Kategorier
Dansk Engelsk Flipped Classroom IPad Mundtlighed Screencast Software Tablets

Notability i undervisningen og forberedelsen

Jeg har lavet en intro-video til Notability til iPad Pro.

Det er en generel intro, så der er ikke noget specifikt for min engelsk- og danskundervisning i videoen.

Notetagning (med lyd)

Jeg bruger det til at tage noter til oplæg (hvor optagefunktionen er smart). Så kan jeg skrive om indholdet af oplægget, mens jeg optager deres udtale (i engelsk for mit vedkommende).

Annotér PDF’er

Jeg bruger det også til at tage noter i pdf-tekster, jeg underviser i. Så ligger de klar til næste gang. Jeg printer som regel teksten, når jeg har taget noterne, for jeg synes, det er rarere at gå rundt med et stykke papir, end med min iPad.

Flipped Learning

Man kan også bruge det til noget Flipped Learning, hvis man er med på den slags. Det er jeg ikke helt kommet til endnu. Jeg forestiller mig at lave noget grammatik (men der findes virkelig meget fint allerede) eller noget litteraturhistorie – fx intro til en periode.

Kategorier
Mundtlighed Sharepoint Skriftlighed

Workshop om Sharepoint/O365

  • må gerne bruges af andre med kildeangivelse. 🙂
Kategorier
didaktik Fremmedsprog histpip Mundtlighed Smartphones

Små lydfiler i undervisningen, som selv kiksede tysklærere kan håndtere…

Jeg deler rigtig tit mine klasser i to, når jeg skal gennemgå stof i undervisningen.

I tysk gør jeg det, fordi eleverne kan være utrygge ved at tale tysk foran hele klassen. Og fordi, at det giver mere taletid til den enkelte elev, når klassen kun har den halve størrelse, hvilket er ganske essentielt i sprogundervisningen og ligeledes generelt en udfordring – altså at høre 28 elever tale tysk i løbet af en enkelt lektion.

Jeg gør det også i historie. Jeg oplever, at mange elever gerne vil deltage meget i historieundervisningen og i enkelte klasser kan det være frustrerende, hvis der er for mange om buddet. Så føler man som elev ikke, at man bliver hørt nok.

 

Så…jeg deler mine klasser i to – ofte. Det er jo meget fint for den halvdel af klassen som er inde hos læreren, men hvad med den halvdel, som skal arbejde selvstændigt udenfor klasselokalet? De skal helst arbejde med noget, som er relevant og kan bruges i undervisningen og der må gerne være et produkt tilknyttet dette selvstændige arbejde. Til tider kan det betyder enormt meget forberedelse for læreren og mange overvejelser i forhold til, hvilket stof man kan bruge og hvad eleverne udenfor klasserummet kan arbejde med.

En god løsning på denne problemstilling er for mig brugen af små lydfiler. Det seneste år er jeg begyndt at få de elever, der sidder udenfor klasseværelset til parvis at lave en lille lydfil, som de sender til min mail eller min telefon. De optager filen på deres telefon eller på computeren og sender den så bare til mig. Nogle elever lægger den ind i lectio i en mappe der.

Indholdet kan variere meget – fra en opsamling af de vigtigste punkter fra gårdsdagens lektion i historie til en kort snak på tysk om de vigtigste personer i en given tekst. Indholdet er nemt at variere og meget nemt at forberede hjemmefra for læreren. Ligeledes er det givtigt for mig, at jeg får hørt alle eleverne flere gange i den pågældende lektion.

Eleverne har også evalueret lydfilerne positivt – de føler sig nemlig alle sammen hørt.

Kræver det ikke megen efterbearbejdning for læreren med alle disse lydfiler? Nej – de er jo ikke voldsomt lange. Og man kan høre dem, mens man kører eller cykler hjem fra arbejde eller når man lige har tid.

 

Feedback? Nej – eleverne får ingen individuel feedback på deres lydfiler udover visheden om, at jeg har hørt dem tale tysk/historie den pågældende dag.

Men hvis jeg hører elever, der siger noget fuldstændigt vås i deres lydfil, så samler jeg selvfølgelig op på det i den derefter følgende lektion. Og jeg kommenterer også i ny og næ på enkeltpræstationer. Men det er ikke et must. Til gengæld er det selvfølgelig oplagt, at man mere bredt samler op på produkterne efterfølgende i undervisningen.

 

 

Kategorier
Biologi Mundtlighed Screencast

Screencasts som lektie

I forbindelse med undervisningen af et biologihold har jeg anvendt programmet Screencast-o-matic.

Eleverne skulle som lektie til næste lektion lave en præsentation med titlen ”Hukommelse og indlæring”, som skulle indspilles på screencast. Eleverne fik en kort introduktion til programmets anvendelse og ved den efterfølgende lektion  skulle de afspille deres præsentation.

Efter afspilningen af udvalgte præsentationer blev Screencast evalueret med et spørgeskema i Lectio jf. nedenstående figurer.

2013-08-23 14_47_58-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word
Skærmbillede fra Lectio

2013-08-23 14_48_22-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word

2.2 Mener du, at Screencast kan anvendes i forbindelse med hjemmearbejde?

ja, det er nok en god måde at huske læsestoffet på.

Hvis læreren laver en gennemgang af nogle svære begreber med screencast kan man høre dem derhjemme og dette gør det nemmere at forstå en tekst man skal læse.

Nej, jeg kan ikke se hvordan det er godt. Det fungerede ikke for mig til dagens lektion, jeg fik intet ud af det.

Ja. Men kun hvis det ikke er helt nyt stof vi skal lave en screencast over. Det kræver for meget arbejde og kan blive rigtig svært.

Ja

Nej, vil foretrække at fremlægge mundtligt

Nej, det virker nemmere at selv skulle præsentere noget i stedet for at lave et screen cast

nej

Ja, det kan være et godt alternativ til en fremlæggelse på klassen, men ikke til en aflevering da det i sig selv tager lang tid at indspille screencast.

Ja det synes jeg godt det kan, men læreren skal bare have med i sine overvejelser at det tager tid at få til at fungere og indspille og derfor tager det længere tid en normalt at lave en præsentation.

Nej

Ikke dag-til-dag lektier.

ja nogle gange. men ikke konstant.

ja, hvis man skal lave en fremlæggelse.

Det kan være tidskrævende, hvis man først får problemer med det.

 

2.3 Mener du, at Screencast kan anvendes i lektionerne?

nej, det er kedligt at se på,

Nej, jeg synes ikke det er noget specielt. Jeg vil lige så gerne høre læreren snakke.

Ja, men det skal IKKE erstatte tavleundervisningen med læreren. Det er langt mere inspirerende at lytte til en lærer som er fysisk tilstede ved tavlen og som man undervejs kan stille spørgsmål.

Ja

Nej. Vil igen foretrække at fremlægge mundtligt

Heller ikke

ja

Ja, det kan være et godt alternativ til en fremlæggelse på klassen.

Ja det kan det, men igen.. det er teknik og det tager bare længere tid at arbejde med.

Nej

Ja, som et alternativ til fremlæggelser. Det er for meget arbejde at lægge i dag-til-dag lektier.

ja men det skal ikke erstatte tavleundervisning.

Til præsentationer af emner.

Jeg synes det er et bedre værktøj, hvis man f.eks. mangler en ekstra hjælp med en ting/emne, men ikke som en del af undervisningen, da en fremlæggelse ved tavler virker på nogenlunde samme måde.

 

 

2013-08-23 14_48_49-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word

 

2.5 Hvordan mener du, at Screencast bedst anvendes i undervisningen?

til hjemme arbejde, ikke på klassen.

Jeg synes at det ville være mega godt hvis lærerne begyndte at lave screencasts til os hvis vi har svært ved nogle ting. Fx hvis jeg skriver en mail om at jeg har problemer med proteinstrukturen som jeg skal have med i min afleveringer, så kan læreren lave et screencast der forklarer hvad jeg behøver at vide. Dette vil virke bedre end både mail og en mundtlig dialog da vi herved kan gå tilbage hvis noget går hurtigt.

I gruppearbejde – det skal ikke erstatte læreren!

Læreren kan bruge det

Den kan anvendes i form af præsentationer, da det er godt redskab til at redegøre for emne på en visuel måde.

Det kan bruges hvis læren fx,.vil illustrere noget, så kunne man bruge screen cast men ellers syntes jeg ikke det skal benyttes

som vi gjorde i bio i dag

Det andevendes bedst ved små fremlæggelser.

Vil sige det fungere godt nok, men kan ikke rigtig se dens formål da man lige så godt kunne lave en præsentation med et powerpoint på klassen og ikke indspille det hjemmefra.

Jeg synes den bedste idé til anvendelse af Screencast, er hvis læreren måske bruger det som et redskab i sin undervisning. F.eks. ligger et screencast ind på lektionen, som variation fra alle læselektierne.

Til forklaring af enkle små nye emner.

Kategorier
Fransk Fremmedsprog Mundtlighed

It-værktøj til at øve mundtlighed

IT-værktøj til at øve mundtlighed
Optagelse af lyd og billede – fransk

image

Værktøj
Vi har i franskgruppen afprøvet et lyd- og billedoptagelsesprogram: mailVU. Programmet hentes på internettet under http://www.mailvu.com.  Programmet er gratis, hvis man vælger ”Try it free”.

Eleverne indtaler hver især et stykke tekst, som optages samtidig med billedet af dem, hvis de har kamera på deres pc. Optagelsen sendes til læreren via en e-mail. Læreren kan herefter åbne og høre og se filen og på den måde afdække den enkelte elevs udtaleproblemer.

Formål
Formålet med programmet er at øge elevernes fokus på og indlæring af fransk udtale, ikke blot for at det skal lyde pænt, men i høj grad for at en udenforstående skal kunne forstå, hvad der bliver sagt. Ofte er forkert udtale af fransk årsag til, at en sætning ikke forstås af en franskmand.

Brug af programmet
Vi har afprøvet mailVU på følgende måder:
1) individuel optagelse i timerne
2) mundtlig lektie til en undervisningstime
3) del af en aflevering.

Ad 3) Som en del af afleveringen skulle eleverne på fransk indtale en del af den tekst, som de først havde produceret på fransk. Det er lærerens indtryk, at de fleste af eleverne havde arbejdet meget seriøst med at øve udtale flere gange inden den endelige optagelse fandt sted og blev sendt.

Generelt vurderer vi, at det forpligter eleverne mere at skulle optage deres franske udtale i et it-program, i forhold til at læreren blot beder dem om hjemme at øve oplæsning af et stykke af dagens lektie.

Tilbagemeldingen til eleverne på det indtalte kan foregå i timerne, enten mundtligt til hele holdet med fokus på generelle udtaleproblemer, eller mundtligt til hver enkelt elev. Tilbagemelding med brug af programmet har derimod vist sig at være for tungt.

Det tekniske
I det store og hele har mailVU fungeret fint teknisk set. I nogle enkelte tilfælde kan der være problemer med at åbne elevens mailVU-fil eller at kunne høre det indtalte. Eleven kan da sende en ny indtale i et andet optagelsesprogram, fx det der ligger på mange pc’er.  – Det er vores erfaring, at det ikke er så afgørende, om der er billede på samtidig med det indtalte.

Vurdering af værktøjet og fremtidig brug
Eleverne har taget godt imod it-aktiviteten, som har været med til at forbedre deres udtale. – På baggrund af de gode erfaringer vil vi lærere i vores undervisning fremover inddrage opøvelse af elevernes mundtlige udtale via mailVU-programmet eller et andet lignende program.

Vi vil fortsat bruge programmet på de tre ovennævnte måder.  Vi forestiller os, at der varieres mellem elevindtaling af franske tekster, som eleverne selv har produceret, og færdigproducerede franske tekster, hvor der ikke er grammatiske fejl, og hvor læreren derfor kan koncentrere sig om at vurdere udtalen udelukkende med henblik på forståelighed og korrekt udtale.

Anbefaling
Det kan bestemt anbefales, at man i fremmedsprogsundervisningen anvender it som værktøj til at opøve og forbedre elevernes mundtlige udtale af fremmedsproget.

Fransk-faggruppen