Categories
Chrome didaktik Gamification Google Google Drev Quizværktøjer Test Videndeling Web 2.0

Quiz og træningstests – nemt, gratis og HURTIGT

På Sct. Knuds Gymnasium er vi gået over til O365 – og Fronter lukkes definitivt ned i sommerferien. I religionsfaggruppen har det givet anledning til en del bekymringer i takt med, at skoleåret er skredet frem. Faggruppen har gennem årene udarbejdet en række repetitionsquizzer, som dels kan bruges som prøver i undervisningen og dels kan bruges af eleverne som repetition af stoffet.

Udfordringen var med andre ord at finde et værktøj, der kunne erstatte Fronters prøveværktøj. Survey Xact dumpede på, at der ikke kan angives korrekte svar med pointtildeling. Socrative ligeså. Kahoot dumpede på at der er et maksimum på 4 svarmuligheder. Quizlet kunne ikke lave multiple choice. Mange venlige it-ildsjæle foreslog Moodle, men tærsklen er bare for høj til at hele lærerkollegiet med tiden skal kunne bruge det. Office Mix virkede oplagt, men er endnu ikke en gangbar løsning til MAC 🙁

Humøret dalede – men efter endnu et par programmer i testversion dukkede tilføjelsesprogrammet Flubaroo til Google Chrome frem i kommentarfelterne.

Flubaroo er løsningen. De fleste af vores lærere har for ca. 4-5 år siden været på web 2.0 kurser, hvor Google Docs var en væsentlig del af indholdet. De kender derfor Googles formularer – “Google Analyse”.  Jeg inviterede derfor faggruppen til et “hands-on” modul.

“Jeg har for at hjælpe jer i gang indlagt et modul … i Lectio. … Målet med det fælles modul er, at I bliver trygge og rutinerede i at lave quizzer, og at der bliver hands-on, ved at I deler quizzerne mellem jer og går i gang fra en ende af med tastearbejdet.

Lektie:
1. Sørg for at have browseren Chrome installeret
2. Find tilføjelesesprogrammet Flubaroo og tilføj det til Chrome browseren – http://www.flubaroo.com/
3. Se den 3 minutters introduktionsvideo på http://www.flubaroo.com/
4. Aftal/fordel hvem der udskriver de quizzer, I har i Fronter – så alle quizzer er udskrevet, når vi mødes. Så kan vi danne os et overblik.

Jeg håber, I ser dette som et godt tilbud og ikke som en sur pligt. Vi må sørge for, at der er kaffe nok ;)”

Faggruppen er nu i gang – og vi sluttede modulet af med, at jeg indtalte følgende screencast (indspillet i første hug, så der er ingen garanti for sublim kvalitet), der kan hjælpe dem videre med at lave opsætningen i Flubaroo, når de er blevet færdige med MASTER-quizzer og efterfølgende skal kopiere dem til nye hold i undervisningen. Som supplement til videoen har vi siden fundet en vejledning til, hvordan man kan graduere spørgsmål med check-bokse, så de ikke er enten rigtige eller forkerte – se vejledning.

Mine varmeste anbefalinger – what’s not to like??!!!

Categories
didaktik IPad Quizværktøjer Smartphones Tablets Test Web 2.0

Nearpod – nærmest genialt

Dette er mit første blogindlæg på It i gymnasiet, så bær over med mig hvis jeg ikke følger formen 😉

Dette indlæg kommer til at handle om det fantastiske site nearpod.com, som jeg er flittig bruger af i min religions- og danskundervisning. Det kan bruges i alle fag, og på mange forskellige måder. Jeg kommer ikke til at lave en fuldstændig introduktion til de forskellige funktioner, men jeg vil forsøge at give jer en smagsprøve på hvad det kan og er. Se videolinket nederst, der forklarer jeg nærmere.

Det er nok nemmest at se hvordan, på min erhm, geniale video som jeg linker til nederst.

Det man skal have for at kunne bruge nearpod er en computer eller ipad/tablet pr lærer, og en computer, smartphone/tablet pr elev/gruppe. Man kan altså godt bruge det hvis de “kun” har en smartphone eller en pc, og de behøver IKKE downloade. Klart et plus!

Man kører showet fra hjemmesiden eller appen (jeg gør fra hjemmesiden) så du behøver altså ikke et smartboard eller lignende. Kun wifi.

Hvad er det?

Kort fortalt er nearpod et site/program hvor du kan lave interaktive slideshows. Hvert slideshow du laver kører du som en livesession hvor elever logger ind og således “hopper på” det show som du har lavet. Det er således “tvungen” elevaktivering.  Desuden minder ux’en lidt om et spil, og der kan snildt gå konkurrencefølelse i at svare etc.

Hvordan fungerer det?

Det er gratis, men man skal lave en account som lærer. Det gøres nemt. Derefter skal man ind og create et show. Det er nok nemmest at se hvordan, på min erhm, geniale video som jeg linker til nederst. Et slideshow kan bestå af vidt forskellige aktiviteter, og er altså IKKE kun billeder; det kan bestå af både webbrowsing, quiz, tegning, afstemning og simple arbejdsspørgsmål. Det fede er, at du som lærer kan se hvilken elev der svarer hvad, du kan dele svarene til de andre elever, og du styrer hvornår I går videre. Igen, se videoen. Når man har lavet et slideshow og er klar til at bruge det i en undervisningssituation, så skal man lave det der hedder en live session; man skal altså have sit slideshow ud til eleverne. Det gøres ved tryk på en knap, og så får du en pin som alle elever skal bruge til at hoppe på netop dit liveshow. Du kan således også sidde på læreværelset og styre det – hvis du skulle have lyst til det 😉 De kan logge på fra hjemmesiden nearpod.com eller fra app’en. De skal IKKE signe op.

Ulempen er, at det kan være en smule besværligt at komme i gang med/ forstå lige med det første. Men prøv det prøv det et par gange, hvor du både leger elev og lærer, og prøv det så af i klassen.

her er min video – beklager min kække og lidt forvirrede tilstand 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=BRHtMiEfR94

Skriv hvis I har spørgsmål – så svarer jeg!

Kh Rikke

Categories
Biologi Test

Quizzer i starten af lektionen

Jeg har kørt et forsøg i en klasse med quizzer med tekstnære spørgsmål i starten af lektionen. Formålet med den tilgang har været at skærpe elevernes fokus, når de har forberedt sig til den pågældende lektion.

Som forberedelse for eleverne har jeg i lectio skrevet, at der ville komme en quiz i starten af timen, og specificeret hvad der var fokus for deres læsning/forberedelse.

quiaQuizzerne er lavet i programmet quia. I quizzerne har jeg anvendt et bredt udvalg af de spørgsmålstyper der findes i advanced mode. Advanced mode gør det endvidere muligt at indsætte figurer i quizzen. Dette er en cool feature, der giver yderligere muligheder for variation i spørgsmålene. ”Multiple correct” og ”True or false” er nogle af mine favoritter. ”Multiple correct” er en god udfordring for eleverne, fordi de skal forholde sig til, at der kan være flere end et korrekt svar på spørgsmålet. Det øver elever i en forståelse af tekstens indhold.  Ved ”True or false” konstrueres sætninger der er enten sande eller falske. De falske sætninger laves med et fagsprog som lyder rigtigt, men er usande i indhold. Disse spørgsmål er relativt lette at besvare, hvis eleven har læst teksten. Hvis eleven svarer forkert på spørgsmålet, får det forhåbentligt eleven til at overveje, om vedkommende ikke skulle forberede lektien mere grundigt.

Settings i quia: Der er brugt tidsbegrænsning på 5-6 min pr. quiz. Endvidere er quizzen sat op, således at eleven får det korrekte svar efter at eleven har afgivet svar. Svarmuligheder er sat til ”random”, således man ikke kan finde svaret ved sidemanden.

Min oplevelse med quizzer i starten af timerne, er bl.a. at eleverne er mere forberedte til timerne og dette giver så en bedre klasserumsdynamik. Der er simpelt hen flere elever der deltager aktivt i timerne.

Eleverne har givet udtryk for at det er en god måde at starte timen på. Det giver de usikre elever en vis selvtillid, at de rent faktisk har forstået hvad teksten handler om, og så er det mindre skræmmende at række hånden op resten af timen. Helt generelt siger eleverne at det skærper fokus i forberedelsen når man bliver ”kontrolleret” i starten af timen.

I quizrapporten kan man se, hvordan de enkelte elever har klaret sig, og der er en klar sammenhæng mellem min mistanke om, hvem der ikke er forberedt til timerne og hvordan de klarede sig i quizzerne.

Categories
Biologi Test

Quia tests – nu også med figurer

stamtavleJeg laver af og til Quia tests med mine elever. Typisk ved afslutningen af et forløb. Eleverne bliver varslet om at de får en test, og mange forbereder sig på testen ved at læse lærebogsstoffet op i sammenhæng. Det er min klare fornemmelse, at alene forberedelsen til testen bidrager til at eleverne har lettere ved at huske stoffet.

Resultatet af testen giver eleverne et overblik over hvad de kan og hvad de bør kigge på igen. Jeg kan som lærer se hvor godt den enkelte elev har klaret sig, og jeg kan desuden se om der er nogen spørgsmål, som særligt mange elever har problemer med at svare på. Disse spørgsmål kan vi så bruge lidt tid på at tale om på klassen.

Ud over tekstspørgsmål er jeg nu også begyndt at lægge figurer ud til eleverne, som de skal forholde sig til. I en genetik test, som jeg har lavet for nyligt, har jeg lagt figurer med stamtavler ind, og eleverne skal så analysere sig frem til, hvilken form for nedarvning der er tale om.

Categories
Fremmedsprog Test

IT-spring i latin

Undertegnede (=SM) har efter kyndig instruktion (= AS) 
arbejdet med Quia.
succes
Præsentation
Jeg har bl.a. udarbejdet to quiz'er, hvor eleverne i grupper 
(2b Latin C) har skullet lave en analyse af to perioder i 
Amphitryo (komedie af Plautus).
Spørgsmålene (15 stk. og 27 stk. er en blanding af
- Fill-in (f.eks.: hvilket ord er verballed?)
- True-false (f.eks.: er hodie et adverbialled?)
- Multiple Choice med op til 6 svarmuligheder (f.eks.: hvilken 
  slags ledsætning er ut-sætningen?)
- Multiple Correct med 3-5 svarmuligheder, hvoraf to er 
  korrekte (f. eks.: hvilken slags ablativ er manibus puris?)

Vurdering:
Spørgsmålene er af meget varierende sværhedsgrad: 
nogle spørgsmål bør alle elever kunne besvare, mens andre 
spørgsmål rummer udfordringer til de allerbedste elever.
Det er også fint, at eleverne f.eks. om en måned kan prøve 
quiz'erne igen.
Pædagogisk set er quizformen således meget velegnet.
Eleverne har været meget glade for begge quiz'er: 
"fint at analysere på en anden måde"; "sjovt at se, hvor 
mange point gruppen kan få"; "dejligt med afveksling" etc.
SM: Det tager lang tid at udarbejde en sådan quiz, men det har 
bestemt været umagen værd.

Anbefaling:
Quiz'er i Quia er meget velegnede i latin = giver en fin 
variation i undervisningen.