Det perfekte IT-værktøj

Det perfekte IT-værktøj Som lærer manglede jeg det perfekte IT-værktøj, særligt når jeg løbende skal blive mere effektiv, undervise elever med en større faglig bredde og lave bedre resultater. Derfor blev mit behov for det perfekte IT-værktøj strørre og større. Min krav er helt simple og lige til, det perfekte IT-værktøj skal kunne følgende Rette mine […]

Screencast-O-matic som retteværktøj i matematik

  IT-spring  i  matematik Screencast-O-matic som retteværktøj i matematik. Pædagogiske problemstillinger Goder 1.Elever kan måske bedre forstå den mundtlige forklaring. 2.Læreren får flere vejlednings/coaching-muligheder 3.Man kan sikre sig at eleverne hører/ser rettelserne ved at indlægge en opgave i  et rettet  sæt,  der skal løses i den efterfølgende aflevering.     Ulemper 1.I gratisudgaven kan man […]

Capstone: Datafangst i naturvidenskab

Capstone (dataopsamlings- og databehandlings-værktøj): I fysik benytter vi p.t. dataopsamlingsprogrammet DataStudio, men dette program bliver snart udfaset (der bliver ikke lavet opdateringer m.m.) Jeg har i dette skoleår fået installeret Capstone (erstatningen for Datastudio) på alle PC’erne i fysiksamlingen. I 2.x Fy har jeg sammen med eleverne afprøvet programmet i forbindelse med forskellige laboratorieøvelser. Fredag […]

%d bloggers like this: