Categories
Dansk Fremmedsprog histpip

Historie/historisk kontekst på den skægge måde

Hjemmesiden http://www.collegehumor.com/facebook-history#the-new-world med ‘Facebooks verdenshistorie’ er meget underholdende: Består af én lang side, der skal forestille en Facebookside, hvor verdenshistoriens forskellige aktører (lande, præsidenter, kendte m.fl.) kronologisk ‘poster’ indlæg med kommentarer samt angiver deres ‘forholdsstatus’ mm. Man kan via menuen i højre side hoppe op og ned ad siden alt efter ønsket tidsperiode, fx ‘Roman Empire’, ‘Elizabethan Era’ eller ‘WW1’.

Man kunne enten give eleverne for at læse i den som lektie eller blot bruge den på klassen til en hurtig summen om den eller blot som humoristisk afbræk i en gennemgang af historisk stof, hvadenten dette så er i oldtidskundskab, historie, dansk, engelsk eller andet.

Categories
histpip

Undervisningsmateriale om EU-formandsskabet

 

Der er lavet undervisningsmateriale til Danmarks EU-formandsskab. Jeg bruger det til at afslutte EU-forløbet med i historie. Hvis jeg havde 2.g’ere kunne jeg godt finde på at køre EU her også.

 

Her er en simpel matrix-model:

 

Matrixgruppearbejde om Danmarks formandskab.

1)      Alle læser som forberedelse til timen om formandsskabet på eu2012.dk

2)      Herefter deler vi op på de fem politikområder. Læs materialet og tag evt. quizzen hjemmefra. Forbered i de vandrette grupper en fremlæggelse om jeres område i de lodrette grupper.

EU’s økonomi
Grøn vækst
Det indre marked
Et sikkert Europa
EU’s globale rolle