Categories
Dansk Engelsk Flipped Classroom IPad Mundtlighed Screencast Software Tablets

Notability i undervisningen og forberedelsen

Jeg har lavet en intro-video til Notability til iPad Pro.

Det er en generel intro, så der er ikke noget specifikt for min engelsk- og danskundervisning i videoen.

Notetagning (med lyd)

Jeg bruger det til at tage noter til oplæg (hvor optagefunktionen er smart). Så kan jeg skrive om indholdet af oplægget, mens jeg optager deres udtale (i engelsk for mit vedkommende).

Annotér PDF’er

Jeg bruger det også til at tage noter i pdf-tekster, jeg underviser i. Så ligger de klar til næste gang. Jeg printer som regel teksten, når jeg har taget noterne, for jeg synes, det er rarere at gå rundt med et stykke papir, end med min iPad.

Flipped Learning

Man kan også bruge det til noget Flipped Learning, hvis man er med på den slags. Det er jeg ikke helt kommet til endnu. Jeg forestiller mig at lave noget grammatik (men der findes virkelig meget fint allerede) eller noget litteraturhistorie – fx intro til en periode.

Categories
didaktik Differentiering Flipped Classroom Smartphones

Erfaringer fra Flipped learning projekt

EUC NORDVEST: Vi har det seneste års tid deltaget i et udviklingsprojekt under FoU om  IT som pædagogisk værktøj. Vores delprojekt handler om undervisnings metoden: flipped learning.
I den forbindelse har vi udarbejdet en hjemmeside http://eucnordvestlouise.wixsite.com/flip , der både fungerer som logbogs redskab for projektet, som værktøj for de projektinvolverede og sluttelig som inspiration til resten af organisationens undervisere. Kig forbi 🙂

Video i undervisningen

Categories
Flipped Classroom Screencast

Don’t tell it – show it and tell it

Microsoft har lavet en ny skærmklipper med nogle smarte indbyggede funktioner. ‘Snip’ hedder det.

Når du har installeret det, kan du let tage et skærmklip, annotere på det og gemme det. Du kan også optage en lille screencast (klik på record øverst til venstre).  Når du er færdig, lægges det automatisk op på Office Mix, og du får et offentligt link til det.

Læreren kan bruge det til at gennemgå noget fagligt stof (flipped classroom) eller man kunne sætte eleverne til at lave afleveringer med det – gennemgå et bevis, analysere en tekst, osv.

2016-09-07

Det kan man også gøre med andre programmer, men det her fungerer godt og hurtigt.

Man kan også vælge et whiteboard – en blank tavle at tegne på – det er nok smartest hvis du kan frihåndstegne på din skærm – og så er der også mulighed for at optage sig selv, lissom på Youtube, juhu.

Se en lille demo her

Her er et andet eksempel:

Download Office Snip gratis her og del gerne et link til din første Snip i kommentarfeltet.

Snip, snap, snude …

 

Categories
didaktik Flipped Classroom

Flipped classroom og forskellige elevtyper

Flipped classroom og elevtype

Studerende bruger video forskelligt afhængigt om eleverne har et højt eller lavt fagligt niveau, og om deres motivation er høj eller lav. Du kan til en vis grænse stilladsere elevernes brug af video, men eleverne har også deres egen strategier for brug af video. Tabellen tager udgangspunkt i en evaluering og studie af flipped classroom fra Århus Erhvervsakademi, men de tendenser som beskrives findes også både i grundskolen og på ungdomssuddannelserne.

Categories
Flipped Classroom Læsning

Flipped Classroom og læsning

Viden Om Literacy 16

Flipped Classroom i Danmark, behøver ikke at være det samme som Flipped Classroom USA.  Jeg har skrevet en artikel, ”Video i forberedelse og undervisning – En praktikers perspektiv på, hvordan Flipped Classroom kan bruges til at skabe bedre læsning og mere elevaktivitet i gymnasieskolen”, I ”Viden Om Literacy  nr. 16  – Med strøm på. Læse- og læreprocesser med inddragelse af digitale medier”, Nationalt Videnscenter For Læsning, 2014”. Side 76-87

Genvej til Artiklen ”Video i forberedelse og undervisning” kan findes på http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/16_Henning-Romme-Lund.pdf

Du kan finde hele tidsskriftet og mange andre spændende artikler om digitale medier og læsning, ved at følge dette link:  http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/nr-16-med-strom-pa/

I artiklen reflekterer jeg over Flipped Classrooms muligheder og begrænsninger set i sammenhæng med læsning. Jeg argumenterer for, at lærere ikke ukritisk kan overtage den amerikanske version af Flipped Classroom men, at man som lærer må fortolke både metoden og videoen ind i en dansk undervisningstradition og praksis. Jeg sætter Flipped Classroom i sammenhæng med nyere dansk empirisk gymnasieforskning om elevroller, IT i undervisningen, motivation, forberedelse og lærerroller.

Artiklen skuer overvejende bagud, og evaluerer og reflekterer over egne erfaringer med Flipped Classroom. Dette gør, at artiklen ikke direkte praktisk orienteret. Men jeg håber den kan bruges til inspiration og refleksion over egen undervisning.

Tak til Anne Boie Johansen – Gymnasiekonsulent ved UCC og Lektor ved Køge Gymnasium, for forslag til forbedringer og supplerende litteratur.

Tak til Lene Storgaard Brok – Centerleder for Nationalt Videnscenter For Læsning, for hendes metodekritiske spørgsmål til det første udkast af artiklen.

Tak til alle dem på Twitter, Hangout, ved kurser og på Facebook, som jeg har diskuteret metode, modeller og den skolemæssige virkelighed med. Håber i selv kan se jeres indflydelse i teksten. Ingen nævnte – ingen glemte. Tak til den kollektive viden.