Det perfekte IT-værktøj

Det perfekte IT-værktøj Som lærer manglede jeg det perfekte IT-værktøj, særligt når jeg løbende skal blive mere effektiv, undervise elever med en større faglig bredde og lave bedre resultater. Derfor blev mit behov for det perfekte IT-værktøj strørre og større. Min krav er helt simple og lige til, det perfekte IT-værktøj skal kunne følgende Rette mine […]

Velfungerende gamification med udforskning af viden

En central forskel på computerspil og klassisk undervisning er graden af spillerens frihed. Ofte er rækkefølgen i undervisningen fuldt ud bestemt, hvorimod computerspillet vil give spilleren mulighed for selv at vælge sine udfordringer. Og hvordan strukturerer spillene så den frihed? I et spil står man jo over for samme udfordring som en underviser: Spilleren er nødt til først […]

Når eleverne bliver eksperter i fysikrapporter

Jeg har på det seneste prøvet at gøre min undervisning til et spil – hvad der også kendes under begrebet gameification. I denne omgang handler det om ekspertsystemet, hvor eleverne kan blive eksperter i forskellige områder af en fysikrapport – som også let kan anvendes til afleveringer fra andre fag. Det handler med andre ord ikke om at eleverne […]

Gameification og simulation i fysik C

Min første erfaring med gameification i undervisningen var et modul med undervisning i fysik. Jeg havde fået fat i et program til simulering af en laser, og tænkte at det var oplagt at få øvelsen med simulationen til at ligne et spil. Derfor gav jeg mig i kast med at indføre spil-lignende elementer, hvad der […]

Screencast-O-matic som retteværktøj i matematik

  IT-spring  i  matematik Screencast-O-matic som retteværktøj i matematik. Pædagogiske problemstillinger Goder 1.Elever kan måske bedre forstå den mundtlige forklaring. 2.Læreren får flere vejlednings/coaching-muligheder 3.Man kan sikre sig at eleverne hører/ser rettelserne ved at indlægge en opgave i  et rettet  sæt,  der skal løses i den efterfølgende aflevering.     Ulemper 1.I gratisudgaven kan man […]

%d bloggers like this: