Categories
Gamification Quizlet Quizværktøjer

Kahoots overmand, Quizlet Live

Mange elever elsker Kahoot. Det er sjovt med en lille konkurrence. Du kan læse mere om Kahoot her. Jeg har brugt det mest meningsfuldt, når eleverne laver spørgsmålene, eller når jeg knytter nogle kommentarer til spørgsmålene, så Kahoot erstatter et traditionelt tavleoplæg, fx opsamling på lektien.

Alligevel har jeg ikke været specielt begejstret for nogen af delene. Individuelt multiple choice giver ikke meget læring ifølge min forståelse, og jeg synes, at jeg ser elever, som bliver direkte umotiverede af quizzen, mens de dygtige soler sig.

Quizlet Live er et nyt format på Quizlet.com. Du skal bruge en quiz, som du, eleverne eller en kollega har lavet. Eleverne kommer ind på quizzen via en kode (pin) på tavlen. Ingen login påkrævet.

yfR5b-o

I Quizlet Live inddeles automatisk eleverne i grupper. Hver gruppe får et spørgsmål, og nogle svarmuligheder på deres skærme. Kun en elev i gruppen sidder med det rigtige svar foran sig. Svarer gruppen rigtigt rykker de frem på et scoreboard, som er vist oppe på tavlen.

ys7hv-o

Svarer gruppen forkert bare en gang, ryger deres score tilbage til nul. Første gruppe til 12 point vinder.

Pointen er, at eleverne er nødt til at snakke sammen for at finde det rigtige svar og score point. De sidder med forskellige svarmuligheder og er lidt tidspresset af de andre grupper, hvorfor flere i gruppen hjælper til. Ansvaret for succes og fiasko er fordelt på flere skuldre.

Til slut viser quizzen, hvor der har været flest forkerte svar. Jeg har desuden oprettet mig som bruger på quizlt.com, og endda købt det billigste abonnement, men jeg mener ikke det er et krav.

Jeg har brugt Quizlet Live, som indledning til repetition af forløb, som vi arbejdede med for over et halvt år siden. Eleverne får støvet deres viden af, derefter går vi højere op i taksonomi.

Om Quizlet Live er Kahoots overmand ved jeg ikke, men jeg synes, Quizlet Live kan nogle andre ting, som giver mere mening i min undervisning.

Billede1

Categories
Fremmedsprog Quizlet Tysk

Tyskfaggruppens erfaringer med quizlet.com

HVAD KAN PROGRAMMET?

Programmet quizlet.com kan lave gloselister, og er derfor særligt anvendeligt i fremmedsprogs­undervisningen. Gloselister skal forstås i meget bred forstand. Man skriver ”gloserne” ind i to søjler – i den ene søjle fx de danske og i den højre søjle de tyske. Men man kan også have et personnavn i den ene søjle og en kort karakteristik i den anden, et svært fagudtryk i den ene og definitionen i den anden, et spørgsmål i den ene og et svar i den anden.  Det er kun fantasien, der sætter grænsen, og programmet kan derfor bruges i mange andre fag end fremmedsprog. Gloselisterne kan printes ud, men programmet kan også via funktionen ”Tools” printe forskellige typer kort ud, som kan bruges til diverse øvelser. Endelig laver programmet et sæt af forskellige opgaver og spil (funktionerne ”Study” og ”Games”), som eleverne kan arbejde med online.

DET TEKNISKE

Programmet quizlet.com er gratis tilgængeligt for alle. Det kører direkte fra nettet og er nemt at anvende. Quizlet kan også bruges på iPad og smartphone. Quizlet har nemlig apps både til apple (flashcardlet) og android (flashcards+). Quizlet kan ligeledes bruges som widget direkte på fx elevernes projektside på wikispaces. Man skal oprette sig som bruger for at lave flash cards i programmet, og når man er oprettet, har man adgang til det, som de andre brugere har lavet. Man kan lede efter andres materiale via en søgefunktion. Eleverne kan arbejde i programmet, når blot læreren giver dem adressen til sættet.

HVAD KAN PROGRAMMET BRUGES TIL?

Da elevernes begrænsede aktive ordforråd ofte er en stor barriere for deres mundtlige sprogproduktion, er programmet et godt redskab til glosetræning. Det kan bruges derhjemme i forbindelse med lektielæsning, og det kan bruges i lektionerne på skolen. Det er vigtigt at supplere med øvelser, hvor gloserne bruges til at formulere hele sætninger med.

