Categories
Kemi Test

Quia i kemi

Kilde: Flickr, zhouxuan12345678, markeret til genbrug.
Kilde: Flickr, zhouxuan12345678, markeret til genbrug.

I både 1.U og 1.Z har jeg afsluttet et par forløb med en test i quia. Testen var en slags repetion af de vigtigste begreber indenfor det pågældende emne/forløb.

I begge klasser havde vi en evaluering af, hvilke fordele og ulemper, som eleverne syntes, der var, ved at gennemføre en test på computer med quia.

Fordelene (som eleverne oplevede det) var primært: Det var rart at få en test, som angiv i procent, hvor man lå. Det var rart at få repeteret det vigtigste, og se om man nu kunne de pågældende begreber, og hvad de dækkede over.Det var en udfordring, at det var på tid – men flertallet kunne godt lide, at der trodsalt var en tidsramme.

Ulemperne (som eleverne oplevede det) var primært: De brød sig ikke om alle spørgsmålstyperne, de brød sig ikke om, at der var visse begrænsninger på testen (de havde bl.a. kun et forsøg), og de syntes heller ikke, at testen kunne stå alene). De savnede dialogen til læreren, når de var i tvivl om noget (som man har i den mundtlige undervisning). Computerne var ikke stabile – de gik for ofte ned under prøven, hvilket vi ikke kunne forstå eller finde en løsning på.

Alt ialt var konklusion i i klasserne (og for undertegnede), at en computertest bruges til afprøvning af paratviden i kemi, og at den bl.a. kan bruges som et supplement til den mundtlige undervisning.

Li-Karine