Quiz og træningstests – nemt, gratis og HURTIGT

På Sct. Knuds Gymnasium er vi gået over til O365 – og Fronter lukkes definitivt ned i sommerferien. I religionsfaggruppen har det givet anledning til en del bekymringer i takt med, at skoleåret er skredet frem. Faggruppen har gennem årene udarbejdet en række repetitionsquizzer, som dels kan bruges som prøver i undervisningen og dels kan […]

Nearpod – nærmest genialt

Dette er mit første blogindlæg på It i gymnasiet, så bær over med mig hvis jeg ikke følger formen 😉 Dette indlæg kommer til at handle om det fantastiske site nearpod.com, som jeg er flittig bruger af i min religions- og danskundervisning. Det kan bruges i alle fag, og på mange forskellige måder. Jeg kommer […]

Quizzer i starten af lektionen

Jeg har kørt et forsøg i en klasse med quizzer med tekstnære spørgsmål i starten af lektionen. Formålet med den tilgang har været at skærpe elevernes fokus, når de har forberedt sig til den pågældende lektion. Som forberedelse for eleverne har jeg i lectio skrevet, at der ville komme en quiz i starten af timen, […]

Quia tests – nu også med figurer

Jeg laver af og til Quia tests med mine elever. Typisk ved afslutningen af et forløb. Eleverne bliver varslet om at de får en test, og mange forbereder sig på testen ved at læse lærebogsstoffet op i sammenhæng. Det er min klare fornemmelse, at alene forberedelsen til testen bidrager til at eleverne har lettere ved […]

IT-spring i latin

Undertegnede (=SM) har efter kyndig instruktion (= AS) arbejdet med Quia. Præsentation Jeg har bl.a. udarbejdet to quiz’er, hvor eleverne i grupper (2b Latin C) har skullet lave en analyse af to perioder i Amphitryo (komedie af Plautus). Spørgsmålene (15 stk. og 27 stk. er en blanding af – Fill-in (f.eks.: hvilket ord er verballed?) […]

%d bloggers like this: