i den daglige undervisning. Bloggens force er jo netop, at man kan samle og dele billeder, – og en annoteret pdf er jo som bekendt et billede.

Giv f.eks. jeres elever en opgave med en struktur, der ligner denne:

1. Find et uddrag af dagens lektie, som er særlig relevant i forhold til undervisningens fokus. 

2. Brug jeres pdf reader til at understrege/kommentere i teksten.

3. Tag et screenshot af dette arbejde og upload det til holdets blog

4. Lav evt. uddybende kommentarer i indlægget også.

5. Kommenter på de andres indlæg, idet I

   a) Beskriver, hvordan indlægget hænger sammen med jeres

   b) Giver indlægget konstruktiv, fremadrettet kritik.

Måske kunne et billede se sådan ud?

Ja, jeg må indrømme, at jeg ikke er kommet i gang med det i undervisningen endnu, og derfor er dette eksempel hjemmelavet. Men nu er idéen givet videre. Hvis I får det til at lykkes for jer, eller har andre forslag til, hvordan man kan arbejde med annoterede pdf’er i undervisningen, så hører jeg meget gerne fra jer.

Categories
didaktik Google Google Drev Studiekompetencer

Målstyret undervisning / synlig læring

Jeg havde tit svært ved at forstå hvad fag som dansk og historie gik ud på i min gymnasie-tid. Og kan godt forstå at nogen elever kan have problemer med at knække studie-koden når der fx står “analyser teksten” eller “vurder perspektiverne”. Måske kan det hjælpe nogen at få synlige klare lærings-mål og reflektere over egen progression mod målene.

Archery_target

Til det formål har jeg trukket Google Analyse op af hatten. Det er så dejlig enkelt og fleksibelt. Jeg bruger spørgsmåls-typen “SCALE” og laver en skala fra 0 (kan ikke) til 5 (kan). Se her hvordan. Kræver selvfølgelig at vi er enige om hvad det vil sige “at kunne noget”.

skala

Jeg prøver at bruge evalueringen til at orientere eleverne om forløbets mål og indhente viden om deres forforståelse, og som refleksions-redskab, dvs. eleverne besvarer den flere gange i løbet af et forløb -hvis det i øvrigt giver mening i forhold til tiden. Desuden kan jeg til hvert modul hive et eller to mål ud af oversigten, som er i særlig fokus lige dér.

For at følge elevernes progression kan en Google Analyse let copy-pastes over i Word, hvor radio-knapperne kommer med, og eleven har mulighed for at se hvad svarede jeg sidst.  Hvis du kender en måde som er smartere til at følge en sådan progression, så giv et pip, tak.

Ved lejlighed kan vi diskutere om undervisning bliver for eksamens-orienteret, om al læring kan  sættes op i letforståelige del-mål, fx tekst-analyse eller dannelse, og hvorvidt vi kan og bør indgå i en evaluerings-kultur, hvis den bliver mere summativ.

http://ffm.emu.dk/laeringsmaalstyret-undervisning

 

 

Categories
Google Sites Internationalt elevsamarbejde Skriftlighed

It-værktøjer til internationalt samarbejde

Velkommen til Onkel it’s brevkasse. Jeg har modtaget følgende brev:

Hej Lars

Signe og jeg skal fortsætte skolens Libanonprojekt med de nye 1s. Vi har to spørgsmål til dig i den forbindelse!

1) Har du kendskab til programmer, der giver mulighed for at lave en art hjemmeside, som eleverne selv kan uploade til – som ikke er Wikispaces? Jeg har selv arbejdet med Wikispaces forrige år og fandt det meget trægt/bøvlet og dets interface en smule ’altmodisch’. Har du et forslag?

2) Hvis ikke, har Signe og jeg overvejet at bruge Dropbox el. Google Drive, det er vist nogenlunde til at gå til for alle. Kan eleverne også uploade videoer til Dropbox? Det skal de nemlig til vinter. Men man kunne måske også lave en Youtube-kanal til deres videoer.

 På forhånd tak!

Signe og Joachim

Kære Signe og Joachim,

1) Har I tænkt jer noget i retning af det, som  Hr. Caspersen lige har blogget om her ? Hvis I skal lave en ”art hjemmeside” i en klasse eller sammen i to klasser, vil jeg anbefale Google Sites frem for Wikispaces af de samme grunde, som du nævner.

Det vil nok være smart at tage de libanesiske kolleger med på råd, før man bruger en masse tid på et bestemt værktøj.

Alle, der skal skrive på den, skal oprette en gratis Google konto, hvis de ikke har en.  Det kan gøres fra google.dk eller google.whateverlandekode – se øverst i højre hjørne på fx google.dk

Når du har en Google konto, kan du oprette et Google Site her.  Vælg et navn og  et tema (en skabelon) .

Menu til Google Site
Værktøjslinje til Google Site

Når du har oprettet siden, så går du ind på dens adresse, som typisk er sites.google.com/site/’ditnavnpåsiden’. Du vil som sidens ejer se en værktøjslinje. Herfra kan du invitere andre Google-brugere (‘Del’) og oprette undersider (papirikon med +) og indsætte ting og sager – fx indlejre Youtube-videoer (redigér side – ’indsæt’ – ’youtube’)

Deling: Klik på ‘Del’ og vælg ’deling og tilladelser’. Invitér brugere ved hjælp af deres Gmail.

Opret sider: Klik på link 2 og opret siden.

Man kan give brugere adgang til hele webstedet eller enkelte undersider. Det kan være en god idé at give grupper af elever ansvar for forskellige sider – det kan gå i kludder, hvis der fx er 10 elever der redigerer én side.

Værktøjslinjen er tilpasset det enkelte lands sprog – ‘del’ hedder ‘حصة’ på arabisk ifølge Google Translate ?  🙂

Det er let at indleje - ("embedde") Youtube-videoer i et Google Site.
Det er let at indleje – (“embedde”) Youtube-videoer i et Google Site.

2) Til jeres videoer vil jeg anbefale at I opretter en fælles Youtube-kanal, for det spiller godt sammen med Google Sites – (Google ejer Youtube). I kan evt. dele brugernavn og adgangskode, så flere kan uploade.

 

 

Der findes mange gode videovejledninger til Google Sites – fx denne her:

Held og lykke med projektet – vi hjælper gerne på it-kontoret, hvis noget driller – og vi vil gerne høre og se hvordan det går her på bloggen.

Har du, kære læser, erfaringer med it-værktøjer til internationalt samarbejde, så del dem gerne i kommentarfeltet nedenfor.