GPS-styring og Flipped classroom

Efter at have prøvet flipped classroom i nogle år, er jeg begyndt på noget nyt. Det har ikke rigtigt noget smart engelsk navn endnu. Jeg gør følgende. Vælger et emne til undervisning, som regel et fra kernestoffet. Dele emnet op i små dele med hvert deres delmål. Delene skal være så små at de kan […]

Flipped Classroom – for de fleste men ikke for alle.

Jessica Myxters Har skrevet Masterspeciale i pædagogik om Flipped Classroom i Matematik. Jeg har haft fornøjelsen af at læse Jessica Myxters Master-speciale i gymnasiepædagogik omhandlende Flipped Classroom i Matematik i Gymnasiet i USA.  Hun opsamler den sparsomme forskning på området ,og sammenligner det med hendes egne statistiske undersøgelser, hendes elevinterviews og klasserumsobservationer.  Selvom rapporten velfunderet konkluderer, […]

Eleverne er købmænd

Det virker som om, at eleverne har betydeligt nemmere ved færdighedsregning, når det drejer som om handel end praktiske problemstillinger inden for de naturvidenskabelige fag. Ved en spørgeskemaundersøgelse af en NV klasse på første skoledag havde hver 5. elev svært ved at beregne afstanden mellem pælene i en 600 meter lang indhegning med 200 pæle, […]

Elektronisk retning

Det er snart to år siden, jeg satte mig til tasterne og lavede en samlet vejledning til elektronisk retning. Der er løbet meget vand i åen siden dengang, så nu benytter jeg anledningen til at se på det igen, selvom overraskende lidt har ændret sig i min praksis. Jeg retter alt elektronisk – næsten altså. […]

%d bloggers like this: