Categories
Lectio

Giv en hånd til #Lectio

Alle går I rundt
i jeres egen lille verden
Drømmer om guld og grønne skove
og revisionsgodkendelse

Over sø og land
under en stille stjernehimmel
Har vi udfyldt jeres felter
Har vi danset til jer’s egen melodi

Det der er vores liv
er så langt fra øvl og bøvl
Det system som alle lærere kender
er ved at gå til i sygdom og død (ok overdrivelse fremmer forståelsen)

Lec-ti-o – Lec-ti-o
Det bli´r bedre dag for dag
Hvis vi gi´r en hånd til Lectio
vi gi´r hvad vi har for din sag – Lectio

Gennem tusind år (næsten)
Igennem tusindvis af kampe (mindst)
Har Macom kun lavet nye versioner
har de ofret din natur

(mangler det sidste… J

___________________________________________________________________________

Nå, spøg til side. Jeg har en god kollega, som har skrevet lidt med Lectio support.  Det er jo et fantastisk godt system, men måske kan der alligevel findes forbedringer. Jeg tænkte, vi måske kunne hjælpe dem med at finde ud af, hvad de skal kigge på .

Skriv forslag i kommentarfeltet – og stem på dem, du synes der er vigtigst.

Og god weekend 😉

Categories
Lectio

Førstehjælp til #Lectio

Opret forløb

Giv lektier for

Lavet til version 13.002.

Til Lectio: Overfør venligst mit honorar til Darfurnica 😉

Categories
Dansk didaktik Google Google Drev Lectio Portfolio Skriftlighed

ALLE AFLEVERER ALT (næsten)

Skrivemapper på Googledrev

Hvis skriftlige afleveringer skal give mening i forhold til tid, pædagogik & læring bliver man hurtigt udfordret. Mit bud på en løsning er at oprette skrivemapper på google drev. Ved skoleårets start opretter jeg en overordnet mappe til mine klassers skriftlige arbejde – og en undermappe pr. elev. Disse elevmapper deler jeg så med eleverne individuelt. På min skole er det gjort lidt nemmere ved at alle elever er oprettet i googles univers via Lectio-import. Hvis det ikke er sådan klaveret spiller kan man uden de store sværdslag gøre det selv – og google drev er jo gratis. Når mapperne er oprettet og alle i klassen er kommet på er man køreklar.

ALLE AFLEVERER ALT
Ideen er nu, at eleverne skriver alle deres projekter direkte i googlemappen. På den måde har alle (nærmest) altid afleveret (et eller andet), for det kræver jo dybest set blot at de er gået i gang. Det giver rigtig god mulighed for at læreren kan kigge med, både i forbindelse med omlagt skriftlighed, og ved øvrigt rettearbejde undervejs i processen. Jeg orienterer mine elever om, at jeg kigger i mapperne en gang om ugen (på en fast dag afhængig af skemaet).

STØRRE PROJEKTER
For at eleverne gøres bevidste om de forskellige genrekrav og arbejdsdogmer i gymnasieuniverset skelner jeg meget eksplicit mellem skriveøvelser og afleveringsopgaver. Det vil sige at skriveøvelser kan afleveres blot ved at oprette et dokument i google, mens en afleveringsopgave skal afleveres på Lectio. På den måde synliggør man for eleverne at der er forskellige krav til form og indhold i fx en dansk studentereeksamensstil (afleveringsopgave) og en kreativ omskrivning af en novelle (skriveøvelse). Afleveringsopgaver kræver: pænt lay-out, faglig redelighed fx i form af henvisninger ol. og bliver tjekket på urkund & i Lectios plagiatkontrol. Skriveøvelserne er i langt højere grad “gratis” omend jeg påtaler de tilfælde der tyder på at eleven ikke har forstået koderne for redelig opgaveskrivning.

ELEVERNE
Skrivemapperne er blevet vel modtaget af mine elever. Specielt ideen om, at man bare kan oprette et dokument, skrive idet – og så er afleveringen klaret virker tiltalende på dem. Jeg har gjort det klart, at det giver bedst udbytte, hvis man skriver sine produkter i en reel proces – der levner tid til dialog med mig om det skrevne. Tiden må vise om dét kan fungere i praksis.

Idéen opstod efter læsning af denne blogpost:
http://www.alicekeeler.com/teachertech/2014/09/02/turn-the-assignment-in-and-then-do-the-assignment/

Ideer til viderudvikling eller forbedringer modtages gerne i kommentartråden 🙂
-> Det har Rene A. Christoffersen fx gjort – og hans spørgsmål får mig til at anføre, at den summative evaluering i forbindelse med denne rettestrategi er holdt stramt: en karakter og en kort (mundtlig) kommentar i forlængelse af processen. Dette for ikke at øge rettetiden unødigt – og fordi det er min overbevisning at det er den formative evaluering der virker bedst. Hvis der er en øget belastning er det således fordi der er flere der skriver end før…

/Casper

Categories
Chrome Lectio

Hurtig gruppeinddeling i Lectio

Hvis du bruger Chrome, kan du tilføje nyttige – og unyttige – funktioner ved at downloade forskellige små tilføjelsesprogrammer eller ‘extensions’. Ét af disse “pimper” Lectio med nogle ekstra funktioner.

Ved at vælge ‘udvidelser’ under indstillinger i Chrome kommer du til Chromes webshop. Her kan man finde interessante ting, fx ‘Lectio Enhancer’. Prøv at tilføje det til Chrome og reload herefter Lectio.

Nu går du helt i panik, fordi Lectio tilsyneladende skifter layout, men fortvivl ikke. I øverste højre hjørne på din Lectio-startside kan du indstille din extension. Start fx med at fjerne alle flueben under ‘skema’.

Jeg har klikket på en lektion, hvor Lectio Enhancer er aktiveret.
Jeg har klikket på en lektion, hvor Lectio Enhancer er aktiveret.

“Jamen, hvornår bliver det sjovt?”, tænker du.

Når Lectio Enhancer er aktiveret får du to nyttige værktøjer for lærere. Hvis du klikker på en lektion i dit skema og vælger ‘aktivitetsinformation’, får du en toolbox og her kan du vælge ‘gruppegenerering’ eller ‘udvælg elev’.

Så bruges fraværslisten i Lectio til at generere grupper for dig. Du kan klikke fraværende elever væk først Det er da lidt smart, når grupperne en gang imellem bare skal være tilfældige.

Et minus ved tilføjelsen er at du får reklamer på din forside.

Jeg så det første gang, da “min” kandidat brugte det. Sådan kan de gamle heldigvis også blive klogere 🙂

Hvilke tilføjelser bruger du?

Categories
Læsning Lectio

Lectio til den meningsfulde lektie – spørgeskemafunktionen

Jeg har – inspireret af min gode kollega og pædagogikumvejleder Kim Pedersen – anvendt Lectios spørgeskemafunktion til at afkræve et produkt fra eleverne i forbindelse m. lektielæsning.

Lectio_-_spørgeskema

I mit forløb om romantikken ville jeg sikre mig, at eleverne fik læst (og fordybet sig i!) kerneteksten, og derfor oprettede jeg små spørgeskemaer på Lectio som en del af lektien.

Her er et eksempel:

  1. Giv et kort handlingsreferat af Chr. Winthers ”Flugten til Amerika”

Se eksempler på elevbesvarelser:

Referat_001

Det muliggjorde differentiering af eleverne ift. forberedelse. Spørgeskemaet var ikke anonymt. De elever, som ikke havde læst, dvs. besvaret spørgeskemaet, fik tildelt traditionelle arbejdsspørgsmål og arbejdede med dem udenfor (de skulle så aflevere deres besvarelse inde på klassens Google Drev). Resten af klassen blev indenfor hos mig, hvor de arbejdede med ordskyer (se Marie Bach Pedersens indlæg) og differentierede mindmapperspektiveringer (se indlæg om Padlet).

Fordele:

  • Muliggør differentiering ift. forberedelse
  • Giver et stærkt udgangspunkt for kvalificeret arbejde med teksten (det er meget let at læse et par handlingsreferater op og derved få et godt overblik over eventuelle misforståelser)
  • Gør lektien mere meningsfuld, i og med at den anvendes meget konkret i selve undervisningen

Andre eksempler:

  • HV-spørgsmål (med fordeling ud på de enkelte elever, så der gives en individuel lektie)
  • 5 centrale ord

Hvor alle produkterne og besvarelserne har fungeret som åbningen for arbejdet med teksterne.

Ulemper:

  • Det er en smule “Big Brother is watching”
  • Nogle elever kan måske godt have lavet lektien, men bare ikke kopieret den ind i spørgeskemaet, så sørg for ikke at lukke for besvarelsen, før timen går i gang – og mind eleverne om, at de skal huske at besvare spørgeskemaet, når du kommer ned i klassen, så de kan få kopieret deres svar over