GODE IDEER TIL ANVENDELSE AF QUIZLET

  • Lad eleverne træne centrale gloser til dagens tekst hjemmefra, fx ved hjælp af spillene ”Scatter” og ”Space race”
  • Lad eleverne formulere hele sætninger på baggrund af flash cards
  • Brug flash cards til øvelsen ”Margretheskål”, hvor eleverne på skift i en gruppe skal forklare, hvad et ord betyder. I første omgang på de bruge alle ord (undtagen det på kortet), i anden runde må de kun sige et ord, og i tredje runde mimer de.
  • Brug flash cards til memory-øvelser
  • Brug flash cards til pararbejde, hvor den ene læser glosen op og den anden oversætter.  Der kan også kobles flere opgaver på, fx at forklare at eller andet, der er centralt i forhold til den læste tekst eller det tema, som gloserne er hentet fra.
  • Brug flashcards til ”quiz og byt” eller til ”walk and talk”. Her er det smart, at programmet kan køre på smartphone, for så kan det laves uden at man er nødt til at printe.
  • Brug flash cards til at lave ”tool boxes” i form af gloselister til bestemte emner, der skal diskuteres.

ELEVERNES REAKTION

Eleverne er generelt meget positive i forhold til brug af quizlet. Glosetræning opfattes ofte som kedeligt terperi, men det elektroniske medie og den indbyggede konkurrence i øvelserne og spillene gør, at eleverne synes, at det er sjovt. Eleverne er også glade for det individuelle arbejde, hvor de kan sidde og arbejde i deres eget tempo. Flere elever efterlyser simpelthen quizlet-gloser til tekster, fordi de synes, at de bliver bedre til at huske gloserne, og det må da være et tegn på succes!

TYSKFAGGRUPPENS FREMTIDIGE ARBEJDE OG ANBEFALINGER

Vi synes, at quizlet er et rigtigt godt program, som vi fortsat vil arbejde med i faggruppen i fremtiden. I grundforløbet i 1.g læser vi den samme kanon af tekster og gennemgår de samme grammatiske emner. Der er derfor basis for at få opbygget at fælles kartotek af flash cards til tekster og grammatik. Vi kan varmt anbefale andre faggrupper at prøve programmet.

 

Categories
Quizlet Tysk

Quizlet letter glosetræning i 1m

Så stiftede 1m bekendtskab med Quizlet i dag. De trænede i 25 gloser til Trümmerliteratur-teksten ”Die rote Katze”. Jeg var godt klar over, at teksten ville være ret svær for dem, så selvom de havde forberedt sig på den første side af den hjemmefra, så startede jeg med at introducere de forskellige måder til at træne gloserne i Quizlet og derpå fik de 25 minutter til at afprøve dem. Det var absolut en succes. De gik løs på gloserne med en usædvanlig entusiasme og konkurrerede på kryds og tværs. Vi evaluerede bagefter det nye glosetræningsredskab og de var meget positive. Kommentarer: ”Godt, skidesjovt, man kan meget bedre huske gloserne nu” ”Man ser på de samme 25 gloser på forskellig vis og så husker man dem bedre” ”Man er tvunget til at lære gloserne, ellers mister man points” ” Rigtigt godt at man kan høre ordene læst højt” En mente, at det ville være bedre med flere muligheder ved oversættelse af gloserne. F.eks. synes vedkommende, at ”hinunterwürgen” ikke kun skulle kunne oversættes med ”at sluge” men at det også burde være i orden at skrive ”at nedsvælge”.

Det er nok et spørgsmål om at læreren angiver flere oversættelsesmuligheder, hvis det da er muligt.

Opsamlende må jeg sige, at den første erfaring i 1m var god og elevernes engagement opløftende. Klassen ytrede selv ønske om at fortsætte med brugen af glosetræningsprogrammet til kommende tekster, så det var glædeligt.

Nu vil jeg bede dem om at bruge 10 min i næste time på at repetere de 25 gloser for at se, om de virkelig hænger fast 48 timer senere.

 

Categories
Quizlet Tysk

Quizlet – et sjovt redskab til gloseindlæring mm.

Mine erfaringer med Quizlet begrænser sig til én enkelt lektion med 1.gTy1 (1.c og 1.u). Men jeg vil helt sikkert anvende Quizlet redskabet igen, da elevernes tilbagemeldinger var yderst positive, og det er en sjov og anderledes måde at indlære fremmedsprog. MBR har i et indlæg detaljeret beskrevet hvordan man kommer i gang med brugen af Quizlet, og jeg har grebet det an ligesom MBR.

Hensigten i 1.gTy1 var at udvide elevernes aktive ordforråd i forbindelse med den tyske tekst de var i gang med at læse, og det lykkedes ganske udmærket, men om gloserne hænger ved om en måned vides ikke. Som MP skriver i sit indlæg, bør det følges op af andre øvelser, hvor gloserne anvendes i en kommunikativ sammenhæng.

Jeg tænker at jeg også vil afprøve det i forbindelse med grammatikundervisningen.