Digital literacy – digital kompetence

Digitale slides (3) Hvordan inddrager man digital literacy i danskundervisningen? Vedhæftede fil er er et forslag til et undervisningsforløb med digital literacy som læringsmål. Forslaget er blevet udarbejdet i forbindelse med faget ”danskfagets didaktik” på Aarhus Universitet. Formålet er at give eleverne kompetencer til at begå sig på de sociale medier på en kritisk og […]

Facebook til differentiering og skriftlighed

Jeg har tidligere brugt Facebook til deling af elevprodukter, afstemninger og oprettelser af profiler for skønlitterære figurer, men havde ikke selv brugt Facebook i undervisningen til at besvare arbejdsspørgsmål. Tak, Trine Jessen! 🙂 Jeg anvendte det til et differentierende forløb om romantikken, og i arbejdet med Emil Aarestrups digt ”Paa Sneen” gav jeg eleverne mulighed […]

Motivation og fællesskab

Efter at have læst  Eva Pors’  fine indlæg om motivation og selvdisciplinering, kom jeg til at tænke på vores nyligt formulerede “netikette”, som skal indgå i et hæfte til eleverne om god undervisning generelt. Jeg ved ikke om dette bliver den endelige tekst – men måske kan den alligevel være til inspiration for andre: ” […]

Hvordan netværker jeres elever på tværs af klasser?

På min skole er 323 elever i 13 klasser gået i gang med SRP-processen. Mange elever har omtrent samme emne og bestiller de samme bøger uden at vide det. Så hjemkalder biblioteket bøgerne fra en anden elev, som så beholder dem og får bøder eller afleverer og græder. Kunne de ikke have glæde af at […]

Kom ud af facebusken

5 gode grunde til at videndele på en blog frem for Facebook 1) Alle kan være med ½-delen af Danmarks befolkning er på fjæsbog. Det betyder så at 50% ikke er. Kan man så ikke sige, at det er et  ekskluderende medie? Nogle vil måske også holde sig væk fra FB pga deres videresalg af […]

%d bloggers like this: