Kategorier
Engelsk Quizværktøjer

Nogle gange har man fem minutter tilovers…

… Og hvad skal man så bruge dem til?

En sjov (og lærerig) “filler” er fx “100 most common English words-quiz“, hvor man på fem min. skal skrive så mange af de 100 mest almindelige ord på engelsk. Det kan også give anledning til at snakke om, hvorfor de enkelte ord (ikke) er med.

En anden “filler”, som er lidt sværere, (men måske netop derfor lidt sjovere?) er KnoWord, hvor man får et ords definition fra ordbogen samt et startbogstav, og så skal man selv skrive resten. Det kunne da være alletiders, hvis der gik konkurrence i at have et stort ordforråd?

Jeg synes, de fungerer godt som overgang mellem to sekvenser i en time, hvor man lige har behov for at ryste hovedet lidt.

Nogen gange skal der så lidt til…

Hvad bruger du som “filler”?

Kategorier
Engelsk Todays Meet

Today’s Meet – nu som buzz’er :-)

Jeg har afprøvet Today’s Meet til en lidt alternativ funktion – som buzz’er til en quiz i engelsk.

I forbindelse med en tekstanalyse gav jeg eleverne en række analysekategorier, som de fik at vide, de kunne forvente en række spørgsmål indenfor (både finde- og tænkespørgsmål). Efter 25 minutters nærlæsning af teksten deltog eleverne så i quiz’en i grupper. Der var én i hver gruppe, som gik ind på et Today’s Meet-rum oprettet til lejligheden, hvorefter de joinede (jo, kom nu – det er da et verbum ikke…) og skrev deres gruppenummer i en kommentar uden at sende den. Herefter stillede jeg et spørgsmål, og på det sidste ord i spørgsmålet klikkede jeg selv en besked af sted med ordet “go”. Når eleverne så havde et svar, skulle de klikke sig ind ved at sende beskeden med deres gruppenummer, og det gruppenummer, der lå lige efter mit “go”, fik lov til at svare.Todaysmeet som buzzer

Dette setup var ment som en måde at komme af med problemet med at overskue, hvem der lige får hånden op først i en hel klasse af elever. Samtidig havde setup’et den herlige effekt, som konkurrencer kan give – nemlig at eleverne arbejde uhyre koncentreret i de 25 minutter, de havde til rådighed.

Kategorier
didaktik Engelsk Podcast Vodcast Wikispaces

Wikispaces i engelskgruppen

I engelskgruppen har vi som en del af IT-springet arbejdet med Wikispaces (www.wikispaces.com). Helt grundlæggende er sitet en mulighed for at oprette hjemmesider meget enkelt. Efter man har registreret sig som bruger, kan man oprette sider til bestemte inviterede medlemmer via mail (hvis man betaler et symbolsk beløb for det, kan man også bekræfte sin konto og få mulighed for at gøre siden offentligt tilgængelig). Basisudgaven er helt gratis, og man får endda udvidede muligheder, hvis man sørger for at registrere sig som del af en uddannelsesinstitution (hedder ”K12 plan”).

Invitationen af medlemmer kan foretages med få klik, da alle elever kan inviteres på samme tid. Eleverne kan i en lektion selv indtaste deres e-mail-adresser på lærerens computer, så de selv bestemmer, hvilken mail-adresse der skal bruges, men et tidsbesparende TIP er at kopiere elevernes mail-adresser ud fra adresselisten i Outlook (man skal dog være opmærksom på, at ens elever allerede kan være oprettet på wikispaces i Edit navigationforvejen – evt. med en anden adresse, og så går det ikke, at man inviterer dem med skolemail-adressen, da de så skal til at huske, hvilken bruger de anvender hvor. Det kunne således være en god ide, hvis teamet om en klasse på et tidligt tidspunkt blev enige om, hvilke adresser der anvendes).

Når wiki’en er oprettet, er det muligt at oprette en række undersider, som organiseres i en genvejsmenu. Denne genvejsmenu kan let redigeres, så menupunkternes rækkefølge ændres, og så man kan organisere siderne efter forskellige emne-tags. Når eleverne er inviteret, og de skal have mulighed for at skrive noget inde på selve siderne, så får de på samme tid mulighed for at redigere i genvejsmenuen. Det vil vi gerne advare imod! Det er muligt, at en elev kan kopiere sin tekst ind i dette felt ved et uheld i stedet for ind i en bestemt side, og det er muligt at få slettet det programmeringselement, som danner genvejene til alle siderne i wiki’en. Det hele kan genetableres igen, for det er kun genvejene, der forsvinder, men der er lidt arbejde i at få alle links oprettet igen. Eleverne bør således få at vide, at ”Edit navigation” (se illustration) er nix pille.

Inde på siderne kan man via knappen ”Edit” komme ind og redigere indholdet. Det er mange muligheder, men grundlæggende er der mulighed for at skrive tekst, uploade billeder/lydfiler/videoklip m.m. samt linke til materiale både på selve wiki’en og diverse netsteder. Det gør wikispaces ideelt til at samle mange forskellige typer materialer. TIP: Udover at placere filer inde på den enkelte side, så de afspilles/vises i sidens egen Linkmulighedafspiller, så prøv også at tilføje et link til filerne, for så er de lette at downloade (se illustration). Til gengæld er vi flere, der er stødt på det problem, at det ikke er muligt, at flere redigerer i samme dokument samtidigt. Med andre ord er det ikke muligt at stille eleverne spørgsmål samlet på samme side og lade dem besvare dem sideløbende med hinanden. TIP: bed eleverne besvare spørgsmålene offline, og så kan de efter tur få tilladelse til at redigere i wiki’en (f.eks. lige før/efter de har fremlagt, så det ikke tager tid fra fremlæggelserne). TIP: Hvis der er tale om et længere forløb, hvor alt materiale samles på wiki’en, kunne der også bruges en variant, hvor spørgsmål i en enkelt time besvares i Google Docs, hvorefter de kopieres ind på en wiki-side.

Anvendelsesmulighederne er mange, og faggruppens medlemmer har arbejdet med følgende varianter:

 • Som (international) kommunikation (se BAT’s indlæg herom her på ”It i gymnasiet”).
 • Som element i værklæsning, hvor eleverne har hver deres side til at skrive om deres værk.
 • Som klasseplatform til løbende samling af materiale (f.eks. videoer, PowerPoint-/Prezi-præsentationer), hvor hvert enkelt emne har en side.
 • Som materialeplatform til støtte for læsningen af større enkeltværk (samling af lydklip/podcast, videoklip/vodcast, gloser, arbejdsspørgsmål/besvarelser/logskrivning, elev-ppt fra fremlæggelser m.m.), dvs. hvor wiki’en er organiseret efter det enkelte værk.

Fordelene ved værktøjet er:

 • Øget engagement i forhold til situationer, hvor eleverne kan se, at der er andre modtagere af deres skriftlige produkter end dem selv + en wiki er med til at kunne skabe et klart produktkrav.
 • Det er muligt at få klart overblik over, hvem der får bidraget til siderne.
 • Mulighederne for at samle meget forskelligt materiale ét sted (TIP: Der er oven i købet en eksportfunktion under menupunktet ”Settings” –> ”Exports / Backups”, hvor det er muligt at skabe en zip-fil, så man efterfølgende kan hente alt materialet ned på sin computer og bruge det offline, hvilket jo kan være ganske nyttigt, så længe eleverne ikke har adgang til nettet i en eksamenssituation).
 • Vi har oplevet meget få tekniske problemer i forhold til elevernes brug af sitet, så vi må konkludere at basisopbygningen af sitet er relativt let forståeligt.
 • Gratis!

Ulemperne ved værktøjer er:

 • Værktøjet kræver netadgang i arbejdsprocessen, så man vil være sårbar overfor nedbrud (både lokalt og (som oplevet en enkelt gang i de sidste måneder) som nedbrud på selve Wikispaces. Wikispaces skulle dog, efter hvad de selv oplyser, have en meget lav procentsats for nedetid.
 • Ikke muligt at flere redigerer i samme dokument (se ovenfor), dvs. ved gruppearbejder kan værktøjet ikke hjælpe med til at virke elevaktiverende i varianter, hvor alle svar skal ind på samme side.
 • Begrænsede muligheder i forhold til layout (både hvad angår tekstredigering og sideopsætning).
 • Ud over den simple tekstredigering er det lidt af en udfordring at manøvrere i mulighederne, og nogle centrale funktioner er et par klik væk i forskellige (nogle gange let skjulte) menuer.
 • Når brugere har redigeringsrettigheder, kan en enkelt elevs fejl (og lærers – host!) forårsage tab af data.

Opsummerende ser vi klart muligheder i værktøjet, og flere melder tilbage med planer om at bruge Wikispaces igen, men layoutbegrænsningerne og problemet med ikke at kunne redigere flere personer på samme side samtidig giver sine klare begrænsninger.

Kategorier
Engelsk

Quia!

quiaQuia er et onlineprogram, der tilbyder online-aktiviteter i et væld af fag, således også engelsk. Quia er især brugbart til træning og repetition af grammatik og sproglige udfordringer. Programmet tilbyder en række quizzer og spil – Word Jumble, Battleships, Rags to Riches og Hangman for blot at nævne et par stykker – som giver mulighed for grammatisk og sproglig repetition gennem spil. Quia tilbyder allerede en anseelig mængde færdiglavede quizzer og øvelser, men giver samtidig den enkelte underviser mulighed for selv at sammensætte og tilpasse quizzer og spil efter behov.

