Categories
Flipped Classroom Matematik

GPS-styring og Flipped classroom

2014-09-01 17_32_15-GPS-styring og Flipped classroom – Google ChromeEfter at have prøvet flipped classroom i nogle år, er jeg begyndt på noget nyt. Det har ikke rigtigt noget smart engelsk navn endnu. Jeg gør følgende.

 1. Vælger et emne til undervisning, som regel et fra kernestoffet.
 2. Dele emnet op i små dele med hvert deres delmål. Delene skal være så små at de kan forklares på 3-10 min. Dette er der nogle der kalder GPS styring af eleverne.
 3. Til hver del producere jeg en video, der er opbygget af følgende dele
  1. Kort præsentation af formål med video (hvad skal I lærer nu).
  2. Gennemgang af del emnet.
  3. Eksempler på anvendelse.
 4. Til hver video, som jeg kalder lektioner, laver jeg 3-4 opgaver, der svare til de eksempler, der blev gennemgået i videoen.
 5. Lektionerne nummereres så progressionen i emnet bliver tydelig for eleverne.
 6. For at sikre der er stof til de dygtige elever laver jeg videoer der er specielt designet til dem.
 7. Det hele samles på min hjemmeside, for at det bliver overskueligt for eleverne hvad de skal igennem og hvad det har været igennem.
 8. I selve timen, ser vi videoen sammen via Youtube. Jeg kommer med mine kommentarer, svare på elevernes spørgsmål, ekstra eksempler og eleverne løser de opgaver jeg har lavet til lektionen. Videoen stoppes og startes når jeg eller eleverne har spørgsmål eller vil forklarer noget.
 9. Eleverne får løbende opgaver der referere tilbage til tidligere videoer/lektioner. Elever kan på forholdsvis kort tid genopfriske tidligere lektioner ved at gense dem.
 10. Elever får, til nogle af lektionerne, til opgave at nedskrive på papir, hvad der vises af formler og figurer ledsaget af en forklarende tekst.

Her ses et eksempel på en video:

Her ses et eksempel på hvordan det samles på min hjemmeside:

Maple Lektion 1

Categories
Flipped Classroom Matematik

Flipped Classroom – for de fleste men ikke for alle.

Portræt

Jessica Myxters Har skrevet Masterspeciale i pædagogik om Flipped Classroom i Matematik.

Jeg har haft fornøjelsen af at læse Jessica Myxters Master-speciale i gymnasiepædagogik omhandlende Flipped Classroom i Matematik i Gymnasiet i USA.  Hun opsamler den sparsomme forskning på området ,og sammenligner det med hendes egne statistiske undersøgelser, hendes elevinterviews og klasserumsobservationer.  Selvom rapporten velfunderet konkluderer, at eleverne er gladere for Flipped Classroom end tavleundervisning,  og at de klarer sig lidt bedre i prøver, så er det absolut ikke alle elever, der er glade for undervisningen. Det er ikke altid muligt at skabe en kultur, hvor eleverne accepterer at skulle lære fra hinanden.

Et central pointe, som man kan uddrage af rapporten er, at Flipped Classroom rummer nye muligheder for et mere aktivt klasserum og bedre faglige resultater, men succesen er ikke garanteret. Ikke alle elever er glade for og kan fungerer med høj grad af kollaberativ læring.

Pointen må derfor være , at man skal have mange værktøjer i den didaktiske værktøjskasse for at nå alle elever.

Jessica Myxters masterspeciale kan findes her 

I Flipped Classrooms ånd har hun lavet en Maggiterning af hendes speciale, der opsummerer de vigtigste pointer. (10 min)

Categories
Matematik

Eleverne er købmænd

Det virker som om, at eleverne har betydeligt nemmere ved færdighedsregning, når det drejer som om handel end praktiske problemstillinger inden for de naturvidenskabelige fag. Ved en spørgeskemaundersøgelse af en NV klasse på første skoledag havde hver 5. elev svært ved at beregne afstanden mellem pælene i en 600 meter lang indhegning med 200 pæle, – mens de nemt kunne beregne hvor mange tomater, der kan købes for 18 kroner, når tomaterne koster 3 kroner per styk.

Er der nogen, der har erfaring med at koble handel ind i de naturvidenskabelige fag? 

Koebmanden 01

 

Categories
Matematik Retning Skriftlighed

Elektronisk retning

Det er snart to år siden, jeg satte mig til tasterne og lavede en samlet vejledning til elektronisk retning. Der er løbet meget vand i åen siden dengang, så nu benytter jeg anledningen til at se på det igen, selvom overraskende lidt har ændret sig i min praksis.

Jeg retter alt elektronisk – næsten altså. Jeg insisterer faktisk på at få en del af afleveringerne håndskrevne, fordi det er virkeligheden til den første time af den skriftlige eksamen i matematik. Efterhånden er jeg faktisk træt af de håndskrevne, som jeg synes er mere bøvlede (men ikke nødvendigvis langsommere) at rette. Nu har jeg bare fået gode rutiner og – ikke mindst – smarte genveje når jeg retter elektronisk.

Jeg fokuserer på at arbejde struktureret, og jeg har derfor analyseret mig frem til det, der kan gøre arbejdet mere effektivt. I det følgende vil jeg forklare de vigtigste ting:

Brug ikke musen!

“Umuligt!” tænker de fleste, men det er det ikke. Det er faktisk det, der sparer mig mest tid. Hver gang hånden skal flyttes fra tastaturet til musen eller omvendt tager det tid. Og 99% af det jeg gør med musen, når jeg retter, kan jeg hurtigere gøre med tastaturet. Hvis jeg altså har lavet de nødvendige genvejstaster.

Genvejstaster

De er helt uundværlige for mig og en del af dem er standard i alle Word-programmer. Det gælder fx. almindelige funktioner som kopier, klip og indsæt, men når man retter skal man først og fremmest huske Ctrl+Skift+E. Når du har trykket det, så registreres ændringer. Jeg har selv defineret en lang række genvejstaster, hvoraf den vigtigste er “Indsæt kommentar”. Når du er færdig med at skrive en kommentar i kommentarfeltet er det godt at vide, at et enkelt tryk på Esc bringer dig tilbage til dokumentet.

Fysiske taster

brugtastaturetDu kommer langt med at bruge tasterne Home, End, Page Up og Page Down – de erstatter musen (og dens scroll-hjul), når du skal igennem besvarelsen.

Kommentarer

Kommentarer opdeler jeg i tre kategorier

 1. dem jeg bruger hver gang
 2. dem jeg bruger til den aktuelle opgave
 3. dem jeg kun bruger én gang til en helt unik fejl

Type 1: Jeg laver en række standardkommentarer, som ved hjælp af autokorrektur får en bestemt tekst-kode som genvej – fx kan sætningen “Du har lavet en kongruensfejl” have koden “kgrf”. På den måde skriver jeg kun en kort kode, men får en hel sætning.

Type 2: Første gang kopierer kommentaren ved at trykke Ctrl+A (marker alt) og Ctrl+C (kopier). Næste gang jeg skal bruge kommentaren henter jeg den via udklipsholderen, der kan gemme de sidste 24 kopiereringer. Det er kun når jeg henter noget fra udklipsholderen at jeg bruger musen.

Type 3: Jeg skriver jeg bare kommentaren.

Du kan finde instruktionsvideoer til at lave genvejstaster og autokorrektur her.

Hvad er ændret?

Faktisk har min praksis ikke ændret sig så meget de seneste år. Men lidt er der sket:

 • Jeg har fået lavet en liste med standardkommentarer – som stadig ændres og udvides. Jeg bliver mere og mere tilfreds med den.
 • Jeg har fået identificeret flere kommandoer, som jeg bruger så tit, at de skal have en genvej.
 • Der bør tænkes lidt i “Less is more” for der skal stadig være så få genveje og standardkommentarer, at man kan huske dem alle. Jeg har dog en printet liste hængende på væggen ved siden af min arbejdsplads.

Jeg holder indimellem korser om emnet, og det lærer jeg altid noget nyt af. Dels i forberedelsen men især af “kursisterne” som giver mig gode ideer og praktisk tips fra deres rettepraksis.

Categories
Matematik

Maplequiz

Jeg har lavet en quia quiz om maple. Det var en enkelt quiz, der skulle hjælpe dem til at genopfriske deres maple kundskaber. Det overraskede flere af dem, at nogle af de assigments de lavede rent faktisk ikke var rigtig. Det fungerede rigtig godt, som en træning for dem, og at man bagefter kunne tjekke, hvad det var de ikke kan huske.

Man kan vælge flere muligheder for svare, og  man kan angive svarerne i latex kode. Alle quizzer der er blevet oprettet ligger derinde. Så man kan bare bruge dem der er. Som vist ligger ovenstående maple quiz på billedet.

Eleverne svarer på quizzen ved at bruge det link, som der bliver givet.

Bagefter kan i reports se resultaterne, og her se hvordan det er gået hver enkelt elev, under den antagelse, at de har taget quizzen i deres eget navn.

quia2

Her ses så både rigtige og forkerte svar.

quia3

Det fungerer rigtig fint, til at lave små breaks i timen, og så til at øve opgaver uden hjælpemidler.