Categories
Fag Fremmedsprog Mindmap Tysk

Popplet.com – mindmaps med mange funktioner

Popplet

Når jeg samler op på et forløb, er en mindmap meget oplagt til dette formål. Mindmaps giver mulighed for at få et overblik over et emne når man fx skal repetere det til et senere tidspunkt.

Der findes mange hjemmesider, som tilbyder denne service, som:

– bubbl.us, som jeg ved, at mange er glade for, fordi den er let tilgængelig, til gengæld har den kun basis funktioner og er ikke egnet, hvis man vil arbejde videre på den.

– text2mindmap, som har de samme fordele og ulemper som bubbl.us.

Nu for tiden er jeg blevet glad for en anden mindmapudbyder. Hjemmesiden hedder popplet.com og der findes også en tilsvarende app til både smartphone og iPad.

Popplet kan nogle ting, som de andre tjenester, jeg nævnte før, ikke kan.

Når man bruger popplet.com gratis, kan man lave 5 såkaldte popples. Det giver mange muligheder på hvert hold for at lave popples.

Popplet giver nemlig mulighed for samarbejde. Efter man har oprettet en popple, kan man dele, gør den offentlig eller tilføje andre samarbejder.

En popple kan have et ubegrænset antal bobler i forskellige farver.

Til hver boble kan man tilføje:

– kommentarer, som gemmes og kun vises frem, når man vil se dem

– links til youtube

– egne billeder

– billeder fra flickr

– billeder fra facebook

Man kan altid komme tilbage og arbejde videre med en popple, man kan også gemme den som pdf eller jpeg fil.

En anden funktion, som jeg er meget glad for er præsentationen. Man deler tal ud til hver boble og får en præsentation som ligner Prezi.

Jeg er glad for mindmaps lavet i popplet.com og vil derfor gerne anbefale den.

Märchen - mindmapbild

 

 

 

 

Categories
Fremmedsprog Test

IT-spring i latin

Undertegnede (=SM) har efter kyndig instruktion (= AS) 
arbejdet med Quia.
succes
Præsentation
Jeg har bl.a. udarbejdet to quiz'er, hvor eleverne i grupper 
(2b Latin C) har skullet lave en analyse af to perioder i 
Amphitryo (komedie af Plautus).
Spørgsmålene (15 stk. og 27 stk. er en blanding af
- Fill-in (f.eks.: hvilket ord er verballed?)
- True-false (f.eks.: er hodie et adverbialled?)
- Multiple Choice med op til 6 svarmuligheder (f.eks.: hvilken 
  slags ledsætning er ut-sætningen?)
- Multiple Correct med 3-5 svarmuligheder, hvoraf to er 
  korrekte (f. eks.: hvilken slags ablativ er manibus puris?)

Vurdering:
Spørgsmålene er af meget varierende sværhedsgrad: 
nogle spørgsmål bør alle elever kunne besvare, mens andre 
spørgsmål rummer udfordringer til de allerbedste elever.
Det er også fint, at eleverne f.eks. om en måned kan prøve 
quiz'erne igen.
Pædagogisk set er quizformen således meget velegnet.
Eleverne har været meget glade for begge quiz'er: 
"fint at analysere på en anden måde"; "sjovt at se, hvor 
mange point gruppen kan få"; "dejligt med afveksling" etc.
SM: Det tager lang tid at udarbejde en sådan quiz, men det har 
bestemt været umagen værd.

Anbefaling:
Quiz'er i Quia er meget velegnede i latin = giver en fin 
variation i undervisningen.
Categories
Fremmedsprog Tysk

Quizlet.com til gloselister i fremmedsprog


quizlet
Programmet quizlet.com er gratis tilgængeligt for alle. Det kører direkte fra nettet, og det er meget nemt at anvende. Man skal blot oprette sig som bruger. Når man er oprettet, har man ligeledes adgang til det, som de andre brugere har lavet. Man kan lede efter andres materiale via en søgefunktion.

Programmet kan bruges til at lave gloselister, og det er derfor særligt anvendeligt i fremmedsprogsundervisningen. Man opretter et sæt gloser ved at skrive gloserne ind i 2 søjler, fx de danske i den venstre og de tilsvarende tyske i den højre. Når gloselisten er gemt, kan man fra programmet printe gloser ud som gloselister eller på kort til brug i forskellige glosetræningslege såsom ”memory” eller ”Margretheskål”. Disse funktioner findes under ”Tools”.

Programmet genererer desuden et antal glosetræningsøvelser og spil, som findes under funktionerne ”Study” og ”Games”, som eleverne kan arbejde med online. Her sparer man altså at printe og klippe kort ud. Der er fx ”Scatter”, hvor man skal parre de rigtige gloser eller ”Speller” hvor glosen læses op, og eleven så skal skrive den rigtigt ned. Hvis man har skrevet de danske gloser i venstre søjle og de tyske i højre, vil de tyske gloser blive læst op.

Eleverne får adgang til glosesættet ved, at man kopierer adressen på sættet og udleverer den til dem. De kan kun arbejde i sættet – ikke ændre i det.

Gloselisterne kan bruges i forbindelse med tekstarbejde. Eleverne kan få gloserne for derhjemme, eller de kan arbejde med dem i lektionen. Gloselisterne kan også anvendes til grammatiske emner (fx verbers bøjning) eller til at lave gloselister til et tema, som eleverne skal diskutere. Der er tale om individuelt arbejde, og det er nødvendigt at have headset, hvis man arbejder med ”Speller”. Et headset har de fleste elever på sig, så det har ikke været et problem. Jeg fortæller altid eleverne hvilke øvelser de skal arbejde med og i hvilken rækkefølge. Øvelserne har et indbygget konkurrenceelement, hvor man konkurrerer med sig selv om at blive bedre og hurtigere til at løse opgaverne.

Eleverne synes, at det er rigtigt sjovt at arbejde med quizlet, og det virker effektivt til gloseindlæring, fordi man gentager øvelserne flere gange, til gloserne sidder fast. Når jeg følger op i lektionen efter, kan eleverne stadig huske gloserne. Jeg har både brugt programmet som introduktion til en tekst, hvor eleverne træner helt centrale gloser, før de læser teksten og som lektie til dagens tekst. Det næste jeg skal bruge det til, er som toolbox til at tale om et bestemt emne. Endelig forestiller jeg mig, at jeg vil prøve at bruge det i biologi, hvor de fleste af øvelserne egner sig til at træne definitioner på svære fagudtryk.

Jeg kan varmt anbefale programmet til fremmedsprogslærere – det er nemt at bruge, og det giver eleverne et lille individuelt rum at arbejde i. Mange elementer i undervisningen er fællesskabsbaserede, og for mange elever er det en kærkommen variation at arbejde med sig selv og for sig selv.

Mette Breinholt

Categories
Dansk Engelsk Fremmedsprog

Tegneserie som redegørelse af kompliceret tekst

Hej!

Jeg har brugt denne side på nettet til at arbejde med forståelsen af en tekst: Stripgenerator.com

Her kan eleverne (uden at oprette en konto) lave og gemme en tegneserie, som de selv laver. Det fungerer godt i sagalæsning i 1.g, for at forstå handlingen (enten et lille kapitel eller en samlet tegneserie over hele den læste saga) – I dansk er den god til de ældre tekster eksempelvis.

Jeg har for første gang også brugt det i min 2.g, hvor eleverne skulle læse en engelsk tekst med en masse flashbacks (hvor de havde meget svært ved at forstå, hvad det egentlig var der foregik) – men når man sætter dem til at lave en tegneserie, så er de tvunget til virkelig at sætte dig ind i handlinger og det fungerer (se et eksempel:).

Jeg bruger 30 min på det i slutningen af en time og gennemgår enkelte af dem i begyndelsen af efterfølgende time – ca. 20 min (Hvor udvalgte elever så selv fortæller (på engelsk) om handlingen, hvorfor de har tegnet/tolket teksten som de har osv.) – således kan eleverne forstå handlingen helt korrekt inden vi begynder analysen.

Udover, at det fungerer virkelig godt til at indlede tekstarbejde, så er det også noget eleverne synes er meget sjovt.

Der er den fordel, at eleverne kan forblive anonyme og ikke behøver oprette en konto osv. Ligeledes, så gemmes linket (vær opmærksom på, at når først den er gemt, så kan der ikke ændres i det – så de skal lave den færdige i timen) og de kan åbne det om tre år under læseferien.

Stripgenerator.com – Comic Creating Community
Categories
Fremmedsprog Vodcast

Screencasts – et praktisk formidlingsredskab

Screencasts – hvad skal vi dog bruge dem til?

Screencastens kombination af en visuel og mundtlig formidling på én og samme tid giver en række fordele i flere forskellige formidlingssituationer. Jeg har eksempelvis brugt screencasts i forbindelse med de refleksioner, jeg har foretaget mig i forbindelse med mit pædagogikumforløb på Herning Gymnasium. Det har jeg gjort af to centrale årsager:

1. Screencast-optagelsen gør det muligt at pege på og/eller markere sætninger, ord og andre elementer med musen, mens man forklarer tilhørende pointer mundtligt – eksempelvis i forbindelse med kommentarer til udarbejdede lektionsplaner eller andet materiale. Dette skaber en formidlingsmæssig overskuelighed, som ikke kan opnås ved en rent skriftlig tilgang. For hvor kan man nedskrive sine kommentarer uden at ”forstyrre” eller skabe uorden i det materiale, man ønsker at kommentere på?

2. Skal alle ens refleksioner som pædagogikumkandidat skrives ned mundtligt, kan det hurtigt blive en utrolig ensformig affære – både for, den der skriver, og den, der skal læse det skrevne. Brugen af screencasts bidrager her til en kærkommen variation for både afsender og modtager.

Men nu kan screencasts altså også anvendes til andet og mere end pædagogiske refleksioner, blandt andet i diverse undervisningssammenhænge. Af sådanne brugsmuligheder kan nævnes:

1. Optagelse af et miniforedrag med gennemgang af et bestemt fagligt punkt, der volder eleverne problemer. En del elever har nemmere ved at lære, når der bliver peget og fortalt i forbindelse med formidlingen af stoffet, og denne elevtype tilgodeses ved brugen af screencasts.

2. Eleverne kan selv lave en screencast i forbindelse med en opgave eller aflevering. Formålet vil her være, at eleverne forklarer deres fremgangsmåde inden for den pågældende opgaveløsning og således demonstrerer et øje for og en bevidsthed omkring deres arbejdsproces frem for udelukkende at fokusere på resultatet.

Mulighederne er mange. Kun fantasien sætter grænser!

Eksempel på screencast

For at bruge screencasts kan du eksempelvis oprette dig som bruger på www.screencast-o-matic.com. Det tager 2 minutter og er klar til brug straks derefter.