En række undervisere fra engelskfaggruppen på Herning Gymnasium har i forbindelse med IT-springet prøvet kræfter med programmet – enkelte havde benyttet det før. Erfaringerne er blandede, men overvejende positive. Flere udtrykker, at det fungerer godt, som et sjovt – og fagligt – afbræk midt eller sidst i en time, eller simpelthen til at ”kickstarte” et undervisningsmodul, hvor der typisk afsættes 10-15 minutter til at spille/øve. Herudover har enkelte undervisere også benyttet det som opsamling på et afsluttet forløb – typisk med en multiple choice quiz. Altså en anderledes måde at repetere på og et fingerpeg om elevernes udbytte af et givent emne. Men mulighederne er som nævnt mangfoldige. Således har en underviser også selv udarbejdet en quiz med fejlsætninger, altså en række sætninger, hvori der i hver sætning havde indsneget sig en grammatisk fejl, hvilket eleven så herefter skulle finde. Alle fejlsætninger havde et bestemt og aktuelt grammatisk fokus – eleverne bør (naturligvis) have stiftet bekendtskab med den grammatiske problemstilling forud for quizzen. Quizzen bør altså ses som et supplement til ”almindelig” lærerstyret grammatikgennemgang.

De fleste undervisere melder om højt engagement og ditto begejstring fra elevernes side, men enkelte ulemper/svagheder ved Quia bør i sagens natur også påpeges. Vælger man en af de allerede producerede quizzer, bør man således være opmærksom på, at sværhedsgraden svinger ganske meget, og samtidig er det noget tidskrævende at producere sin egen quiz selv. Endelig udtrykker en enkelt underviser, at selvom Quia ganske vist fungerer fint til faktuelle prøver, er det tvivlsomt hvor meget, der ”hænger fast” hos den enkelte elev,når emner/spørgsmål gennemgås via Quia. Erfaringsmæssigt har elever således scoret ganske højt i en Quia-quiz, men efterfølgende lavt på samme prøve på et senere tidspunkt. Endelig påpeges det, at programmet bør prøves ofte – så både elever og underviser husker hvordan man rent lavpraktisk benytter Quia. Alt i alt et program med mange muligheder, og et øvelsesprogram eleverne finder sjovt og spændende. Men altså også et program med svingende sværhedsgrad, og en til tider vanskelig/omstændelig brugerflade og en noget krævende proces ift. selv at fremstille quizzer.

Se Quia her: http://www.quia.com/

Kategorier
Dansk Engelsk Skriftlighed Wikispaces

Wiki’er som (international) kommunikation

wikispace

Som led i vores ‘IT-spring’ her på stedet vil jeg gerne kort beskrive et projekt, som jeg og en kollega kører i dette skoleår. Jeg er engelsklærer i den samfundsfaglige klasse 1.s, der i dette skoleår skal være involveret i et kommunikationsprojekt, som involverer fagene engelsk og samfundsfag. Af samme årsag er klassens samfundsfagslærer, Peter (PJ) også med. Projektet består i et samarbejde med to klasser på en skole nær Beirut i Libanon og falder i flere faser i løbet af skoleåret. Kommunikationsformen er p.t. en privat wiki (mere herom nedenfor) på internettet og med tiden muligvis også facebook.

Første fase af projektet kaldet ‘My Day’ er netop gennemført her i december 2012. Både de danske og de libanisiske elever har haft til opgave individuelt at beskrive deres dag en bestemt dato (på engelsk), og efter at have arbejdet med retning af egne og hinandens sproglige fejl i en engelsklektion har de danske elever nu lagt deres bidrag ind på vores fælles wiki. De libanesiske elever er i disse dage ved at gøre det samme. Peter og jeg har bl.a. givet vores 1.s for som lektie til timerne, at de skulle læse libanesernes indlæg (med forskellige former for fokus). Vores elever har taget arbejdet med at skrive til wiki’en og dermed til en reel modtager ret alvorligt. Efter jul rejser Peter og jeg på lærerudveksling i Libanon, hvorefter de sidste ca. to faser i projektet afvikles hen over foråret ved hjælp af wiki’en. Muligvis kommer et par libanesiske lærere på genbesøg. Eleverne selv kommer dog ikke til at mødes. Men projektet med wiki’en og libaneserne er således i sin spæde start, og Peter og jeg er spændt på, hvordan det udvikler sig, og hvordan 1.s tager imod det på sigt.

Dette er min første erfaring med wiki’er, og Peter skal da også have størstedelen af æren for at have nørklet med den mere tekniske side af sagen. Men dybest set er en wiki en simpel og gratis hjemmeside, som man har mulighed for at ‘lukke af’, så kun personer, man via mail inviterer ind som medlemmer, kan læse og bidrage på siden. Vi har eksempelvis tilføjet alle i 1.s, og vi lærere i projektet har så administratorrettigheder på siden. Elevernes indlæg kan så grupperes på forskellig vis, ligesom man kan oploade små videoer eller billeder. Er man nysgerrig med hensyn til wiki’er, kan man kigge nærmere på www.wikispaces.com.

Jeg har således brugt den som led i det, man vel kunne kalde interkulturel kommunikation, men man kunne også sagtens forestille sig at oprette en wiki kun til brug i et bestemt fag i den enkelte klasse. Måske endda tilegnet ét bestemt undervisningsforløb. Det er en anderledes og for eleverne måske mere ‘virkelig’ måde at arbejde med stof på.