Categories
Fysik Kemi Matematik

Det perfekte IT-værktøj

klasseværelset
Klasseværelset i Yourskills.dk

Det perfekte IT-værktøj

Som lærer manglede jeg det perfekte IT-værktøj, særligt når jeg løbende skal blive mere effektiv, undervise elever med en større faglig bredde og lave bedre resultater. Derfor blev mit behov for det perfekte IT-værktøj strørre og større. Min krav er helt simple og lige til, det perfekte IT-værktøj skal kunne følgende

 1. Rette mine eleveres besvarelser
 2. Give radomiserede opgaver
 3. Videndele forløb nemt mellem mig og mine
 4. Videndele opgaver nemt mellem mig og mine
 5. Give eleverne løbende feedback på deres progression
 6. Kombinere tekst, interaktive applikationer, video og opgaver
 7. Give mig et hurtigt overblik over mine elevers arbejde, lige nu, denne uge og deres totale progression, arbejdsindsats og faglige niveau.
 8. Være gratis
 9. Bruges lige nemt i og uden for klasseværelset
 10. Bruges til virtuel undervisning
 11. Bruges til at varierere undervisningen
 12. Motivere eleverne til at lave lidt mere
 13. Kontrolere om eleverne har lavet deres lektier
 14. Gamificere undervisningen
 15. Lave prøver og screeninger og rette dem
 16. Lave skriftlige afleveringsopgaver og rette dem
 17. Repetere med elever
 18. Differentier undervisningen
 19. Lave særlige forløb for elever, der lige kommer ind i klassen
 20. Sikre sig, at alle elever kan arbejde med netop det de helst ville
 21. Give elever feedback øjeblikkeligt
 22. Give karaktere

Jeg undersøgte markede og fandt ikke noget der havde alle elementer, nogle systmer opfyldte nogle af kravene, men aldrig dem alle.

Jeg har derfor lavet det perfekte IT-værktøj – https://yourskills.dk/

Categories
Fysik Kemi Matematik

Screencast-O-matic som retteværktøj i matematik

 

Tilfældigt billede fra nettet, som intet har med sagen at gøre indsat af LH.

IT-spring  i  matematik

Screencast-O-matic som retteværktøj i matematik.

Pædagogiske problemstillinger

Goder

1.Elever kan måske bedre forstå den mundtlige forklaring.

2.Læreren får flere vejlednings/coaching-muligheder

3.Man kan sikre sig at eleverne hører/ser rettelserne ved at indlægge en opgave

i  et rettet  sæt,  der skal løses i den efterfølgende aflevering.

 

 

Ulemper

1.I gratisudgaven kan man ikke skrive. Det er ikke godt. Det der er skrevet forkert, skal være  rettet tydeligt, så det ikke er til diskussion, at det er forkert.

2. Hvordan sikrer man sig at eleverne hører rettelserne inden gennemgang/kommentarer

3. Hvordan klarer man elever, der ikke har headset med til den time,   hvor der er tilbagelevering/kommentarer

4. Hvordan sikrer man sig,  at alle elever har styr over de her lydfiler i  det skriftlige eksamenslokale

5. Det er uklart hvor lang tid det tager at downloade den rettede opgave. Det tager ret lang tid  i   gratisudgaven

6. En samlet rettelse pr. sæt gør det meget tidskrævende at finde lærerens kommentar til en typeopgave.

7. Svært at sige en formel

8. Opgaven bør være ”rettet igennem”, før optagelser startet.

 

Categories
Fysik Kemi Matematik

Screencast-O-Matic, hvordan kommer man i gang?

En kort vejledning.

Opstart af screencast-o-matik

Hilsen Jens Jørgen

 

Categories
Fysik Kemi

Capstone – hvordan du kommer i gang

Hurtige råd til Capstone – hvordan du kommer i gang.

 

Hilsen JH

Categories
Fysik Kemi

Capstone: Datafangst i naturvidenskab

Capstone (dataopsamlings- og databehandlings-værktøj):

dataI fysik benytter vi p.t. dataopsamlingsprogrammet DataStudio, men dette program bliver snart udfaset (der bliver ikke lavet opdateringer m.m.)

Jeg har i dette skoleår fået installeret Capstone (erstatningen for Datastudio) på alle PC’erne i fysiksamlingen.

I 2.x Fy har jeg sammen med eleverne afprøvet programmet i forbindelse med forskellige laboratorieøvelser.

Fredag 5/4 brugte JH, OS, SJR og jeg en eftermiddag på at afprøve udstyr.

Konklusionen er at Capstone er en nødvendig erstatning for Datastudie, som virker med langt det meste udstyr som i dag benyttes til Datastudie (dog ser der ud til at være et problem med den analoge-adapter: det er ikke lykkedes mig at få Capstone til at registrere data fra målinger fra forsøgsopstillingen til øvelsen SB’s strålingslov).

En stor udfordring er at Capstone ikke er lige så elevvenlig som Datastudie: det er sjældnere at en censor bliver registeret automatisk af programmet.

Capstone har mange flere faciliteter til databehandling end Datastudio, men dette er desværre også med til at gøre brugerfladen meget mere uoverskuelig.Der er et behov for udarbejdelse af gode brugervejledninger som eleverne kan benytte. JH har lavet en god introducerende vejledning som eleverne og kollegaer kan bruge for at komme i gang med Capstone.

FR