Categories
Google OneNote Sharepoint Videndeling

EdCamp

En EdCamp er et møde, hvor deltagerne selv bidrager med alt indholdet. Der er ikke forberedt dagsorden eller oplæg, men alle kan byde ind både med spørgsmål, viden og holdninger. Formen hylder mange af de principper, som vi også bruger i vores egen undervisning, bl.a. at vores forståelse udvikles mest gennem sociale interaktioner peer-to-peer. Dermed ikke sagt at det ikke kan være fint, at få et puf fra en god oplægsholder. Introduktion til konceptet:

EdCamp den 3/3 2016 i Odense med ca. 50 deltagere hos ITCfyn omhandlede systemerne Google Apps for Education, Office365/Sharepoint og Moodle. Jeg havde deltaget i noget af planlægningen. Formatet EdCamp blev valgt, da målgruppen var IT-vejledere o.l., og disse forventes at have nogen, men ikke fuldkommen, kendskab til de tre LM-systemer. Så der var overhængende risiko for, at planlagte oplæg ville ramme ved siden af.

Efter 20 minutters introduktion ved Anne Mette Lundstrøm og Peter Olsen, var der afsat tid (og frokost) til at diskutere hvilke emner, der skulle på bordet, og disse blev skrevet op på tre tavler med tusch. Det var frit for enhver at skrive forslag på. Desuden skulle hver deltager sætte streger ved de emner, som de fandt mest interessante, da vi havde begrænset antal lokaler og deltagere. Hvem skal kategorisere eller sortere i emne-forslagene? Vi valgte afstemning med streger, mens andre EdCamps vist lægger det over til facilitatorer at kategorisere alle forslag.

1. session a 45 minutter:

Inden for o365 kunne jeg vælge mellem Klassenotesbøger, Apps og Sharepoint sites. Et par andre emner var sorteret fra. Jeg valgte klassenotesbøger, og mødtes med ca. 15 andre lærere om emnet. Læs mere på ITCfyns FaceBook side.

Stregerne på tavlerne blev slettet efter første session, og der var nu ti minutter til at supplere med emner og til at sætte streger ved nye eller eksisterende emner.

2. session:

Jeg valgte apps til Sharepoint. Gode apps til Sharepoint blev efterlyst, men ingen havde bud, såvidt jeg kunne høre. Derfor må der linkes til eller indlejres andre tjenester og programmer på Sharepoint websteder. Desuden blev der snakket om Sway, InLogic, Webtop, Teachers Dashboard, Newsfeed og OneNote som LMS.

3. session:

Valgte Office Mix. Her blev Microsofts mand Erik Carter bedt om at fortælle, hvordan man installerer og bruger Mix. Har du et oplæg, og er der enighed om at høre det: Go for it. Jeg havde hørt hans oplæg før og gik videre til Google Classroom. Dette emne var uden deltagere i denne session. Jeg kunne også vælge klassenotesbog eller apps igen, men synes jeg havde været dér, så jeg gik (noget mod min vilje) videre til Google Expedition. Expedition er Googles Virtual Reality-software, så du kan “gå en tur på den kinesiske mur”. Her var mange deltagere, men ikke meget diskussion.  Jeg havde svært ved at se det store læringsudbytte af Expedition p.t. Fik i stedet en god snak ved kaffevognen.

 

Mit samlede indtryk var: Fedt format. Svært at vide om det giver mere end almindelig konference. Min vurdering er “det gør det”, men det skal ikke bruges hele tiden. Modigt af ITCfyn at kaste sig ud i en EdCamp.

Lidt mere åbenhed i emnet og fra deltagerne ville måske give den energi, som jeg savnede i sidste session. Efter min smag måtte der gerne komme endnu flere forskellige emner på banen. De steder jeg var, havde vi gode, og ret tekniske diskussioner, men ikke mange pædagogiske fx hvad vil vi med vores LMS? eller hvordan motiverer vi kolleger og elever til at bruge vores LMS? Nogle af disse blev behandlet i en efterfølgende fokusdiskussion, men kunne lige så vel have været genstand for emner på EdCampen.

Det kan også blive interessant, hvordan vi indhenter emner fra deltagerne, da det formentlig kan have indflydelse på antallet og karakteren. Hvis alle forslag slettes efter hver session, skubber det måske deltagerne til at tænke på nye forslag. Post-it’s eller digitale bidrag udfordrer måske blufærdigheden mindre, men kan blive noget sværere at overskue, hvorfor der muligvis skal afsættes mere tid til at afgøre, hvad der skal tages op.

edcamp

Fra en EdCamp i Århus lørdag den 27/2. Med tilladelse fra @danishbuddha

 

Hvorfor ikke afholde en pædagogisk dag som EdCamp med eller uden et fokus? Hvis du vil opleve en EdCamp afholdes det årligt. Følg med på www.EdCamp.dk.

 

 

Categories
Mundtlighed Sharepoint Skriftlighed

Workshop om Sharepoint/O365

  • må gerne bruges af andre med kildeangivelse. 🙂
Categories
Sharepoint Skriftlighed Sociale Netværk

Kan #hashtags styrke skolefællesskabet?

På min skole er vi i gang med at implementere og eksperimentere med Sharepoint 2013.

Det er Microsofts bud på en fælles arbejdsplatform i skyen. Jeg selv og mange andre lærere bruger også Google Docs med eleverne, men her er problemet jo, hvor de gemmer deres data om eleverne og hvad de bruger dem til.

Nu hoster vi selv vores platform og har derfor styr på det. (Læs i øvrigt mere om EU’s kommende persondataforordning her.)

Sharepoint er jo ikke lavet decideret til skolebrug, så vi skal ligesom didaktisere platformen selv. Her er nogle af mine første erfaringer med det.

Hvis alle elever får en Sharepoint-licens, så giver det nogle interessante muligheder:

Appen ‘nyhedsstrøm’ fungerer som en blanding af Facebook og Twitter: Man kan skrive en status, man kan ‘synes godt om’ andres statusser, man kan ‘følge’ –  ikke ‘være venner med’ andre brugere (dvs. potentielt alle elever og lærere på skolen), man kan give shoutout/mentions til andre, og man kan bruge hashtags.

Et hashtag er et søgeord, en slags metadata, som man forsyner sit indlæg med. Det er i Sharepoints danske oversættelse blevet til ‘mærke’ – sikkert fordi det er maskinoversat fra ‘tag’. Anyways – eleverne forstår udmærket, hvad det er!

Eleverne får også som default  en blog. Mine elever har skrevet et læserbrev og de har afleveret det som et blogindlæg. Hvis de ‘følger’ hinanden, får de besked i deres nyhedsstrøm om hinandens blogindlæg, som de så kan læse, kommentere og ‘synes godt om’. Bloggen kunne måske bruges som en personlig portefølje i forskellige fag.

Man kunne også forestille sig en essaykonkurrence på skolen om #flygtningekrise eller andre fælles emner – vinderen er det indlæg, som får flest ‘likes’?

Appen ‘websteder’ giver mulighed for at dele et websted med fx. et hold. Som default får man et ‘teamwebsted’ med en fælles OneNote-notesbog , en nyhedsstrøm og et dokumentbibliotek.

Når eleverne skriver i deres nyhedsstrøm, kan de dele opslaget med holdets websted eller gøre det offentligt på hele skoleplatformen.

Klassens nyhedsstrøm giver gode muligheder for at arbejde med ‘ny (!) skriftlighed’, altså integrere små skriftlige øvelser i klasseundervisningen. Ved hjælp af hashtags, kan man hurtigt søge elevers svar på forskellige opgaver frem og vise det på projektor. (se skærmbillede ovenfor) Det giver en god dynamik i timen og er jo også en mulighed for at flere kan komme til orde.

Hvis det kan afløse Facebook i timen, så kommer vi jo af med nogle af distraktionerne udefra. Og skolediskussioner med hashtags kan måske bidrage til at styrke skolefællesskabet – og at eleverne kan finde hinanden udenom lærerne 🙂

Appen ‘video’ giver mulighed for at lave en beskyttet “Skoleyoutube” : Brugere kan oprette kanaler og selv bestemme, hvem der kan uploade til den og hvem der kan se den  – men det må blive et andet indlæg 🙂

Hvordan bruger du værktøjerne i Sharepoint?