Kategorier
Dansk Engelsk Fremmedsprog Gamification Skriftlighed Web 2.0

Skriv interaktive historier

Er tilfældigvis faldet over denne gratis hjemmeside: www.inklewriter.com, der lader alle oprette og dele de interaktive historier man skriver. Det er brugervenligt og meget nemt at navigere rundt i. Derfor vil eleverne hurtigt finde ud af, at bruge programmet. Alt det kræver er, at du opretter dig som bruger på siden. Du skal blot opgive en e-mail samt et password og så er du igang!

Programmet bliver brugt af lærere, elever, forfattere og andre der ønsker at skrive og måske endda udgive interaktive historier online.

Med lidt kreativ tænkning vil det kunne bruges i utrolig  mange forskellige fag, hvor der skal skrives tekster. Man skriver altså en tekst i mindre “bidder” og efter hver “bid” bliver læserens stille overfor nogle valg om, hvad der sker efterfølgende i historien. Det kunne være en bestemt ting der sker, en person træffer en beslutning, der gør at historien tager en anden drejning. Hver beslutning som læseren tager huskes og påvirker måske tingenere senere, alt efter hvordan forfatteren ønsker at historien skal forløbe.

Jeg ser muligheder i at bruge inklewriter som en sjov, ny og innovativ måde at skrive tekster på. Det ligger op til procesorienteret skrivning, hvor der hele tiden arbejdes videre på historien med løbende feedback fra underviseren. Derudover kunne programmet også bruges i en gamification sammenhæng. Kigger man på rollespil, fantasy genren og andre adventure spil, hvor historiens udfald, er påvirket af spillerens valg, så kunne inklewriter have potentiale til, at hive mere gamification ind i undervisningen.

Kreativitet, sprog, it-færdigheder og logisk tænkning er blot nogle af de elementer som inklewriter har potentiale for at indfri.

God fornøjelse!

Eksempel på bog
https://writer.inklestudios.com/stories/musgraveritual

 

 

Kategorier
Dansk Engelsk Fremmedsprog

Memes i undervisningen til tekstforståelse og grammatik

Tekstforståelse

Jeg er lige nu i gang med at læse Shakespeares Macbeth med mine 3g’ere, og det er hårdt arbejde, og der kan være meget, man skal samle op på.

Derfor prøvede jeg i sidste time at lave en lille kreativ øvelse, hvor eleverne skulle lave memes til Macbeth i par. Det fungerede rigtig fint, og det tager virkelig ikke særlig lang tid. Mine elever fik kun 5 minutter til øvelsen.

Tanken er, at eleverne med deres memes er nødt til at udvise en god forståelse for teksten. Uden den kan de ikke lave en (et?) meme. Derudover tvinger meme-skabelonen dem til at være så kortfattede og præcise som overhovedet muligt – og det kan være en god øvelse, når man arbejder med noget meget komplekst stof.

Jeg brugte: https://imgflip.com/memegenerator

Det er virkelig et let program at bruge:

 • Eleverne vælger meme
 • Eleverne udfylder tekstboksene
 • Eleverne genererer meme
 • Eleverne gemmer billedet

Og så kan man jo dele det på den platform, man nu bruger.

Her er et par eksempler:

136k0j download Leo macbeth meme Macbeth vs Lady

Jeg forestiller mig faktisk, at man godt kan bruge det i andre fag. F.eks. historieundervisningen. Måske de kan lave memes, som passer på forskellige historiske figurer eller perioder?

Grammatik

Jeg har også tidligere i min grammatikundervisning i engelsk ladet eleverne lave deres egne lolcatte. For katte er, som alle jo ved, dårlige til grammatik. Fordi de er katte. 🙂

Eleverne skal så præsentere deres lolcat og lade klassen forklare fejltypen, og de præsenterende elever har selvfølgelig selv det korrekte svar. Det er en måde at variere de klassiske fejlsætninger på.

God fornøjelse!

 

Kategorier
didaktik Fremmedsprog histpip Mundtlighed Smartphones

Små lydfiler i undervisningen, som selv kiksede tysklærere kan håndtere…

Jeg deler rigtig tit mine klasser i to, når jeg skal gennemgå stof i undervisningen.

I tysk gør jeg det, fordi eleverne kan være utrygge ved at tale tysk foran hele klassen. Og fordi, at det giver mere taletid til den enkelte elev, når klassen kun har den halve størrelse, hvilket er ganske essentielt i sprogundervisningen og ligeledes generelt en udfordring – altså at høre 28 elever tale tysk i løbet af en enkelt lektion.

Jeg gør det også i historie. Jeg oplever, at mange elever gerne vil deltage meget i historieundervisningen og i enkelte klasser kan det være frustrerende, hvis der er for mange om buddet. Så føler man som elev ikke, at man bliver hørt nok.

 

Så…jeg deler mine klasser i to – ofte. Det er jo meget fint for den halvdel af klassen som er inde hos læreren, men hvad med den halvdel, som skal arbejde selvstændigt udenfor klasselokalet? De skal helst arbejde med noget, som er relevant og kan bruges i undervisningen og der må gerne være et produkt tilknyttet dette selvstændige arbejde. Til tider kan det betyder enormt meget forberedelse for læreren og mange overvejelser i forhold til, hvilket stof man kan bruge og hvad eleverne udenfor klasserummet kan arbejde med.

En god løsning på denne problemstilling er for mig brugen af små lydfiler. Det seneste år er jeg begyndt at få de elever, der sidder udenfor klasseværelset til parvis at lave en lille lydfil, som de sender til min mail eller min telefon. De optager filen på deres telefon eller på computeren og sender den så bare til mig. Nogle elever lægger den ind i lectio i en mappe der.

Indholdet kan variere meget – fra en opsamling af de vigtigste punkter fra gårdsdagens lektion i historie til en kort snak på tysk om de vigtigste personer i en given tekst. Indholdet er nemt at variere og meget nemt at forberede hjemmefra for læreren. Ligeledes er det givtigt for mig, at jeg får hørt alle eleverne flere gange i den pågældende lektion.

Eleverne har også evalueret lydfilerne positivt – de føler sig nemlig alle sammen hørt.

Kræver det ikke megen efterbearbejdning for læreren med alle disse lydfiler? Nej – de er jo ikke voldsomt lange. Og man kan høre dem, mens man kører eller cykler hjem fra arbejde eller når man lige har tid.

 

Feedback? Nej – eleverne får ingen individuel feedback på deres lydfiler udover visheden om, at jeg har hørt dem tale tysk/historie den pågældende dag.

Men hvis jeg hører elever, der siger noget fuldstændigt vås i deres lydfil, så samler jeg selvfølgelig op på det i den derefter følgende lektion. Og jeg kommenterer også i ny og næ på enkeltpræstationer. Men det er ikke et must. Til gengæld er det selvfølgelig oplagt, at man mere bredt samler op på produkterne efterfølgende i undervisningen.

 

 

Kategorier
Fransk Fremmedsprog Mundtlighed

It-værktøj til at øve mundtlighed

IT-værktøj til at øve mundtlighed
Optagelse af lyd og billede – fransk

image

Værktøj
Vi har i franskgruppen afprøvet et lyd- og billedoptagelsesprogram: mailVU. Programmet hentes på internettet under http://www.mailvu.com.  Programmet er gratis, hvis man vælger ”Try it free”.

Eleverne indtaler hver især et stykke tekst, som optages samtidig med billedet af dem, hvis de har kamera på deres pc. Optagelsen sendes til læreren via en e-mail. Læreren kan herefter åbne og høre og se filen og på den måde afdække den enkelte elevs udtaleproblemer.

Formål
Formålet med programmet er at øge elevernes fokus på og indlæring af fransk udtale, ikke blot for at det skal lyde pænt, men i høj grad for at en udenforstående skal kunne forstå, hvad der bliver sagt. Ofte er forkert udtale af fransk årsag til, at en sætning ikke forstås af en franskmand.

Brug af programmet
Vi har afprøvet mailVU på følgende måder:
1) individuel optagelse i timerne
2) mundtlig lektie til en undervisningstime
3) del af en aflevering.

Ad 3) Som en del af afleveringen skulle eleverne på fransk indtale en del af den tekst, som de først havde produceret på fransk. Det er lærerens indtryk, at de fleste af eleverne havde arbejdet meget seriøst med at øve udtale flere gange inden den endelige optagelse fandt sted og blev sendt.

Generelt vurderer vi, at det forpligter eleverne mere at skulle optage deres franske udtale i et it-program, i forhold til at læreren blot beder dem om hjemme at øve oplæsning af et stykke af dagens lektie.

Tilbagemeldingen til eleverne på det indtalte kan foregå i timerne, enten mundtligt til hele holdet med fokus på generelle udtaleproblemer, eller mundtligt til hver enkelt elev. Tilbagemelding med brug af programmet har derimod vist sig at være for tungt.

Det tekniske
I det store og hele har mailVU fungeret fint teknisk set. I nogle enkelte tilfælde kan der være problemer med at åbne elevens mailVU-fil eller at kunne høre det indtalte. Eleven kan da sende en ny indtale i et andet optagelsesprogram, fx det der ligger på mange pc’er.  – Det er vores erfaring, at det ikke er så afgørende, om der er billede på samtidig med det indtalte.

Vurdering af værktøjet og fremtidig brug
Eleverne har taget godt imod it-aktiviteten, som har været med til at forbedre deres udtale. – På baggrund af de gode erfaringer vil vi lærere i vores undervisning fremover inddrage opøvelse af elevernes mundtlige udtale via mailVU-programmet eller et andet lignende program.

Vi vil fortsat bruge programmet på de tre ovennævnte måder.  Vi forestiller os, at der varieres mellem elevindtaling af franske tekster, som eleverne selv har produceret, og færdigproducerede franske tekster, hvor der ikke er grammatiske fejl, og hvor læreren derfor kan koncentrere sig om at vurdere udtalen udelukkende med henblik på forståelighed og korrekt udtale.

Anbefaling
Det kan bestemt anbefales, at man i fremmedsprogsundervisningen anvender it som værktøj til at opøve og forbedre elevernes mundtlige udtale af fremmedsproget.

Fransk-faggruppen

Kategorier
Fremmedsprog Quizlet Tysk

Tyskfaggruppens erfaringer med quizlet.com

HVAD KAN PROGRAMMET?

Programmet quizlet.com kan lave gloselister, og er derfor særligt anvendeligt i fremmedsprogs­undervisningen. Gloselister skal forstås i meget bred forstand. Man skriver ”gloserne” ind i to søjler – i den ene søjle fx de danske og i den højre søjle de tyske. Men man kan også have et personnavn i den ene søjle og en kort karakteristik i den anden, et svært fagudtryk i den ene og definitionen i den anden, et spørgsmål i den ene og et svar i den anden.  Det er kun fantasien, der sætter grænsen, og programmet kan derfor bruges i mange andre fag end fremmedsprog. Gloselisterne kan printes ud, men programmet kan også via funktionen ”Tools” printe forskellige typer kort ud, som kan bruges til diverse øvelser. Endelig laver programmet et sæt af forskellige opgaver og spil (funktionerne ”Study” og ”Games”), som eleverne kan arbejde med online.

DET TEKNISKE

Programmet quizlet.com er gratis tilgængeligt for alle. Det kører direkte fra nettet og er nemt at anvende. Quizlet kan også bruges på iPad og smartphone. Quizlet har nemlig apps både til apple (flashcardlet) og android (flashcards+). Quizlet kan ligeledes bruges som widget direkte på fx elevernes projektside på wikispaces. Man skal oprette sig som bruger for at lave flash cards i programmet, og når man er oprettet, har man adgang til det, som de andre brugere har lavet. Man kan lede efter andres materiale via en søgefunktion. Eleverne kan arbejde i programmet, når blot læreren giver dem adressen til sættet.

HVAD KAN PROGRAMMET BRUGES TIL?

Da elevernes begrænsede aktive ordforråd ofte er en stor barriere for deres mundtlige sprogproduktion, er programmet et godt redskab til glosetræning. Det kan bruges derhjemme i forbindelse med lektielæsning, og det kan bruges i lektionerne på skolen. Det er vigtigt at supplere med øvelser, hvor gloserne bruges til at formulere hele sætninger med.

GODE IDEER TIL ANVENDELSE AF QUIZLET

 • Lad eleverne træne centrale gloser til dagens tekst hjemmefra, fx ved hjælp af spillene ”Scatter” og ”Space race”
 • Lad eleverne formulere hele sætninger på baggrund af flash cards
 • Brug flash cards til øvelsen ”Margretheskål”, hvor eleverne på skift i en gruppe skal forklare, hvad et ord betyder. I første omgang på de bruge alle ord (undtagen det på kortet), i anden runde må de kun sige et ord, og i tredje runde mimer de.
 • Brug flash cards til memory-øvelser
 • Brug flash cards til pararbejde, hvor den ene læser glosen op og den anden oversætter.  Der kan også kobles flere opgaver på, fx at forklare at eller andet, der er centralt i forhold til den læste tekst eller det tema, som gloserne er hentet fra.
 • Brug flashcards til ”quiz og byt” eller til ”walk and talk”. Her er det smart, at programmet kan køre på smartphone, for så kan det laves uden at man er nødt til at printe.
 • Brug flash cards til at lave ”tool boxes” i form af gloselister til bestemte emner, der skal diskuteres.

ELEVERNES REAKTION

Eleverne er generelt meget positive i forhold til brug af quizlet. Glosetræning opfattes ofte som kedeligt terperi, men det elektroniske medie og den indbyggede konkurrence i øvelserne og spillene gør, at eleverne synes, at det er sjovt. Eleverne er også glade for det individuelle arbejde, hvor de kan sidde og arbejde i deres eget tempo. Flere elever efterlyser simpelthen quizlet-gloser til tekster, fordi de synes, at de bliver bedre til at huske gloserne, og det må da være et tegn på succes!

TYSKFAGGRUPPENS FREMTIDIGE ARBEJDE OG ANBEFALINGER

Vi synes, at quizlet er et rigtigt godt program, som vi fortsat vil arbejde med i faggruppen i fremtiden. I grundforløbet i 1.g læser vi den samme kanon af tekster og gennemgår de samme grammatiske emner. Der er derfor basis for at få opbygget at fælles kartotek af flash cards til tekster og grammatik. Vi kan varmt anbefale andre faggrupper at prøve programmet.